fredag 25 juni 2010

De kämpar för livet.

Piratpartiet har inga åsikter i försvarspolitiska frågor, varför det kan ställa till en del oreda ifall jag dristar mig till att orera om min personliga uppfattning att Läkare utan gränser behöver vårt stöd för sitt engagemang i Afghanistan. Men en dag som denna bjuder jag på det.


Läser på Läkare utan gränsers hemsida om den bombattack i södra Afghanistan igår, då många skadades och två barn och en kvinna dog. Genom att Läkare utan gränser fanns på plats vid sjukhuset i Lashkargah, kunde vård ges redan efter den första explosionen. Organisationen Läkare utan gränser använder endast gåvor från privatpersoner för sitt arbete i Afghanistan och tar inte emot några ekonomiska medel från regeringar för verksamheten i landet. Detta är viktigt att betona sedan Nato:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen i ett uttalande för en tid sedan antytt att frivilligorganisationer bör utgöra en ”mjuk” komponent” (soft power) som en del i den militära strategin. Något som Läkare utan gränser kraftigt motsätter sig av förklarliga skäl.


De skriver ”Läkare Utan Gränser återvände till Afghanistan under 2009, i samband med att konflikten eskalerat, med ett enda mål: Att bistå människor, som fångats i krigsområden, med sjukvård. För att nå det målet har Läkare Utan Gränser förhandlat med alla stridande parter, likväl med afghanska och internationella säkerhetsstyrkor som med oppositionella grupper, för att hålla vapnen utanför de sjukhus i Kabul och Lashkargah där vi arbetar. Endast då känner sig människor i behov av hjälp tillräckligt säkra för att våga sig dit och söka hjälp, eftersom all avsaknad av militär utrustning gör att sjukhusen inte attackeras av någon stridande part.”


Läkare utan gränser uppmanar Anders Fogh Rasmussen, liksom alla andra involverade parter i konflikten, att respektera den nödvändiga skillnaden mellan politiska, militära mål och oberoende medicinskt, humanitärt hjälparbete.


Vad ligger bakom Rasmussens tankegods? Att frivilligorganisationerna ska skyla över att FN varken har kraft eller mod nog att hindra krigshandlingarna, eller vad? Men, det må vara hur det vill med den saken;Vi kan visa vårt stöd för Läkare utan gränser och deras förhållningssätt genom en gåva – går bra att ordna på nätet eller med mobilen. Sedan USA:s president Barack Obama klarat av att ge general McChrystal sparken, vilket SvD och DN med flera skrev om häromdagen, har vår utrikesminister Carl Bildt haft synpunkter. Men om jag förstått saken rätt är det samma krig idag som igår. Hittills under juni månad i år har 79 utländska soldater dödats och en rapport hos försvarsdepartementet i London visar att skadestånden för civilpersoner som dödats av brittiska soldater har trefaldigats sedan förra året. Krig kostar inte bara liv och mänskligt lidande. Krig ger samtidigt näring åt hela det enorma militärindustriella komplexet, vilket ser ut att vara den makt som bestämmer.

Intressant.


4 kommentarer:

Josef Boberg sa...

"Krig ger samtidigt näring åt hela det enorma militärindustriella komplexet, vilket ser ut att vara den makt som bestämmer."

Jo... - Farmor Gun - och en tämligen rätt väl beskrivande video om den eländiga saken HÄR (3 tim 35 min).

Lars-Erick Forsgren sa...

Farmor, eftersom vi vill personrösta, inte minst vad gäller pp:s kandidater, så välkomnar jag alla upplysningar om var kandidaterna står.

Eftersom pp (jag föredrar förkortningen i st f det fullständiga partinamnet) inte har någon uttalad åsikt förutom i sina profilfrågor är det extra viktigt att ge väljarna information vad varje kandidat står för i övriga frågor.

Gun Svensson sa...

@Josef Boberg: Tack för tipset om The Money Masters, som jag ska kolla sedan jag hanterat min blogg.

@anonym: Obegripliga inlägg raderas.

@Lars-Erik: Bra, skriv ett mejl till SR och SVT om Valpejl och påtala detta. Sedan kan vi diskutera om det är någon mening med att PP:s kandidater visar sin brokighet i alla andra frågor, eftersom vi lovat att följa den regeringskoalition som är villiga att hantera PP:s frågor på ett konstruktivt sätt.

Lars-Erick Forsgren sa...

Farmor. Betr "andra frågor". Jag tycker det är värdefullt, för då kan jag i ngn mån påverka en ev riksdagsgrupps sammansättning...
Och, även om pp kommer in är det inte säkert det blir som vågmästare. Då kan ni inte "sälja" era röster i klump - och var och ens åsikter blir intressanta även i andra frågor!

F.ö. Jo, en försöker så gott en kan...