tisdag 17 februari 2009

Inför EU-valet 7 juni 2009, del I.

Den lagstiftning som möjliggör FRA:s övervakning samt allt det som skett och sker inom EU vad gällerTelekom-paketet, datalagringsdirektivet, ACTA, IPRED, Medina-rapporten och allt vad dessa åtgärder heter, vilka upphovsrättslobbyn och andra förbudsivrare anser oss internetanvändare vara i behov av, har gjort att vi måste engagera oss allt mer i valet av personer, som ska företräda oss i EU.


När vi nu vet hur mäktig upphovsrättslobbyn blivit i sina ansträngningar att kringgärda sina organisations- produktions- och distributionsmodeller med åtgärder, som aktivt hindrar den sociala och kulturella utvecklingen bland människor, som valt nätet för sin interaktion med andra, måste vi agera aktivt för en större öppenhet och ett ökat demokratiskt inflytande i det som pågår inom EU. Vi måste också satsa på politiker, som är beredd att ta en kamp för att öka genomskinligheten innan ett ärende lett till en politisk överenskommelse i rådet. Efter är det för sent att påverka.


Hittills har jag lärt mig att Christofer Fjellner (M) är på alerten och att Eva-Britt Svensson (V), lägger manken till när det gäller. I fråga om ACTA-avtalet agerar Jens Holm (V) för att avtalstexten ska bli offentlig innan det lett till en politisk överenskommelse i rådet. Men vad jag förstått av Erik Josefssons inlägg, är det inte alls säkert att Jens Holms frågor kommer att ställas till rådet. Därför har jag sänt ett mejl till EU-ambassadör Christian Danielsson med följande lydelse:


Som väljare med intresse för öppenhet och ett demokratiskt inflytande även i perioder mellan valen, har jag försökt sätta mig in i hur beslutsprocessen går till inom EU, främst med tanke på att internet är på väg att kringgärdas med allsköns bevakningsåtgärder och restriktioner, delvis under tryck av olika särintressen men också på grund av okunskap om teknikens möjligheter och begränsningar. Mest aktuellt just nu är ACTA-avtalet samt Telekom-paketet och Medina-rapporten där upphovsrättslobbyn fått osedvanligt starkt inflytande då mycket sker bakom stängda dörrar. När det gäller ACTA-avtalet har jag fått information om att ledamoten i EU-parlamentet Jens Holm (v) meddelat att han vill ställa ett antal viktiga frågor till rådet. Nu undrar jag vilka åtgärder som vidtagits för att möjliggöra detta? Varmt tack på förhand! Gun Svensson


Det ska bli intressant att se om jag får svar och i så fall redovisar jag det i ett nytt inlägg.


Andra som skriver om ACTA är Sagor från livbåten, Karl Sigfrid, ProjO´s blog och Calandrella.


För övrigt ser jag hos Eva-Lena Jansson att Näringsutskottet vid dagens möte kommer att justera Betänkande med anledning av proposition 2008/09:67 om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område. ”Det som alla andra kallar IPRED eller fildelningslagen. Nästa vecka, den 25/2, fattar riksdagen beslut i ärendet” skriver hon. Uppdatering: Näringsutskottet sa Ja till förslaget.


Thomas Hartman försöker ta kål på myten om fildelningen, som ett hot mot artisters brödföda, vilket verkar vara ett hopplöst företag i det egna partiet. Scaber Nestor har däremot fyndat – hittat en kristdemokrat som förstått att fildening ger ökade inkomster – även han på Hartmans breddgrader. Månne om de båda kan göra gemensam sak och undervisa kommunalrådet Holmlund, som torde vara en viktig opinionsbildare? Jag är beredd att dela ut en tapperhetsmedalj till Anders Widén och de andra sex socialdemokraterna som tror att det går att vända S-skutan i en vettigare riktning. Avslutar med Pär Ström, som funnit en artikel där en tidigare chef för den brittiska underrättelsetjänsten MI5 varnar för att politiker håller på att skapa en polisstat.


Inga kommentarer: