söndag 8 februari 2009

Kriget mot kunderna eskalerar...

... med politikernas hjälp, förefaller det. Läser med visst nöje Anders Mildners artikel i Sydsvenskan. Och SvD. Skivbolagen lägger hellre all kraft på lobbyverksamhet i EU och USA än att utveckla sin verksamhet med hänsyn tagen till teknikutvecklingen. Samtidigt gör de allt för att hindra att andra gör något – tänk på vad som hänt Spotify, vilket var en tjänst med stor potential. Visa vad du tycker och delta i den bojkott, som proklamerats av bl a Svensk Myndighetskontroll och Scaber Nestor. Den startar i morgon den 9 februari och pågår under tre veckor. Att illegala nedladdare betalar för sig, vilket DN skriver om, behöver lyftas fram.


Efter att jag skrivit till Sveriges politiker i EU-parlamentet har jag trängt in i det Betänkande som Utskottet för rättsfrågor inom EU formulerat på basis av Medina-rapporten och Yttrande från Utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Den resolution som EU-parlamentet förslås besluta om betr. utsikter på upphovsrättsområdet inom Europeiska unionen utfärdas med beaktande av en lång räcka direktiv och resolutioner med bäring på upphovsrätten och närstående rättigheter. Redan här inser man att denna fråga inte kan vara riktigt frisk i alla dess delar. När jag sedan tar del av yttranden från Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ser jag att där finns stöd för en mera framtidsinriktad attityd.


Utskottet inleder i den första punkt, som man vill ha med i det slutliga betänkandet, på följande sätt:


Europaparlamentet upprepar att informationssamhället är en mycket viktig pelare i Lissabonstrategin, baserad på tillgång till kunskap och skydd av digitalt innehåll med hjälp av ett strängt och effektivt skyddssystem för upphovsrätt och närliggande rättigheter, och att detta skydd måste främja innovation, vara teknikneutralt och ta hänsyn till laglydiga konsumenters och Internettjänsteleverantörers legitima intressen.


Vidare framhåller man i punkt 4:


Europaparlamentet konstaterar att informationstekniken skapar ett behov av en modern utformning av upphovsrätten och närstående rättigheter och att skyddet av dessa rättigheter måste tryggas, med en tydlig uppdelning mellan de offentliga myndigheter som säkerställer efterlevnaden och de aktörer som verkar inom ramen för den gällande lagstiftningen.


I punkt 5 visar utskottet att man inser hur tekniken bidrar till utvecklingen:


Europaparlamentet påminner om den snabba ökningen av användarskapat innehåll på Internet och dess bidrag till kreativiteten och framhåller att detta är en sektor med stadigt ökande värde. En förutsättning för detta är dock informationsutbyte, något som måste beaktas. Parlamentet erinrar därför om att upphovsrättsskyddet i och för sig främjar investeringar och skapande av innehåll men att det samtidigt är lika viktigt med väl underbyggda undantag för att trygga tillgången till kunskap, skapande och innovation.


Enligt vad jag kan bedöma syns inget eller väldigt litet av detta i det slutliga betänkandet, som mera ser ut att vara ett beställningsjobb utfört på uppdrag av den industri, som om en vecka påbörjar rättegången mot The Pirate Bay. Hade Utskottet för rättsfrågor varit angelägen om att se till behovet av en uppgradering med hänsyn tagen till en tekniska utvecklingen skulle en lagstiftning på detta område inrymma alla varianter av upphovsrätt som utvecklats med hjälp av Creative Common-licenser och Open Source. Sandrability skriver initierat om det senare. Medina borde få bakläxa av parlamentet – återremiss – Gör om och gör rätt! Intressant.


Andra som bloggar om det som stundar är Opassande; Tommy K Johansson; BetaAlfa, MinaModerataKarameller; Satmaran; David Hylander; Joakim Andersson; Jardenberg; Rick Falkvinge (givetvis); Nätkoll; Bisonblog; Mårtensson; Mitt i steget; Frihet, fildelning och Feminism samt Jens O.


6 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Efter inlägget har jag sänt ett nytt mejl till Sveriges EU-politiker:

Återkommer sedan jag nu läst betänkandet som rör den resolution som EU-parlamentet föreslås besluta betr. utsikter på upphovsrättsområdet inom EU och kan konstatera att Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ser ut att ha fått dra det kortaste strået i förhållande till Utskottet för rättsfrågor. Jag tänker närmast på punkterna 1, 4 och 5 i utskottets yttrande som fått inget eller ringa genomslag i det slutliga betänkandet. En uppgradering av upphovsrätten och annan imateriell rätt med inriktning på framtiden borde inrymma avsnitt om Creative Common licenser och Open Source. Det är tveksamt att EU ska uttala sig om avtal mellan två parter på det sätt som föreslås i punkt 30 i betänkandet. Om en anställd vill använda sig av någon av de varianter av Creativ Common licenser, som finns eller bidra till en ny variant, i sin uppgörelse med arbetsgivaren bör detta vara möjligt och inte ses som något förkastligt. Tvärtom.
Utskottet för rättsliga frågor förefaller ha stått under osedvanligt starkt inflytande av grammofon- och filmindustrins lobby. Är det möjligt att återremittera för omgörning?

Anonym sa...

Fantastisk research farmor!

En detalj, Medina-rapporten är själva betänkandet som parlamentet ska rösta om torsdag 12 mars.

Det är kanske jag som blandar orden "rapport" och "betänkande" lite slarvigt. Det är samma som med "förstaläsning" och "förstabehandling". Det är engelskan som spökar (report, reading).

Enligt de nya reglerna för INI-rapporter är det alltså Medina-betänkandet/rapporten som du läst som parlamentet ska rösta om. Om betänkandet får majoritet så räknas det som ett starkt ställningstagande mot de principer som parlamentet stod upp för i Bono-rapporten och i förstabehandlingen av telekompaketet.

Gun Svensson sa...

Erik: Tack för det. Betänkande står det i den svenska översättningen och jag tolkade det då så som att det i grunden fanns en rapport som gått ut till de olika utskotten som yttrat sig och att betänkandet skulle vara en bearbetning av rapport och yrkanden. Annars förstår jag inte vilken roll yttranden från övriga utskott spelar. Hur som helst är det tydligt att de som tänker framtid inte haft mycket att säga till om.

Gun Svensson sa...

Inger Segelström har svarat på mitt senaste mejl:
Hej!Behandlingen börjar i utskott den här veckan och i plenum i mars är planerat
Mvh
Inger S
Inger Segelström

Gun Svensson sa...

Eva-Britt Svensson (V) svarar:
Återremittering är inte möjligt. Däremot är det inte "kört" varken i huvudutskottet eller i plena, det är bara att fortsätta att kämpa på och övertyga så många som det bara är möjligt.
Eva-Britt

Gun Svensson sa...

Och Erik Josefsson berättar om sina ansträngningar att tag i handlingar som gäller Telekompaketet
http://www.erikjosefsson.eu/blogg/2009/02/09/var-aer-telekompaketet-mitt-framfoer-naesan
Materialet finns men det får inte lämnas ut!!!