lördag 26 juni 2010

En presentation och tankar om ansvar.

Häromdagen skrev jag om den Valpejl som SR och SVT håller på att rigga inför valet. Ingen kan vara förvånad över att vi i Piratpartiet reagerar. Men även andra. Med två mandat av tjugo i Europaparlamentet tycker vi inte om att bli utvisade av de tunga public service-aktörerna SR och SVT innan matchen börjat. Därför agerar vi med att presentera oss per mejl till dem och på nätet inför er alla andra. Ett särskilt tack till Lars-Erick, som reagerat och sänt ett mejl till de ansvariga. Lars-Erick har även synpunkter på DN:s ledarskribent Niclas Ericssons arroganta attityd. Så agerar i sanning en sann vän av demokrati och yttrandefrihet. Nu till min egen presentation.


Presentera dig själv:

Gun Svensson, även känd som Farmor Gun med bloggen Farmor Gun i Norrtälje, är 72 snart 73 år, änka sedan tio år tillbaka och farmor till två underbara barnbarn 14 och 10 år gamla. Efter ett aktivt arbetsliv bland unga människor och med ett engagemang i en hel rad olika föreningar är jag idag förtroendevald revisor i två organisationer med säte i Norrtälje.

Varför ska man rösta på dig?

För att jag lyckats med att gå från att vara en fördomsfull tant till att vara en insiktsfull medborgare som står upp för att demokrati och mänskliga rättigheter ska råda även när vi befinner oss ute på internet.

Vilka tre politiska frågor är de viktigaste för dig att driva?

  1. Ett fritt och öppet internet då det är ett verktyg för min och andras delaktighet i den samhällspolitiska debatten samt våra möjligheter att kommunicera med andra och skaffa oss den kunskap vi behöver för att kunna delta i samhället på ett jämlikt och insiktsfullt sätt;

  2. ett rättssäkert skydd för min egen och andras personliga integritet var vi än befinner oss;

  3. en översyn av upphovsrätten för att åstadkomma en rimligare balans mellan producentbolagens krav på skydd för sina ekonomiska rättigheter och samhällets behov av en öppen digital domän för medborgarnas inspiration och kulturella utveckling.

Var någonstans skulle du placera dig själv på en politisk vänster – högerskala?

Jag har tidvis varit en mycket aktiv socialdemokrat under åren 1952 – 1986, men har sedan dess vågat gå över till den andra sidan och upptäckt att de problem med maktfullkomlighet som jag fann hos S, i lika hög grad är närvarande på alliansens sida. Mot detta finns bara ett botemedel – transparens och öppenhet. För övrigt anser jag att vänster-höger.perspektivet är förlegat – då det hindrar insiktsfulla människor på ömse sidor att utveckla samhället i en positiv och konstruktiv riktning.

Vem är din politiska förebild?

Hjalmar Branting med sin tolkning ”Demokrati är den upplysta majoritetens beslut” har länge väglett mig. Sedan jag lämnade Socialdemokraterna har Georg Henrik von Wrigt, Rollo May och en del andra filosofer hjälpt mig att komma vidare. Människans sökande efter vägledning för ett rikare liv, i ett annat än materiellt avseeende, är universiellt och till min hjälp att vända synen på det som triggar igång mina negativa reaktioner har jag bland annat tagit Kahlil Gibrans ”Profeten”. Karl-Gustaf Rosén och Johan Wretman har gjort Gibrans ord tillgängliga på svenska och även om jag inte är en troende, som går i kyrkan på söndagarna, eller tror att kristendomen är den enda sanna läran, fångas jag av Gibrans förmåga att förmedla kraften i att tjäna en högre makt som tror människan om förmåga att se och göra vad gott är. Att tolka hans ord om Brott och straff är verkligen en utmaning värdig människan i vår tid.

Om du var aktiv i ett annat parti, vilket skulle det vara?

Eftersom dagens politik handlar om ett vänster-högerperspektiv finns idag inget annat parti. Dagens politiska strid triggar ofta igång de allra sämsta sidorna hos människor, medan jag söker ett parti där man inspirerar människor att vilja ta ansvar för ett liv i frihet istället för att se alla människor som tänkbara förbrytare i behov av övervakning och kontroll. Ett parti där man inser att kopiering är nödvändigt för vår utveckling som kulturella varelser. Ett parti med en informationspolitik där ett öppet och fritt internet ses som ett viktigt verktyg för byggandet av kunskap och därmed skapandet av kunskapssamhället.

Finns det en fråga där du ändrat ståndpunkt inom politiken?

Fildelningen. Inledningsvis trodde jag på argumenten att fildelare sysslade med stöld av annans egendom. Nu sedan jag skaffat mig kunskap om Bern-konventionen och WIPO, vet jag att producentföretagen (inte så sällan till nackdel för de verkliga upphovsmännen) fått ett osedvanligt starkt övertag i den skärpning som skett sedan 1960-talet och att detta lett till nackdelar för allemansrätten på det digitala området.

Om du får en riksdagsplats kan du då tänka dig att rösta emot ditt parti, i en för dig mycket viktig fråga?

Jag är medveten om att Piratpartiet fokuserar på vissa frågor för att kunna få genomslag i en vågmästarroll. Jag har getts tillfälle att ta ställning till detta och har – sedan jag föreställt mig Piratpartiets riksdagsgrupp som ett informellt Medborgarutskott – lovat dem och mig själv att helhjärtat avstå från att rösta mot vår regeringspartner i alla andra frågor, d v s prioritera Piratpartiets frågor. Vi lever i en situation, där det är en minoritet i de olika utskotten i riksdagen som bestämmer, medan alla andra i rikdagens majoritet traskar patrull. Det kan man verkligen ha synpunkter på, men till dess att de ledande partierna inser att detta arbetssätt är kontraproduktivt, tvingas jag följa det nuvarande spelets regler.

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja, i den meningen att jag gör vad jag kan för att väljare ska förstå varför jag engagerar mig för Piratpartiet och att partiet verkligen är värd en röst. Om väljarna sedan väljer att kryssa mig blir det en extra bonus.

- - -

Min vandring från att vara en fördomsfull tant till att bli en mer insiktsfull medborgare, har varit en otrolig resa med många motlut. Där har jag haft stor nytta av det utbyte och samarbete, som finns i det dagliga livet på nätet. Samtidigt har mina erfarenheter av ett yrkesliv bland unga människor hjälpt mig att se och förstå hur kriget mellan advokater hos producentföretagen och datatekniskt kunniga och filosofiskt intresserade unga människor har kunnat eskalera så som skett. Givetvis har jag också haft nytta av mina erfarenheter av mitt tidigare partipolitiska engagemang i Socialdemokraterna. Idag kan jag se att det, som då gjorde mig så besviken, blivit värdefulla erfarenheter.


Mer än två decennier, som politisk hoppjerka, har lärt mig att det som jag ogillade då är sådant som frodas i alla partier, när ledarna fått en maktposition, som de och deras rådgivare vill slå vakt om. Redan de gamla grekerna varnade för hybris och gudarnas straff av de övermodiga. Romerska härskare, som tvivlade men inte helt ville bortse från möjligheten att högmod går före fall, höll sig med en slav på triumfvagnen med en enda uppgift – att viska i härskarens öra: - Kom ihåg att du är dödlig. Lyckligtvis är Piratpartiet ännu inte i den positionen, men under vägs kan partiet behöva den vaksamhet mot olater, som mina tidigare erfarenheter begåvat mig med.


Andra som presenterat sig Anna Troberg, Jan Lindgren, Emil Isberg; och Richie. Beelzebjörn kommenterar saken ur ett mera allmänt perspektiv. Opassande markerar Gong-gongen har inte slagit än... och Christian Engström önskar Bert Karlsson och alla pirater en glad midsommar. Jag önskar Christian detsamma även om midsommarafton nu hunnit bli midsommardag.


Göran ombord på Livbåten klargör att det är människornas användning av internet som skapar nätets betydelse och där överväger allt det goda som människor är kapabla till. Carl Johan Rehbinder undrar om en kommande lag om Fotograferingsförbud verkligen kommit till för integritetens skull. Han ser det som jag ser – att staten tror sig om att kunna hindra en ojuste användning av privata kameror genom lagstiftning. Det säger en hel del om statens misstro mot alla oss föräldrar, far- och morföräldrar, lärare, ledare, tränare o s v. Medan man låter näringslivet komma undan samhällsåtaganden med ”hot” om lagstiftning, har regeringen inga tvivel om lagstiftningens effekter när det gäller statens övertagande av det civila lokala samhällets ansvar för en juste socialisation av dess invånare. Avslutar med ett tack till Josef Boberg för länken till The Money Masters – How International Bankers Gained Control of America – tre timmar och 35 minuter senare är mitt intresse väckt. Men, just nu har jag varken tid eller ork att göra mera än att ta del och lägga informationen i minnet. Som vanligt vill jag kolla upp andra bilder av det historiska skeende som beskrivs i videon. Jag kan förstå om Josef förväntar sig mera, men... sorry Josef, just nu har jag framförallt valet 2010 och Piratpartiets äntring av riksdagen i fokus.

Intressant.

8 kommentarer:

Josef Boberg sa...

Taaack ! - Farmor Gun - för att Du gett Dig tiden att kolla videon. Jag har full förståelse för att Du nu lägger ned all Din energi på att medverka till att PP blir ett riksdagsparti efter valet.

Väl där så hoppas jag personligen på att PP satsar MYCKET på att bli ett alternativ till de nuvarande BlockPartierna.

”Folket har alltid någon påläggskalv som de sätter över sig och vårdar till storhet. …Detta och inget annat är roten från vilket tyrrani blommar; När han inledningsvis framträder är han en beskyddare”
/ Platon

Jag hoppas innerligt på att PP ej faller i den uråldriga fällan.

Gun Svensson sa...

@Josef: Tack själv. Vi har mycket att lära av de gamla grekerna även om deras demokrati var något för den tänkande eliten, som vandrade runt på parnassen. Själv har jag egna erfarenheter av att arbetarklassen och dess barn också kan tänka till om överheten betror dem om det.

Josef Boberg sa...

Hur det ALLTID har gått och ALLTID kommer att gå med elitstyrda = vanstyrda samhällen har jag gjort en kommentar om HÄR.

Jag VET att arbetarklassen och dess barn kan tänka - HELT utan stöd från överheten. Även finansminister Anders Borg uttrycker som ung student kristallklart att det är så HÄR (video ca 2 min).

Crille sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Gun Svensson sa...

@cavatus: Sorry, jag förstår att du är angelägen och vill sprida din information till så många som möjligt, men jag kan inte se hur denna din mission passar in som kommentar till mitt blogginlägg.

Anonym sa...

Jag saknar.
Ort:

2007+2008
Inkomst Tjänst:
Inkomst Aktiv näringsverksamhet:

Bolag:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.