torsdag 29 januari 2009

Utveckla öppen källkod tillsammans.

Sverige i topp i it-ranking skriver SvD Näringsliv/E.24. Ännu så länge kan väl tilläggas, eftersom vi inte vet vad all integritetskränkande lagstiftning – FRA, IPRED, Telekompaketet, ACTA, Polismetodutredningen – kommer att leda till när det gäller användarnas beteende. Vi ligger redan idag sämre till än andra länder när det gäller konsumenternas användning och kunskaper. Riksdagens politiker har avslöjat sina brister och vem kan begära att folket ska ha kommit längre.


Som prenumerant på Dagens Samhälle håller jag mig fortfarande informerad om vad som pågår inom Sveriges kommuner och landsting. Idag väcktes mitt intresse att vilja veta mera av spalten HALLÅ DÄR med rubriken ”Gillar du inte Microsoft ...”. Det är it-chefen Sture Andersson i Örnsköldsvik, medverkande vid Forum Open Sweden -09, som får frågor av reportern Anna Fredriksson. Tyvärr inte tillgängligt på nätet, men helt kort kan det sägas att Sture Andersson inte är emot Microsoft, men tycker att det är bra med alternativ. Ett alternativ som gör det möjligt att utveckla program tillsammans samt att dela med sig till varandra inom den offentliga sektorn. Tanken är att utveckling finansierad av offentliga medel ska kunna vara till allmän nytta inom hela denna sektor. Programmet vid Forum Open Sweden visar att de idéer om Open Source, som finns inom bloggosfären, och som vi vill se inom andra områden, t ex när det gäller en modernare lagstiftning för upphovsrätt, sprider sig när det gäller skapandet av arbetsverktyg för den offentliga sektorn. Längst verkar man ha kommit inom Region Kalmar där regionförbundet rekommenderar kommuner och landsting att använda sig av program med öppen källkod eller Open Source (OS), som dataproffsen säger. Andra som upptäckt fördelarna med öppen källkod är Rikspolisstyrelsen, vilket Tidningsliv skriver om. DagsVara 2009 är ett arrangemang inom medievärlden. Ser fram emot nästa nummer av Dagens Samhälle då Forum Open Sweden bör få ett rejält utrymme. Intressant.


Anohito önskar att han hade möjlighet att arbeta mer med OS-projekt, men håller sig också uppdaterad när det gäller övervakning av internet, som diskuteras bland politiker i Australien. Här hemma i Sverige skriver Mark Klamberg att Polismetodutredningen borde få lika stor uppmärksamhet som ”FRA-lagen”. Satt inom citattecken för att visa att lagstiftningen kring FRA handlar om flera lagar.


Tidningsliv hade ytterligare en intressant postning från DagsVara-konferensen, som gällde goda råd till tidningsbranschen - ”KTH-professor: Gör inte som skivindustrin.” Tänk om flera journalister ville ta del av de diskussioner om framtidsinriktade lösningar som förs, i stället för att likt artisterna i skivindustrin vara med och bygga bunkrar med stöd i den föråldrade upphovsrättslagstiftningen.

Inga kommentarer: