torsdag 21 maj 2009

Tunnelseende hindrar en ordentlig granskning?

Tele 2:s inlägg på SvD:s Brännpunkt visar att företaget är på väg att bli offer för det tunnelseende som blockerar en ordentlig granskning av hela problemet med FRA och Övervakningssamhället. Det återkommer jag till då jag först vill orda om hur roligt det är att MinaModerataKarameller antog den utmaning som låg i min gissning i går, vilket ledde till hennes kommentar:


Det är ingen fara. Jag tror dock inte på den stora konspirationen. Ingen är tillräckligt smart, det skiter sig alltid. Även om vissa tror sig vara über så stämmer det aldrig. Se nu bara vad som hände med Ipredlagen och datalagrimgsdirektivet, de tar ju ut varandra. Tror inte att någon tänkte på det heller faktiskt. Vi människor är inte annat än småskitar i universum. Så tycker i alla fall jag att man ska se på saken. Men å andra sidan så vet du att jag inte är förtjust i övervakningssamhället precis. Det är mycket dumhet och annat i luften. Förresten vill jag se dig på kaffe snart, ska jag komma till Norrtälje eller du hit till mig? Jag tar lätt bilen och kommer över.”


Jag har inte träffat Mary X tidigare och tar gärna 621:an till Åkersberga, då det vore roligt med miljöombyte även om jag räknar med trevligt sällskap. Svarade henne att hon säkert har rätt i att jag fick ett konspiratoriskt anfall igår. Jag försöker så ihärdigt förstå varför Moderaterna biter sig fast i FRA-eländet och kan bara finna ett enda skäl - man tror på allvar att det är LÖSNINGEN när det gäller att terrorister, mc-gäng, inre och yttre hot mot rikets säkerhet o s v. Men, hur få folkets acceptans? Ja, genom att så många människor ännu inte lärt sig hur internet fungerar, kan man frestas att spela på människors längtan efter enkla lösningar på svåra problem. För mig är ledarskap att hjälpa människor förstå att brottslighet är ett sammansatt problem, som kräver en rad olika lösningar. Idag skriver Mary X att tilltron till den allmänna övervakningen kan invagga oss i en falsk trygghet – det är jag beredd att också skriva under på.


Hur det förhåller sig med ledarskapet när det gäller det ledande allianspartiets satsning på brottsbekämpningen här hemma och i EU, visar sig nog vad det lider. Under tiden kan vi, alldeles oavsett partitillhörighet, stärka vår förmåga till medkänsla genom att läsa barnläkaren och författaren Lars H Gustafssons blogg. På nätet har jag funnit material som visar att han är en mycket aktiv människa med goda idéer om hur skolan utifrån ett hälsoperspektiv kan inspirera lärare och elever att tillsammans skapa en kreativ arbetsmiljö. Den kunskapen används även av fritidsledare, här ett exempel som sprids av Ungdomsstyrelsen. Detta synsätt är något av en grundbult i det brottsförebyggande arbetet.


Så till dagens mycket knepiga fråga: - Hur förmå Public service media och de etablerade tidningarna att skriva om hur de olika delarna FRA, Ipred 1, Ipred 2, Polismetodutredningen med dess starka koppling till Trafikuppgiftsutredningen samt ACTA-avtalet hänger samman och tillsammans utgör Övervakningssamhället?

I stället för att nagla journalister och tidningar vid skampålen vill jag verka för att tankeverksamheten kring dessa för samhället livsviktiga frågor kommer igång och får sin belysning. Inte minst mot bakgrund av att Grundlagsutredningens betänkande En reformerad grundlag (SOU 2008:125) överlämnats till justitieministern och varit ute på remiss fram till den 30 april. Det som sedan blir regeringens förslag ska därefter beslutas dels före och dels efter nästa års riksdagsval.


Läser Intensifiers inlägg om datalagringsdirektivet gång på gång och undrar i vilken utsträckning som alla riksdagens ledamöter har en susning om vad som är på gång? Läser Mark Klambergs inlägg om Polismetodutredningen med dess starka koppling till Trafikuppgiftsutredningen om och om igen och undrar om varje riksdagsledamot kan inse att detta är en del i något mycket större? Kan de stifta alla dessa lagar utan att mötas av tuffa frågor om konsekvenserna av denna övervakning både för den enskilde individen och för samhället i stort? Läser Tele 2-chefens debattinlägg ännu en gång och undrar: - Vilka journalister ställer TeliaSoneras chef mot väggen - varför vill han inte på motsvarande sätt slåss för abonnenternas integritet och rättssäkerhet? Vem/vilka ställer frågan: - Finns det inga andra vägar att beivra brott än att utsätta folket för en allmän övervakning med filtrering och lagring av deras trafikdata? Läser Lars-Ericks inlägg ”FRA igen, uppföljning” och ”Ett tidens tecken” och undrar : - Varför är det ingen synar riksdagens arbetsformer, som idag innebär att de flesta riksdagsledamöter tvingas ”traska patrull” i de allra flesta frågor i utbyte mot att partiledning och regeringskamrater säger Ja när man i det egna utskottet vaskat fram något?! Vilket otroligt kreativt arbetsklimat! Inte undra på att viktiga frågor faller mellan stolarna. Men är det bara jag som undrar: - Är ett sådant beteende värt årsarvodet?


Inarbetandet av datalagringsdirektivet i svensk lag handlar egentligen om att ympa in ytterligare en gren på samma träd – där FRA står för nervsystemet och där inympningar av Ipred 1, Ipred 2, Polismetodutredningen och Trafikuppgiftsutredningen samt ACTA-avtalet redan är på väg att ske. Problemträdet heter Övervakningssamhället! Regeringen borde med hjälp av LFA eller någon annan beprövad metod påbörja projektet Stegen bort från Övervakningssamhället. Som arbetsmaterial finns förutom det som nämnts ovan även Mark Klamberg ”FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv”; Mark Klamberg ”Stoppafralagen.nu recenserar lagrådsremissen om FRA 2.0”; StoppaFRAlagen.nu; Riksdagssvar.se; FRApedia; werebuild.eu/wiki; Erik Josefssons ACTA + Internet = sant; Opassande ”Obekvämt är inte rätta ordet Beatrice Ask” för att bara nämna en del av allt som skrivits.


Återstår att säga några ord om det pågående valet, där jag gör det lätt för mig och länkar Copyriot, som skriver tänkvärt om valproceduren och dess möjliga effekter samt Christian Engström om valdeltagandet och opinionsmätningen, vilket även intresserar Karl Sigfrid. Övriga favoriter: Sagor från livbåten med en viktig text om patenträtt och upphovsrätt; Erik Hultin om Integritet, typ och värdet av harvandet i politiken; Opassande om att komma ut som piratpartist; Ankersjö om att Mats Qviberg kommit ut som Centerpartist; Mårtensson om den senaste opinionsmätningen; och Lake om vallokalen hos ICA i Edsbro.


Sedan jag postat detta inlägg till några journalister i traditionella media anser jag mig vara klar med den hemläxa, som Bloggen Bent kände för att dela ut till oss alla, sedan han lyssnat på TV4:s Kvällsöppet igår, där frågan om skyddet för medborgarnas integritet och rättssäkerhet ägnades några futtiga minuter och då med fokus på fildelning. Bent hade dagen innan skrivit Fildelning är helt irrelevant, det handlar om att avlyssna människor. Det är förvisso sant, men lagar om trålning i våra trafikdata hänger så intimt samman med intrång i upphovsrätt och patenträtt men även bekämpning av andra brott i stort och smått, varför vi måste bredda diskussionen: - Vilka politiska visioner finns och hur kan denna allmänna övervakning leda till att dessa visioner nås? Jag tycker mig se att det för närvarande råder ett tunnelseende, som hindrar media att göra en ordentlig granskning av den politik, som övervakningen ska gynna med hänsyn tagen till alla dess risker.

Intressant.

7 kommentarer:

Dennis Nilsson sa...

Albert Speer sade en tänkvärd sak i sina avslutande ord i Nurnberg, det gick ut på att ju mer tekniskt utvecklad en stat blir desto större fokus måste läggas på individens frihet.

Han om någon visste vad som kan hända annars...

Anonym sa...

Varför "tyranneriet", helt logiskt, uppstår ur demokratin som en beskyddare? Ja det skrev redan Platon om för över 2000 år sedan i sitt verk Staten (kan läsas online), boken finns också att köpa (ISBN 9174867644). Det är inte utan anledning som boken fortfarande går i tryck efter mer än 2000 år och detta utan att vara omgärdad av en massa religiöst groll. Det handlar om grundläggande mänskliga egenskaper som vi alla har i oss lite till mans, saker som girighet, ärelystnad, frihetslängtan osv., hur de egenskaperna tillåts gå ut över förnuftet och de mentala blockeringar man omedvetet bygger upp. Jag tror faktiskt inte att det går att förklara så mycket mer kortfattat och uttömmande än vad Platon gjorde.

- Kluris

Lars-Erick Forsgren sa...

Lite off-topic, men ändå inte. För än en gång konstaterar jag det oerhört inspirerande som ligger i att blogga, att läsa bloggar.

Jag känner att jag vill kommentera "allt", men oftast går det inte av tidsskäl. Eller så föds nya tankar och associationer, som jag skulle vilja utveckla till egna bloggposter.

Farmor, hur rätt du har i ditt konstaterande att bloggandet är ett enormt grupparbete! Ett slags gammaldags studiecirkel i gigantiskt format pga den moderna tekniken.

T ex detta om riksdagens arbetsformet. Jag har varit inne på det ett otal ggr, men riksdagsledamöterna nappar inte på att diskutera det. Utom ngn enstaka, som önskar att hon hade tid till det.

Tidsbristen gör att de inte har tid att diskutera en bättre ordning för att få tid till väsentligheter, eller i vart fall inte för att få den överblick som borde krävas.

Men hur kombinera överblick med specialisering?...

Lars-Erick Forsgren sa...

Och när jag nu läser om ditt inlägg så slås jag av vilken gedigen socialliberal du är i all din argumentering. En fritt tänkande och omprövande, fördomsfri liberal, med social ansvarskänsla och framtidstro.

Men obs, jag pratar då inte om parti/er. Det finns visserligen en och annan sådan inom flera partier. Men de får inte prägla partiets politik. Och många finner att de måste verka utanför befintliga partier.
Även där finns ett systemfel i vår demokrati.

Gun Svensson sa...

@Dennis N: Ja, inget går upp mot egna erfarenheter om man har förmåga att kritiskt granska dem och inse vad man själv har varit delaktig i.

@Kluris: Du glömmer att Platons tankar utgick från att medborgare då var samhällets elit - arbetarna var slavar och räknades inte dit. Det är vad jag kan förstå något som eliten lutar sig mot när en del av dem förespråkar en tudelning där eliten sköter förvaltning och utveckling av samhället medan de outbildade och självlärda kan hålla till godo med den underhållning som erbjuds dem från allt flera mediekanaler.

@Lars-Erick: Välkommen i gänget! Vill glädja dig med att redaktionen för Second Opinion hört av sig och vill publicera den delen av mitt inlägg som handlar om medias tunnelseende och svårigheten att samla ihop allt som visar att vi nu lever i ett Övervakningssamhälle.

Anonym sa...

Nädå, jag "glömde" bara skriva att man givetvis måste komma ihåg åldern på platons verk och inte försöka överföra sådant som givetvis förändrats på 2000 år till dagens samhälle. Jag trodde i min enfald att jag kunde utgå ifrån att grundläggande mänskliga egenskaper kunde förstås som något som inte förändrats över tid, som girighet och liknande. Läs det så och du ser min poäng. Den elit som resonerar som du beskriver elitens tänkande landar snarare i Machiavellis Fursten -> Nietche -> Leo Strauss, kort sagt amerikansk neo-konservatism. I Staten representeras den tanken hos Trasymakos som försökte hävda den starkes rätt, vilket i stora delar är Platons (Sokrates i dialogen) mål att bevisa felaktigt i resten av verket.

Hela handlingen utgår ifrån frågan om vari rättrådigheten består, där Trasymakos i första boken griper in med sin definition av rättvisa. För att bevisa detta fel i den fortsatta dialogen med Glavkon så konstrueras en hypotetisk stat följandes logiken att det är lättare att se saker i stort (staten) än i smått (den enskilde), i syfte att utreda rättrådighet och dess motsats hos den enskilde.

Av den som vill läsa Staten som fan läser bibeln så kan den nog användas som en urmoderlig instruktionsbok till kontrollstaten, detta på samma sätt som utvecklingen idag verkar använda Richard Stallmans dystopi Rätten att läsa (svensk översättning*) som en handlingsplan istället för ett avskräckande exempel. Kafka och 1984 är anndra exempel där man undrar om vissa använder dem som instruktionsböcker. Ibland är det ju nästan så att man vill avstå för att varna för konsekvenser, eftersom det kan ge förespråkare för galenskaperna nya idéer som de inte redan tänkt på.

*Den engelska versionen innehåller nyare noteringar av författaren från 2007

- Kluris

Gun Svensson sa...

@Kluris: Redan i den grekiska mytologin, men också i den nordiska, finns berättelser som visar att det går galet när människan ägnar sig åt överdrifter av skilda slag. Jag vill tro att de stora filosoferna vill hjälpa den tänkande människan att klura ut hur dessa "dödssynder" ska motverkas. Dystopier är nog bara en beskrivning av resultatet, när ledarna gör det lätt för sig och "ger folket (och sig själva) vad folket (och de själva) vill ha", vilket naturligtvis är en vantolkning av innebörden i begreppet demokrati. Jag fångades en gång i tiden av Hjalmar Brantings tolkning "demokrati är den upplysta majoritetens beslut", vilket utgjorde grunden för den folkbildning, som gav mig och många andra en möjlighet att lyfta oss i håret, om du förstår vad jag menar. Resten är historia och säkert effekter av människors tillkortakommanden, som leder till avarter. Men också medvetna val, för att skapa en förändring, då det lyckligtvis är så vist inrättat att allting strävar efter sin egen jämvikt. Därför kommer det alltid att finnas dem, som gör sina val för att ändra på sakernas tillstånd. Ett liv och ett kiv således ;-) Det tycker jag är det bästa med demokrati som rättesnöre.