onsdag 4 februari 2009

Det brinner i knutarna ...

... och jag undrar om ni är på det klara med att lobbyister och deras jurister i upphovsrättens namn är på väg att ta över ert politiska arbete.

Jag tänker närmast på Medina-rapporten punkterna

30. Europaparlamentet anser att verksamheten på webbsidor på Internet som erbjuder nedladdning av verk och tjänster som är skyddade av upphovsrätten och närstående rättigheter är olaglig, liksom fildelning (”peer to peer”) av verk eller tjänster utan upphovsrättsinnehavarnas samtycke.

31. Europaparlamentet stöder inrättande i de olika medlemsstaterna av administrativa myndigheter som ska ha i uppdrag att vaka över att upphovsrätten respekteras på Internet, genom en stegvis process och på rättsinnehavarnas begäran.

32. Europaparlamentet är positivt till de olika nationella rättssystemens åtgärder mot webbsidor på Internet som olagligt sprider verk på nätet (t.ex. ”Pirate Bay”).

Det ska röstas om detta i plenum den 19:e februari. Antas dessa punkter i Medina-rapporten undermineras punkterna 138 och 166 i Telekompaketet och därmed kan detta stödja påståenden om att EU-parlamentet anser att kunder, som gör sig skyldig till brott mot upphovsrätten, ska stängas av från internet. Telekompaketet läggs som en A-punkt den 16 februari, då det är ett rådsmöte med kulturministrarna – inte den 19 februari då Telekomministrarna träffas. Varför? Ja, däremellan finns en minisession i parlamentet den 18 februari – skickligt timat? Eller ...

Hur som helst, det är min förhoppning att Sveriges ledamöter i EU-parlamentet agerar kraftfullt för att hålla Telekompaketet rent från dylika idéer. Sedan vore det en välgärning om upphovsrätten kunde bli föremål för en översyn anpassad till en modern tid och modern teknik, men det är en annan historia. Att som Medina direkt peka ut en teknisk plattform, som varande ett stort problem när det gäller att värna upphovsrätten, är direkt förkastligt. De som gör sig skyldig till brott ska lagföras och straffas under rättssäkra former och rättegången mot The Pirate Bay startar den 16 februari 2009. Upphovsrättslobbyn och deras jurister bör inte kunna luta sig mot EU-parlamentet för att argumentera för sin sak.

För mig är det viktigt att våra valda parlamentariker kan hålla isär begreppen och inte går ärenden åt specifika särintressen. Jag kommer därför att följa denna fråga med särskilt intresse. Jag vet att Christofer Fjellner (M) och Carl Schlyter (Mp)gör vad de kan för att hindra dylika tilltag i denna sak, men jag har förstått att utan folkligt stöd och samarbete över partigränserna i vissa fundamentala rättighetsfrågor står sig parlamentarikerna slätt. Sådant ökar inte medborgarnas tilltro till EU, som en demokratisk och rättsvårdande institution och vi i Sverige står inför ett val till EU-parlamentet.

Med vänlig hälsning

Gun Svensson


Ovanstående har jag sänt per e-post till våra ledamöter i EU-parlamentet. Och fått svar från Eva-Britt Svensson (V), som naturligvis svarat att hon känner ansvar för de punkter i Telekom-paketet som hon kämpat för tidigare. Inger Segelström (S) har svarat ”Min partigrupp ska ha en första diskussion ikväll med omröstning i mars enligt nuvarande planering”. Carl Schlyter (Mp) har svarat och gett mig tips om hur jag håller mig underrättad. Han skriver också ”De gröna kommer att kraftfullt agera för att förändra Medinarapporten i grunden. Även telekompaket förhandlas nu och där arbetar vi för att stoppa alla förslag om att stänga av folk från internet och att göra budbärarna ansvariga.” Jens Holm (V) har idag (5 februari) svarat: "Tack för ditt mejl. Jag hade lite svårt att läsa ditt mejl när en massa bokstäver hade försvunnit. Vänsterpartiet vill ha bort alla inskränkningar i användning av internet frå telekompaketet. mvh jens". Jens har rätt i att det händer något med å,ä och ö när man skriver till Europaparlamentet - de försvinner, det har jag sett i de svar jag fått.


Gillar att politikerna tar mitt intresse på allvar och håller mig underrättad. Politikerna behöver bättra på både EU:s och sitt eget skamfilade rykte. Vart efter svar droppar in uppdaterar jag. Intressant.


Ser att Karl Sigfrid tycker att det är dags att Beatrice Ask säger ifrån. Jens O. har funnit mer info hos Karl. Leo skriver om vad Erik Josefsson funnit i Bryssel. Sagor från Livbåten ansluter sig till köpbojkotten riktad mot skiv-, film-, mjukvaru- och mediabolagen bakom organisationer som IFPI, RIAA, MPAA, BSA med flera i hopp om att de ska förstå att vi ogillar det som de håller på med. Anohito går också med. Kulturbloggen har till skillnad mot en massa utövare i kultursvägen fattat vad det är frågan om. Här även en författare som begripit vad det är frågan om – Anders Widén. Opassande är också med och ser det ironiska i att det påstås att vi är snåla och inte vill betala för oss i vanliga fall. Arvid Falk ser i likhet med mig att det handlar om demokrati. Naturligtvis är vi just nu bara en liten grupp myggor, som gett sig fan på att samla svärmar för att irritera ett gäng elefanter, som inte förstår sitt eget bästa. Money talks men fram till dess skapas dålig PR.


Avslutar med att uppmärksamma Hax, som utlovar ett års gratis webbhotell till den som vill skapa ett nytt frihetligt internetprojekt – ett gott initiativ, som måste uppmuntras.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Det blir en svår kamp, men till skillnad från sist, är många nu på hugget. Men det behövs många fler som deltar, inte bara i den nya bojkotten.

Men den belyser även, det kommande EU valet och hur viktigt, det är att delta med sin röst.

Gun Svensson sa...

Upptäckte att jag tidigare hade satt fel partibeteckning på Eva-Britt Svensson. Hon är v inget annat. Har goda vänner som hör av sig när de läst - sånt gillar jag.

Anonym sa...

Eftersom jag skrivit så mycket om Beatrice Ask själv så känner jag att jag kan skicka en hälsning till Karl Sigfrid med innebörden att den som hoppas på Beatrice Ask hoppas nog förgäves.......

Gun Svensson sa...

Jens O och Michael G:Jag har nu läst Betänkandet som grundar sig på Medina-rapporten, där yttrandet från Utskottet för industrifrågor, forskning och energi inte ser ut att ha fått något genomslag för två av de viktigaste punkterna som ligger i linje med den vår uppfattning. Se kommentarsfältet hos Erik Josefsson
http://erikjosefsson.eu/node/80