tisdag 28 juli 2009

Uppdaterade Särskilda villkor - för avlyssning?

Som kund hos Telia fick jag igår ett brev med information om uppdaterade Särskilda villkor, vilka ersätter de villkor som gällt sedan den 1 januari 2007. Samtidigt som tjänsterna Personlig hemsida och Internet News upphör erbjuds Säker lagring med 2 GB lagringsutrymme samt backup som en kostnadefri del i grundabonnemanget. Men hur säker är den lagringen med tanke på de förhandlingar, som pågår om Telekompaketet. För visst är det väl den pågående politiska bearbetningen, som påverkat utformningen av en av bestämmelserna i de särskilda villkoren?


6.5 Telia förbinder sig att inte lämna ut Innehållet eller Loggningsuppgifter till tredje man. Vad som nu sagts innebär inte något hinder för Telia att lämna ut Innehåll eller Loggningsuppgifter när sådant erfordras på grund av bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighets beslut.


på grund av bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighets beslut”. Här ser det ut som om Telia vill täcka upp för alla eventualiteter, medan jag undrar om en domstol eller myndighet kan besluta annat än sådant som har stöd i lag. Hur som helst förefaller Telia vara rätt anpassningsbar för att inte säga undfallande. Därför kan det nu vara dags att undersöka marknaden och se vilken policy andra internetleverantörer har när det gäller rättssäkerheten för deras kunder.


Som från himlen sänd kommer sedan ett tips från Mary på Facebook om en artikel på Newsmill skriven av Jon Karlung, en av internetföretaget Bahnhofs frontfigurer. Han inleder med att lägga upp sitt syndaregister – bättre att förekomma än förekommas – och ger oss sedan en inblick i internets svenska histora med bland annat en kort återblick på razzian mot företaget 2005, där Antipiratbyrån var inblandad på ett för dem mindre smickrande sätt, vilket väckte hans intresse för fildelning som teknik, men också upphovsrättsindustrins obotfärdiga förhinder när det gäller affärsmodeller. Det är intressant, men mest fastnar jag för följande avsnitt:


Det finns en lösning även på FRA-avlyssningen och den allt mer integritetskränkande datalagringen!

"Operatören ska av domstol kunna anmodas att genomföra riktad spaning (framåtsyftande) mot enskilda (eller grupper om det handlar om underrättelseverksamhet) där en allvarlig konkret brottsmisstanke föreligger.

Detta skulle ligga mer i linje med den gamla prövningen av telefonavlyssning (för allvarliga brott) och skulle vara acceptabelt för de flesta medborgare.

Någon masslagring av data ska däremot inte förekomma! Lagringen förutsätter nämligen en TOTAL och generell massinhämtning av uppgifter där all kommunikation sparas (oavsett om det finns en misstanke eller inte), och där man efter gottfinnande långt senare kan fiska fram olika saker av intresse.

Detta är djupt odemokratiskt och skadar själva fundamentet för den fria kommunikationen och det öppna samtalet. På köpet skadas i förlängningen hörnstenen för de fria marknadskrafterna och näringslivet.

Själva verktygen för massavlyssning och datalagring är helt enkelt av ondo och kommer tveklöst att användas till annat än de ursprungligen är tänkta för.

Det är ironiskt att en alliansregering, med en moderat justitieminister, gör allt som står i dess makt för att med alla medel bygga fast oss i en Nordkoreansk situation."


Med en sådan regering och dess inflytande i EU måste jag välja en leverantör, vars ledning tänker längre än näsan räcker, men också är beredd att stå upp för både det egna bolagets och andras frihet och integritet på nätet, därför må jag undersöka kostnad samt möjligheterna att göra ett byte. Fördelen med Karlungs förslag är att staten sköter det rättsliga förfarandet och företaget sköter själva spaningen för det i tillståndet angivna ändamålet samt att telekunderna kan välja det företag, som de känner förtroende för, när det gäller skyddet för kunderna mot otillbörligt intrång. Det senare inte mindre intressant sedan jag läst Mark Klambergs senaste inlägg om Diffusa hot och lapptäcke.


Uppdatering: Fick nyss ett tips att kolla in internetleverantörer, som samlats under parollen Integrity, vilket jag tackar så hjärtligt för.

Intressant.

4 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Skönt att du har inspiration att hålla igång granskningen.

Liksom t ex Mark gör betr FRA, men Fritänk
http://fritank.wordpress.com/2009/07/28/behovs-fra/
gör nyttiga och begrundansvärda invändningar emot Mark också.

Och vårt gamla konstaterande om lapptäcke och märkliga principer - eller frånvaro av dito - håller fortfarande.

Ligger mycket i Riv upp, gör om, gör rätt.

Gun Svensson sa...

@Lars-Erick: Räknar med att du snart är med igen. Skönt att Mark är tillbaka och att jag tack vare inlägget fått tips om leverantörer som gått samman och står upp för integriteten - länk här http://www.integrity.st/

Annika Beijbom sa...

Hej Gun,
Ville bara tipsa om http://www.aftonbladet.se/kultur/article5577225.ab som faktiskt ger en nyanserad bild av Stockholmsprogrammet. Det är ju inte första hand på AB:s kultursidor som man förväntar sig integritetsdebatt även om den passar alldeles utmärkt där också.
Många hälsningar
Annika

Gun Svensson sa...

@Annika: Tack för den länken - artikeln var verkligen läsvärd, dock har jag haft ett dygn tillsammans med mina barnbarn, varför jag inte kunnat ge den någon närmare uppmärksamhet. Har en känsla av att vi, som tycker att EU ska bygga på öppenhet och tillit, av FRA-kramarna ses som naiva. När jag tänker på de människor, som vurmar för övervakning, tycker jag att de är eljest på ett sätt som inte inger förtroende. De målar gärna f-n på väggen. Det är framförallt på kultursidorna som jag förväntar mig en djupare insikt om vad allt tjafs om stöld av upphovsrättsskyddat material kan leda till i förlängningen.