fredag 17 juli 2009

Diskussion pågår om trygghet?

De målar upp spöken som inte finns”, säger Justitieminister Beatrice Ask i DN och i SvD läser vi om att datalagringsdirektivet kommer att införas i svensk lag under våren. När det gäller Beatrice Asks påståenden undrar jag: - Varför finns denna Framtidsgrupp, där hon själv varit med och utformat en rapport, om detta arbete inte ska ha någon inverkan på Stockholmsprogrammet? När vi kritiker lyft fram Framtidsgruppens rapport och pekat på vilken påverkan denna kan ha på Stockholmsprogrammet, vilket ska ersätta det s k Haagprogrammet, blir vi närmast idiotförklarade. Johan Linander har ett långt inlägg om hur vi kritiker har fått allt om bakfoten. Där är framförallt Rick Falkvinge, den som anses vilseföra människor. Min bild är att just Falkvinge är den, som snabbare än många andra, såg att det var fruktlöst att tala om det som finns i Framtidsgruppens rapport eftersom de ansvariga i Justitiedepartementet krampaktigt hakar sig fast vid bokstäverna i kommissionens rapport. Då återstår att hålla sig till det, men vara väl medveten om att Framtidsgruppens rapporter, trots alla försäkringar om motsatsen, kan komma att påverka det som händer i framtiden.


Sedan vårt debattinlägg publicerades på Politikerbloggen har Amanda och andra, som intervjuats i olika media, fått höra av Justitieminister Beatrice Ask och andra att de är dåligt pålästa eller rent av kommer med lögner. Eftersom jag var en av undertecknarna och brukar lägga mig vinn om att vara hyggligt insatt i det, som jag sätter mitt namn under, borrar jag vidare för att få ett grepp om vad det är som jag kan ha missat. Under vägs får jag en déjà vu-känsla – och tänker på Riksdagssvar.se. Vi får ord om oss att inget begripa, men inga svar på relevanta frågor.


I kommentarstråden till inläggen på Politikerbloggen går det att få en bild av hur psalmerna går och självklart blir det en utmaning att dra fram sådant i ljuset som kan förklara varifrån vi hämtar stoff till våra diskussioner. Ser att Annika Bejbom, aktivt deltar i diskussionen på ett initierat sätt, vilket gläder mig och Lars-Erick, som dock i detta inlägg funderar kring den idé om ett samgående mellan C och FP, vilket dykt upp i samband med diskussionerna kring integritetsfrågornas status inom alliansen i samband med Stockholmsprogrammet. En sidoeffekt av tondövheten när det gäller lagstiftningen kring FRA:s verksamhet, datalagringsdirektivet, Ipred, ACTA och Telekompaketet?!


På min bloggrunda ser jag att Mårtensson kompletterar Rick Falkvinges propå, att bara hålla sig till det som uttryckligen står i programmet, med att vi även måste väga in Beatrice Asks och andra aktörers grundinställning till internet. Hax menar att vi inte kan läsa Stockholmsprogrammet utan koppling till Framtidsgruppens arbete. Sidvind försöker leda i bevis att Hax intar sitt förhållningssätt utifrån ett EU-negativt perspektiv, men jag lutar nog åt att Hax – även om han skulle vara negativt inställd till EU – har lärt sig läxan. Det har varit i säck, det som är i påse. Mårtenssons tanke att enskilda politikers inställning till internet spelar roll, bör vi också ta fasta på.


Nog är det väl intressant att politiker och deras sakkunniga ser faran i tekniken, när enskilda individer inte håller sig på dygdens stig, och samtidigt vill använda tekniken för egen del på ett destruktivt sätt. Bloggenbent visar hur ett medlemsland i sin jakt på pedofiler går så långt att barnboksförfattare registreras som presumtiva pedofiler. Alldeles uppenbart tillåter media att ledande politiker argumenterar kring den problematiken på ett sätt som gör det möjligt att införa denna typ av register. Varför oroas politiker inte av den utvecklingen? Själv känner jag en växande irritation över att politiker och sakkunniga med tillgång till rejäla utredningsresurser, ställer oss kritiker mot väggen och tycker att vi ska presentera alternativa lösningar!!! Men självklart gillar jag den ungdomliga entusiasmen och tilltron till den egna förmågan som Malmöprogrammet vill ta till vara.


Nog behövs det en samlingsplats för alla goda idéer. Ta detta med rfid i körkort och pass. Läser i Computer Sweden en artikel om forskaren Chris Paget, som visar hur lätt detta kan missbrukas. Erik Hultin har ett längre inlägg om detta. Josefsson bidrar med en länk till The Identity Project och ett inlägg på deras webbsida Papers, Please. Här passar det bra med en länk till Mark Klamberg som i sin tur länkar till Mårten Schultz, som talar om rätten att få vara ifred. Johan Westerholm skriver brev till Beatrice – ett brev som även sänds i ett frankerat kuvert med posten. MinaModerataKarameller gillar Johans angreppssätt. Pär Ström och många andra har skrivit åtskilligt om hur Storebrorsamhället säljs in med skrämsel, bland annat i detta inlägg.


Själv börjar jag fundera på om inte denna närmast maniska jakt på trygghet och säkerhet mera hänger samman med att här finns en industri, som vet hur man kan slå mynt av såväl politikernas som allt fler människors rädsla, än en genomtänkt politisk agenda. Detta på samma sätt som nöjesindustrin och det komplex av aktörer, som göder sig på dessa föråldrade modeller, har dikterat villkoren för Ipred-lagen och nu försöker göra gällande att det gett goda effekter. Karl Sigfrid bjuder på ett genmäle i den saken.

Intressant.

3 kommentarer:

jenku sa...

Jag är ju i grunden överens med HAX om ganska mycket. Men jag tror till skillnad från honom att EU kan lösa integritetsfrågan, vilket inte Sverige ensamt kan. HAX må tro att Sverige kan bli ett integritetsparadis i en annat övervakningsorienterad västvärld, men jag tycker det är en illusion. Antingen får vi igenom ett integritetsperspektiv i hela Europa (eller mer än så) eller så är det kört. Det är naivt att tro att det blir lättare att lösa problemen på en nationell nivå.

Det är därför jag är oenig med honom när han anser att EU-lagstiftning på området av princip är av ondo (och att det istället ska vara ett decentraliserat nationellt system, vilket för övrig är precis detsamma även Beatrice Ask anser, se debatten om telekompaketet). Här är han för övrigt inkonsekvent: han vill inte att EU ska lägga sig i, men samtidigt ska EU-parlamentet se till att HADOPI inte får genomföras i Frankrike genom att förbjuda avstängning utan domstolsbeslut...

Däremot är vi överens om att samarbeta med USA, Ryssland eller annan tredje, fjärde eller femte makt är helt uppåt väggarna.

Annika Beijbom sa...

Hej Gun!
Har du sett att dåvarande riksdagsledamoten Cecilia Wikström (fp) från Uppsala, som röstade ja till FRA, nu har tagit plats som nyvald europaparlamentariker i rättsliga utskottet i Europaparlamentet tillsammans med Christian Engström (pp)?(Hela listan - alla ledamöter i rättsliga utskottet i EP: http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/search.do?committee=2874&language=SV )

Wikström har inte svarat om FRA i länken till riksdagssvar (!). Erik Josefsson talade redan i valrörelsen om att MEP Olle Schmidt (fp) inte parti-piske-röstat i EP utan hade följt ett bra integritetsspår där. Ska bli spännande att se hur detta arbete kommer utvecklas den kommande mandatperioden i EP och vad det får för genomslag i riksdagsvalet 2010 - för alla partier.

Många hälsningar
Annika Beijbom

Gun Svensson sa...

@jenku: Telekompaketet visade oss alla hur svårt det är att rida spärr mot överstatligheten (som inte bara Hax har invändningar mot)när det gäller gränsöverskridande infrastruktur som internet, där varje land vill ha sin lösning på olika problem. För Erik Josefsson var det inget problem tvärtom eftersom Vansterpartiet trots sin EU-negativa inställning gillar överstatligheten som sådan. Vi som anser att staten inte ska lägga sig i en massa saker, får problem med hur vi ska förhålla oss. Mig tog det mitt under den hetaste bataljen ett helt dygn av vånda innan det lossnade - nätet är internationellt och kräver ett internationellt förhållningssätt med mänskliga rättigheter som grund. På samma sätt som miljön och för den delen, som det nu visat sig, det ekonomiska systemet. Vi lever i en tid då vi måste omvärdera saker - vem kunde för ett år sedan tro att jag skulle rösta på Piratpartiet i EU-valet? Inget är längre antingen eller utan mer å ena sidan och å den andra sidan och sedan en sammanjämkning, vilket handlar om ett mera moget agerande under förutsättning att man inte kompromissar bort obetalbara värden som respekten för människors integritet och rätten att få ses som oskyldig tills samhället genom ett rättssäkert förfarande fastställt något annat.

@Annika Beijbom: Tack för länk. Jag kollade för några dagar sedan men då var inte sidan uppdaterad. Erik har rätt i att Olle höll stilen, men då det var så illa ställt här hemmavid blev det en naturnödvändighet att rösta på PP eftersom det är det enda språk som en del besserwissrar förstår. Om det inte sker en rejäl uppryckning överlag inom alliansen blir det PP i riksdagsvalet också. Men där är vi inte ännu. Det parti som vill vinna min röst ska fokusera mest på vad man själv vill uträtta. Den som behöver svärta ner sina meningsmotståndare för att vinna röster har jag inget förtroende för.