tisdag 15 juni 2010

Har Försvarsmakten det som krävs?

Frågan är befogad sedan vi mötts av deras charmoffensiv. SvD:s rubrik Bluffreklam ska locka unga till försvaret säger det mesta, men inte allt. Såg själv en del av deras kampanj vid en busshållplats i Norrtälje ”Din kusin är inte särskilt intresserad av att bevara freden utomlands”. Dessförinnan hade jag hört någon tala om en affischtavla med texten ”Din mamma tycker inte att vår demokrati måste skyddas”. Som aktiv i kampen för att bevara våra demokratiska fri- och rättigheter samt rättssäkerheten genom att bekämpa FRA:s anspråk på all information om mina och andra människors liv och rörelser på internet, upplevde jag spontant dessa affischer som att FRA gett sig in i valrörelsen. Moderaterna som tidigare larmat högt och ljudligt över LO:s stöd till Socialdemokraterna – drar sig nu inte för att använda sig av Försvaret som draghjälp inför valet 2010!? Det var först när jag läste SvD:s artikel som jag förstod sammanhanget. Det är den ena sidan av saken.


Den andra sidan och som Piratpartiet tydligt markerat – bäst bevaras fred och frihet om människor möts av den respekt som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ska tillförsäkra oss var och en. För att detta ska fungera måste innebörden av ordet integritet vara klart för alla och envar, men framförallt måste Sveriges riksdag och myndigheter lägga sig vinn om att hålla kunskapen intakt. Lars-Erick har gjort en betydande insats för att sprida såväl texter ur uppslagsverk som den förtrogenhetskunskap han besitter genom sitt intresse både för tolkningen men också genom att tipsa om andra individer som varit betydelsefulla när det gällt att i handling visa hur man agerar när man lever som man lär.


Varje person har rätt att ha ett område som är skyddat mot intrång. Den som inte respekterar den personliga integriteten kan i de fall för vilka överträdelser av okränkbarheten uttryckligen har kriminaliserats dömas för brott.”


Det stora problemet är att den nuvarande regeringen och riksdagen har valt att gå i motsatt riktning – legalisera statens intrång i mitt och andras privatliv genom lagklustret för FRA:s verksamhet. Enda möjligheten att ändra på detta är att några hundra tusen väljare ger Piratpartiet sin röst – som vågmästare i Riksdagen vill vi medverka till att respekten för människors integritet återupprättas i vårt samhälle. Om staten och dess tjänare brister i respekt för landets invånare, kan man inte begära att gemene man ska lägga manken till. Här har Infallsvinkel ett viktigt meddelande till alla som röstade på Centerpartiet vid förra valet.


Sedan kan man naturligtvis som Skivad lime undra om inte Försvarsmakten känner till att vi har åsikts- och yttrandefrihet i Sverige, vilket både kusinen och mamma kan undra när deras åsikter ger Försvarsmakten anledning att ge sig på dem på detta sätt. Josh är frustrerad över medias roll i den nerdrogning av svenska folket som pågår. Men jag håller inte med Josh om att människor inte bryr sig – de har svårt att tro att det är sant det som vi säger, eftersom tidningar, radio och TV inte berättar om detta. Här gäller det att ha ett upparbetat förtroendekapital att förvalta. Det upplever jag att flera av oss har, så det är bara att jobba på. Även om vi mot oss har Försvarsmakten med sin 25-miljonerskampanj. För det är som Erik Laakso skriver – många kommer att mötas av Samma fråga varje dag. 15,1 procent har enligt senaste opinionsmätningen ännu inte bestämt sig och vi borde kunna vinna minst fem procent av dem.


En annan effekt av att media ogillar sociala medier är att många journalister inte klarar att ta ett konstruktivt grepp på det hyenebeteende, som frodas med hjälp av etablerade medier, men växer som ogräs på Facebook, vilket Scaber Nestor har synpunkter på. Josh har lyckats få igång ett konstruktivt samtal. Det gör den här dagen till den soligaste hittills i valrörelsen.

Intressant.

12 kommentarer:

Horatio sa...

Yttrande-, och åsiktsfrihet är det ingen i försvaret eller någon annanstans som försöker inskränka.

Saken är den att svenskar bara tycker saker på nätet, inte när de behöver svara för sig. För det mesta har man ingen åsikt om något alls för det är säkrast så.

Hur mycket är ett liv värt ? Jag har röjt riktiga minor i områden där fartyg kunnat gå på dem (och många har gjort det) med mina händer, det hade jag inte gjort om jag inte varit värnpliktig. Värnplikten finns inte längre så hur ska man få män och kvinnor att ställa upp och göra något mer för fred och säkerhet än att blogga från fåtöljen?

Reklam. Och om det så räddar bara ett liv för en 25 miljoners kampanj är det värt det.

Hellre en regering som lägger pengar på att rädda liv än en som skingrar vin och bröd åt folket som hålls i en vagga av okunskap för att inte ifrågasätta.

Anders Troberg sa...

Det som stör mig med den reklamen är "Har du vad det krävs för att ha en åsikt?". Kan någon förklara för försvarsmakten att man inte behöver bära vapen för att ha rätt att ha en åsikt?

Gun Svensson sa...

@Horatio Jag kan inte skryta med att ha röjt minor, utan har försökt göra min insats på annat sätt. Man kan rädda liv på många olika sätt - att bomba människor till lydnad fungerar inte - det föder mer hat i hjärtat på människor och det blir fler terrorister men också människor skadade för livet. Det är verkligen kontraproduktivt. Håller med dig om regeringens strategi, som de har god hjälp av media att upprätthålla. SvD glimtar till ibland till min glädje då det är mitt husorgan.

