måndag 13 juli 2009

Vad är intressant i media?

Nog är det konstigt, sa Bill. Mycket konstigt, är det, sa Bull. Vet inte riktigt varför tanken på Gösta Knutsons kattpersonligheter dyker upp i mitt huvud när jag läser Mårten Schultz inlägg om hur den Högsta Domstolen får verka, utan något större intresse från våra media. Detta händer medan USA:s Supreme Court lockar till både nyheter och ledarkommentarer i svenska media. Antagligen därför att Mårten själv tycker att det är – Konstigt. Hax uppmärksammar oss på Mårtens inlägg Så påverkas vi av övervakning.


Undrar hur många som känner till att Grundlagsutredningen redan den 17 december 2008 överlämnade betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen, som är enig, föreslår en rad förändringar i regeringsformen och i annan lagstiftning. Riksdagspolitikerna både till höger och vänster har kompromissat bort tankarna på en Förvaltningsdomstol, vilket det ofta skrevs om i samband med den härva av lagar, som har kommit till och är på G för FRA:s skull. Eftersom det samtidigt pågår ett förändringsarbete även för tryckfrihetsförordningen tog SR:s Medierna i lördags upp frågor kring tryckfriheten och yttrandefriheten. På programmets webbsida kan man bl a läsa följande:


I närmast total medieskugga pågår en utredning om att förändra våra grundlagar för tryck- och yttrandefrihet. Kanske till och med att avskaffa de nuvarande grundlagarna - Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) - och ersätta dem med en ny, teknikoberoende, grundlag.”


Styrkan i skyddet för våra grundläggande fri- och rättigheter skiljer i regeringsformen (RF) mellan två slag av fri- och rättigheter. Vissa av de rättigheter som behandlas i 2 kap. RF (regeringsformen) är absoluta i den meningen att de inte kan begränsas på annat sätt än genom att regeringsformen ändras. Andra rättigheter kan begränsas genom vanlig lag (i något fall även genom annan författning, se 12 § första stycket). Det är framförallt detta vi måste skärskåda samtidigt som vi måste fundera över tänkbara effekter av paragrafen, som stadgar att riksdagen inte får besluta om normer i strid mot Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen.


Under tiden som den processen pågår ska Sverige under sin ordförandeperiod genomföra Stockholmsprogrammet – ett övergripande program för rättsliga och inrikes frågor. Detta ska sedan utgöra underlag för den handlingsplan, som stats- och regeringscheferna ska besluta om i december 2009 för perioden 2010 – 2014. Nu på onsdag hålls i Stockholm ett informellt möte med ministrarna ansvariga för dessa frågor. På ordförandeskapets webbsida finns en länk under rubriken Externa källor där Kommissionens meddelande finns i form av en pdf-fil med programmet i sin helhet.


Det tog inte lång tid innan Beatrice Ask i TV4:s Nyhetsmorgon i pratet om Stockholmsprogrammet exemplifierade med behovet av åtgärder mot barnpornografi, knark och trafficking. Att det skulle bli mer övervakning ville varken Beatrice Ask eller Tobias Billström kännas vid. Christer Engström (PP) satte fingret på den ökande övervakningen och Calle Larsson (V) på telefon kompletterade med sitt partis syn på saken.


Febril aktivitet råder inom Nätverket Svart Måndag (NSM Sverige) inför arrangemanget i Humlegården onsdagen den 15 juli kl 17.00 då vi visar att vi noga följer det som regering och riksdag gör när det gäller våra demokratiska fri- och rättigheter samt skyddet för integriteten och rättssäkerheten. Rädslan för allt ont, som kan drabba oss får inte sätta friheten och integriteten på undantag. I TV4 Nyheterna i kväll kl 19.00 kunde vi se och höra Amanda Brihed tala om varför mötet i Humlegården är viktigt. Miljö och integritetsfrågor lika heta skriver MinaModerataKarameller; skillnaden i fråga om övervakning tar Mary XJ också upp. Olof puffar även han för Humlan på onsdag. Kulturbloggen likaså. Intressant.


Avslutar med Anders Mildners inbjudan till bloggstafett om framtiden efter Hultsfred.


Inga kommentarer: