söndag 1 februari 2009

Twixdagen håller på att samlas.


-->
Läser Politikerbloggen om att Socialdemokraterna tagit initiativ till att samla ”kvittrande” riksdagsledamöter i Twixdagen. Det är Magnus Ljungkvist, pressekreterare för socialdemokraterna i Stockholms läns landsting, och den almedalsbloggande kollegan Jonas Morian, som är initiativtagare. Svaret på Daniel Alséns fråga om mikrobloggandet ändå inte bara är en kortlivad trend, är intressant. Inte minst för den som hört det förr och då i samband med bloggbävningen kring FRA och den efterföljande diskussionen kring de femton punkterna, som nu är ute på remiss.

Man kan inte göra mer än att göra politikerna tillgängliga. Det finns ett ansvar för medborgaren att delta i debatten också. Gör man inte det så är det svårt att komma efteråt och gnälla”, säger Magnus Ljungkvist.

Första gången jag hörde talas om denna min skyldighet, för att kunna ha synpunkter på det som sker i riksdagen, det var när riksdagsledamoten Gunnar Andrén den 11 juni 2008 reagerade på mina mejl till riksdagens politiker i vårt län med ett mycket korthugget "Hej Gun. Har du något bra svar på att du avstått från att läsa min blogg där dina frågor avhandlas? I stället för att bara anklaga? Men jag skall svara dig tillsammans med andra som alla tänker likadant. GA".

Det andra tilllfället, när det bekräftades att jag räknades först när jag använde fältet för kommentarer på en riksdagsledamots blogg, det var när jag gick till Göran Petterssons blogg och påminde om att jag sänt honom ett par mejl både i hans egenskap som lokal politiker och riksdagsledamot, men inte fått något svar. Där i kommentarsfältet blev det möjligt.

Tredje gången jag fick bekräftat att politikerna vill kunna styra kommunikationen med medborgarna via sina egna bloggar, det var när jag engagerade mig i nätverket Riksdagssvar.se. Tillsammans med nio andra medborgare har jag mejlat fem frågor till min kvot på 39 riksdagsledamöter för att kolla vad i fråga om FRA-lagstiftningen, som vi inte förstått. Det är ett evigt nötande, det kan jag intyga. Stoppa FRA-lagen har bett oss om en redogörelse och den ligger nu ute på deras webbplats. På vår egen webbplats Riksdagssvar bygger vi vidare på en minnessten över glappet mellan folket och riksdagen. I Vänsterpartiet har nu alla svarat. Miljöpartiet är på god väg. Det ska bli intressant att se när det lossnar hos socialdemokrater och moderater, som säger sig vara intresserade av att kommunicera med folket.

Mig förefaller det som att politikerna inte alls förstått finessen med dessa nya sociala media. Mittåt – det gäller inte alla. Karl Sigfrid, som fick känna på partipiskan i samband med omröstningen om FRA, fortsätter oförtrutet sin mission att argumentera för Open Source och ett fritt internet. Här talar han för Open Source och open gowernment och refererar till New York Daily News, som beskriver Obama som en open source-president - en ledare som med hjälp av den nya tekniken skapar ingångar för alla som vill involvera sig i den politiska utvecklingen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja det finns bra exempel, på politiker som både kan och vill. Men tyvär ser flertalet inte ut, att vilja. Det är säkert besvärligt med trilskande medborgare, som dessutom vågar fråga och ställa krav.