@Anders Troberg Har du vad som krävs är en fråga som ställs till de unga människor som de vill värva som rekryter. Håller med om att det är trist med det oresonliga våldet som hela tiden trappas upp.

Anders Troberg sa...

Fast frågan är inte "Har du vad det krävs?", den är "Har du vad det krävs för att ha en åsikt?". Det är en jäkla skillnad.

Gun Svensson sa...

@Anders Troberg: Har du vad som krävs för att ha samma åsikt som Försvarsmakten i så fall;)

Viktualiebrodern sa...

Kampanjen verkar visst bara vilja veta om man har vad som krävs för att tycka det är ok att föra krig utomlands. Verkar nästan omöjligt att komma fram till att man vill försvara Sverige mot angrepp utifrån.

Och samtidigt övar numera försvaret mot oroligheter inom Sverige...

Gun Svensson sa...

@Viktualiebrodern: Vilket är det underliggande budskapet i affischen ”Din mamma tycker inte att vår demokrati måste skyddas”?

Lars-Erick Forsgren sa...

Haha, försvarets kampanj är helt obegriplig... Har ägnat flera minuter att försöka hitta en mening. Men den är bara konstig... dålig. Bortkastade pengar, vad det än är man försöker säga.

Tack Gun att du uppmärksammar att integritet är ett stort och komplicerat område.

Gun Svensson sa...

@Lars-Erick: Det gamla ordspråket gäller nog här - Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket! Jag tror att man försökt knöa in för mycket, men man vet aldrig. De kan ju ha engagerat någon beteendevetare som är fena på området.

Anonym sa...

Gun, du kan lägga ner FRA-pratet eftersom det är en annan myndighet än Försvarsmakten. Således faller din kritik utifrån integritetsperspektivet.

För övrigt tycker jag det är en bra reklam som provocerar lite lagom. Man kan ju välja att tolka det som att de ifrågasätter folks RÄTT till att ha en åsikt, eller om de ifrågasätter kunskaperna. Eller varför inte fundera på om man över huvud taget har en åsikt alls.

Någon här skrev att det är självklart att vi ska verka för mänskliga rättigheter "men att man inte kan bomba folk till lydnad". Två påståenden som är ganska bra.

Men det är ju skillnad på att bomba folk till lydnad och eskortera WFP:s matfartyg i Adenviken, eller?

Kanske är det också rätt att med vapenmakt stoppa folkmord eller blodiga inbördeskrig, exempelvis Jugoslavien eller Liberia? Upprätthålla sjöblockad mot stater som Nordkorea?

Försvarsmakten använder iof också ordet integritet, men då territoriell sådan. Någon här som vet vad det är och varför det är viktigt? Flera gånger i veckan görs iaf insatser på detta område. Ska de syssla med sådant?

Oavsett vem som vinner valet i höst (vilket några här verkar hänga upp sig lite väl mycket på, i reklamens kontext alltså) kommer Sverige att upprätthålla sin territoriella integritet, ha väpnade styrkor och planera för olika typer av scenarier. Frågan är vad ni tycker om detta.

Hälsningar
F.d. officer

Anonym sa...

Hur invasioner, d.v.s. krig kan skapa fred och hur ett krig som startats helt appropaa utan att tillfraaga Svenska folket kan vara "demokratiskt" vet jag ej? Det verkar dock som om Rumsfeldt och grabbarna (kanske folk i Alliansen ocksaa)som aeger vapenindustri gillar krig?
http://www.youtube.com/watch?v=3j2E7o_OVtA&feature=digest

Och jag vet inte heller varfoer Mona Sahlin vill fortsaetta med kriget och varfoer V och MP haaler kaeften om detta i valroerelsen?

ja, jag vet inte riktigt. Det aer mycket nu. Baest att inte sticka ut hakan foer laangt.
MVH
MrPerfect72
Medlem av Aktiv Demokrati

Gun Svensson sa...

@Anonym/f.d. officer:
Jag vet mycket väl att FRA är en civil myndighet, men den sorterar under Försvarsdepartementet och har således en koppling, som inte kan pratas bort.

Sedan detta om åsikter - rätt eller fel så är åsiktsfriheten inte knutet till en viss kunskapsnivå. Vore det så talar vi inte längre om demokrati.

När det sedan gäller Sveriges närvaro i oroshärdar utomlands kan det vara svårt för den berörda civilbefolkningen att se att det handlar om humanitära insatser eftersom många upplever sig vara utsatta för en ockupation. Upplevelser som inte försvinner bara för att vi säger att det inte är så. Västvärldens intresse är som bekant inte enbart humanitärt, vilket genomskådas.

Ordet integritet används av många för olika syften - det var därför som jag ville lyfta fram Lars-Ericks ambitiösa arbete med att reda ut begreppet. "Det som är botten i dig är också botten i andra" som någon poet skrev och som jag tolkat handlar om att först göra klart för sig själv vad man lägger i begreppet och därmed vara relevant för en själv - då först förstår man vad som också måste gälla för andra.

Piratpartiet räknar med att kunna fungera som vågmästare, vilket innebär att vi kommer att förhandla med det/de partier som bildar regering för att få gehör för våra hjärtefrågor - lyckas vi med det kommer vi att stödja regeringsbildarens försvarspolitik.