söndag 22 februari 2009

Upphovsrätten - Inför EU-valet, del II.

Idag finns i SvD ett inlägg undertecknat av fyra människor med politisk hemvist på bägge sidor om blockgränsen. De ställer krav på att ACTA-avtalet måste ut på remiss före ett bindande beslut. Det handlar om ett handelsavtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning, som förhandlas på global nivå med deltagande av företrädare inom EU inklusive Sverige. I en faktapromemoria kan man se att regeringen anser att bestämmelserna i avtalet måste vara proportionella, rättssäkra och väl avvägda med hänsyn till integritetsaspekter. Det kan kännas förtroendeingivande, men på onsdag ska regeringens förslag om IPRED-lagen klubbas igenom i riksdagen och där vill regeringen ge innehavare av upphovsrätt laglig rätt att utkräva datorers ip-nummer för att kunna ägna sig åt utpressning. Om detta är regeringens syn på vad som är proportionellt, rättssäkert och väl avvägt förstår jag mer än väl kravet på att ACTA-avtalet måste ut på remiss.


För fem dagar sedan skrev jag själv ett mejl till Sveriges EU-ambassadör med bäring på detta avtal och frågade vilka åtgärder, som vidtagits för att göra det möjligt för Jens Holm, ledamot i EU-parlamentet, att få ställa de frågor, som han redovisat att han har i denna sak. I mitt blogginlägg den dagen förklarade jag också varför jag ser det som nödvändigt att vi ägnar uppmärksamhet åt de kandidater, som söker stöd hos svenska folket i detta val. Hax skrev i början av året ett inlägg, som jag läst mer än en gång. Efter en skarp genomgång av sakernas tillstånd i EU:s labyrinter avslutar Hax med att påstå att det är själva kärnvirket i den svenska staten som är ruttet och att det inte kan rättas till genom att bara lappa lite på systemet.


Jag vill nog inte gå riktigt så långt, som att påstå att själva kärnvirket är ruttet, men kan nog se att arbetet i riksdagen inte är organiserat så att integritet och rättssäkerhet fått bästa tänkbara skydd och att besluten har brister när det gäller anpassningen av lagar till det liv som många av oss lever på nätet. De korporativa intressenas anspråk på makt blir särskilt tydliga när det gäller internet. Socialdemokraternas idé i samband med beslut om IPRED, att innehavare av upphovsrätt ska samlas i en ny gemensam organisation med uppgift att bevaka dessa intressen, är ett tydligt exempel. När politikerna inte klarar av att hålla särintressena kort, med hänvisning till enskilda medborgares rätt till skydd för sin integritet och en rimlig avvägning mellan ett nyttjande för en social och skapande interaktion och ett intrång för ekonomisk vinning, då blir bildandet av en ännu kraftfullare organisation svaret. Till detta kommer byråkratins maktanspråk, vilket demonstreras när akademiker gör inspel till statsministern med förslag om en begränsning av riksdagens möjligheter att ställa frågor, vilket Mitt i steget har synpunkter på.


Andra som skriver om ACTA och upphovsrättsindustrin är Mårtensson, Anohito, Skiften, Hultins tankegångar, Erik Laakso, Karl Sigfrid, Mitt i steget, Jens O, Leo och Scaber Nestor. Avslutar med Opassande och MinaModerataKarameller. Opassande tycker sig se att lobbyverksamhet bedrivs via tingsrätten. Mary bjuder på en frejdig gästbloggare och en länk till PC för allas artikel ”Musikpirater hyllas på film men stäms i verkligheten”. Allt med tanke på den koppling som finns mellan ACTA, IPRED och rättegången mot The Pirate Bay. Intressant.


2 kommentarer:

Anonym sa...

SKRIK ALLT DU ORKAR!

-> Gör ACTA-handlingarna offentliga NU ! <-

Anonym sa...

@Hans J:
Det arbetas för fullt, med att styra rätt.
Just nu arbetar vi tvärpolitiskt, på att lösa problemet.