torsdag 30 juli 2009

En hemligt avlyssnad (?) landshövding.

Ett av dagens kaffebordsprat torde landshövdingen Marianne Samuelssons argumentation i samband med en överprövning av ett bygglov på Gotland, ha blivit. Debatten handlar om att landshövdingen beviljar bygglov i efterhand till en företagare, som hon bedömer är av betydelse för Gotlands näringsliv. Såväl Norrtelje Tidning som DN och SvD gör inlägg på ledarsidan och dessutom finns artiklar i saken på nyhetsplats i bland annat DN och SvD. I SvD görs dessutom en redovisning av andra landshövdingars bravader. Saken har även berörts i radio och TV. Tack vare nyhetstorkan ges vi en möjlighet att diskutera ett förhållande, som jag bedömer, är väl utbrett i landets kustkommuner. Den anonyma kommentaren till ledaren i Norrtelje Tidning talar sitt tydliga språk liksom Ulf Adelsohns inlägg på Newsmill.


När det gäller inspelningen framgår det inte om det är en inspelning, som gjorts för att underlätta berörd handläggares utskrift av protokoll eller om den verkligen skett i hemlighet. Därför lämnar jag den saken därhän. Offentlighet ska vara myndigheternas ledstjärna och därför har jag svårt att bli upprörd över den delen av saken. Landshövdingar och andra ledande personer ska inte säga mer i slutna rum än vad de kan stå för i offentlighetens ljus. Allt annat är demoraliserande i organisationer, som sägs ha transparens som sitt signum. Men, om inspelningen gjorts i smyg, berättar det något mycket intressant om klimatet på den arbetsplatsen.


Återstår således saken – bygglov i efterhand för ett svartbygge av betydande omfattning, där dispens beviljats med hänsyn tagen till särskilda skäl. I detta fall en företagares behov för sin näringsverksamhet. Dit räknar man i detta fall, vad jag kan förstå, möjligheten att bjuda affärskontakter på speciella upplevelser i en naturskön miljö. Om detta kan anses vara ett i lagens mening särskilt skäl för en dispens, kan vi ha delade meningar om, eftersom människor i allmänhet inte kan åberopa ett sådant skäl för avsteg från berörda lagar. Därför tycker jag att det är bra om saken överklagas och prövas i en högre instans. Inte minst därför att många politiker i kustkommunerna tror att det är fritt fram, nu med hänvisning till att den nya strandskyddslagens tolkning och tillämpning är i stöpsleven.


Andra som skriver om detta är bland andra: Mårten Schultz; MinaModerataKarameller och Badlands Hyena.


Avslutar med Christian Engström och Leo Erlandsson, som kommenterar Expressens artikel med den utmanande rubriken Piratpartisten planerar att skolka samt Mark Klamberg, som ställer frågan: - Vem vinner guldklimpen hos FRA?

Inga kommentarer: