söndag 1 februari 2009

Offentlighetsprincipen vs hyenementaliteten

Ingen kan stoppa en idé vars tid har kommit, tänker jag, när jag läser Mitt i stegets reflektion kring debattartikeln av Skatteverkets GD Mats Sjöstrand i dagens DN. Jag beundrar Johans förmåga att se det hela ur en ideologisk synvinkel. En förmåga som avtrubbats hos våra politiker i nyliberalismens spår. Rädslan för en frihet utan gräns, har gjort att man tappat orienteringen. Därför är Mats Sjöstrands initiativ hedervärt. Här ser vi en ämbetsman, som tar sitt uppdrag på allvar och vågar kalla saker och ting vid sitt rätta namn. Hyenementaliteten ska inte näras med hjälp av offentlighetsprincipen, som kommit till för att vi ska kunna granska makten – inte våra medmänniskor. Om den som man är nyfiken på måste ge sitt medgivande, blir det naturligtvis inte lika intressant


Sedan är det en trovärdighetsfråga om skatteverket kommer att granska alla medborgare lika, ifall folket inte ges tillgång till material för att kunna granska just det. Vilka kvalitetssäkringssystem finns för att hindra nepotism och otillbörligt gynnande av den s k eliten, dit vi kan räkna in riksdagens politiker?


Vi har redan ett exempel på hur riksdagen vill omge sig själva med sekretess. Jag tänker på riksdagens beslut den 28 januari om uppdrag till Riksdagsstyrelsen att se över besöksreglerna i Riksdagshuset. Av protokollet att döma talar allt för att besökslistorna kommer att sekretessbeläggas. Medan man där i huset stiftar integritetskränkande lagar typ FRA och är på väg att ge underhållningsbranschen befogenheter, som idag inte ens polisen har, genom antagande av IPRED1, vill man gärna omge sin egen verksamhet med sekretess. Det är inte OK. Att senare genom beslut om polismetodutredningen ge polisen samma befogenheter, som grammofon- och filmindustrin, i något slags rättviseperspektiv är inte heller OK. Där är det rättssäkerheten, som sätts på undantag. Två fel blir inte ett rätt!!!


3 kommentarer:

Anonym sa...

Instämmer.... Tanken med Offentlighetsprincipen var inte att den skulle nyttjas till att "blottläga" enskildas privatliv utan möjliggöra insyn i det offentliga.// Leja

Lars-Erick Forsgren sa...

Än en gång: helt rätt farmor. Liksom Lejas lilla kommentar.

Men på ngt sätt fascinerande att det är RSVs generaldirektör som kommer med detta utspel. Det är ju inte en plats som tidigare utmärkt sig för respekt för integriteten eller objektiv rättstillämpning, tvärtom.

Desto roligare om detta skulle vara ett tecken på en tillnyktring i dessa frågor.
Kanske då ändå FRA-debatten med mera väckt en och annan till eftertanke i principiella frågor?

Gun Svensson sa...

Leja och Lars-Erick: Ja, jag vill så gärna tro att det fortfarande finns ämbetsmän i staten, som står upp för centrala värden. Men alla turer kring FRA o den integritetskränkande lagstiftning, som är på gång här och i EU gör att en misstanke börjat gnaga: - Ser du verkligen klart? Han kan vara springpojke åt politiker, som inte törs själva. Tilliten till staten har verkligen fått sig en allvarlig knäck hos mig.