lördag 18 juli 2009

Djävulen sitter i detaljerna.

Att djävulen sitter i detaljerna har vi nu ministerord på. Justitieminister Beatrice Ask har vid flera tillfällen funnit anledning att påtala detta under ministerrådets informella möte. Hon har också talat om värdet av att det förts en diskussion bland folket, men samtidigt varit snabb att döma ut vår oro att framförallt Framtidsgruppens rapport men även valda delar i kommissionens rapport, kommer att innebära ett stöd för en övervakning med metoder och utrustning som kan leda till svåröverskådliga effekter på människors privatliv. Ser hos Olof att vi idag fått in ett genmäle på Politikerbloggen. Att vi är i gott sällskap visar ett inslag i Rapport där MEP Lena Ek ( C) och Justitieminister Beatrice Ask (M) talar förbi varandra. Något som Beatrice Ask här avfärdar som en intern fråga att reda ut inom Centern. Men det är väl att göra det väl lätt för sig?


Uppdatering: För att visa att vi inte griper saker ur tomma luften har det, som utgjort underlag för den kritik som vi har framfört, lagts ut på Nätverket Svart Måndags webb. Dessutom har andra undertecknare lagt ut det hela på sina bloggar - Bloggen Bent; Erik Hultin; Scaber Nestor; Jens O och Amanda.


För att i någon mån kunna se in i framtiden, kan man inte bortse från processer i grupper där saker vaskas fram. I den meningen är t ex filmen Spioner på riktigt: FBI:s mörka sida, som kan ses i SVT Play, intressant. Själv minns jag Säpos kartläggning av kommunister här i Sverige, som dåvarande s-regering gav sin välsignelse. Idag sker den typen av kartläggning av oss medborgare inom ramen för FRA:s utvecklingsarbete och de individer och grupper av människor, som kan antas utgöra ett hot mot trygghet och säkerhet, har blivit flera.


Innan ministermötet började skrev SvD om polisers och åklagares krav på ett bättre samarbete och som avslutning skriver SvD idag att ministrarna kommit överens om bättre information till EU:s medborgare och en utbildningskampanj för polis och rättsväsende. DN:s Henrik Brors berättar dessutom att vår regering, som EU-ordförande, nu ska bearbeta det hela för att lägga fram det för EU-ministrarna på nytt i oktober. Att ett multinationellt it-företag får problem, när enskilda länder har en egen integritetskränkande lagstiftning, visar Karl Sigfrids senaste inlägg. Ett problem vars lösning kan innebära att internet trasas sönder. Istället för att vara ett demokratiskt verktyg för åsikts- och yttrandefrihet i hela världen ska internet göras om till ett kontrollorgan för stater, som vill ha kontroll över vad deras medborgare tycker och tänker. I detta sammanhang passar även en repris på Erik Hultins och Bloggenbents inlägg igår. Badlands Hyena skruvar som vanligt till nyheten om resultatet av ministermötet, men ofta är verkligheten i sig så skruvad att det kan vara svårt att göra satir av det hela. Saknar ibland Gubben vid Rämen som kan konsten att skriva härliga skrönor baserade på stoff från maktens boningar.


Håller också helt med Erik Laakso – vi kan inte lämna ministrarna ifred. Nu gäller det att gräva fram hur resultatet av mötet tar sig konkreta uttryck. Just nu vet jag inte om EU:s parlament får ett ord med i laget, när det gäller programtexten eller om parlamentet kommer in först efter det att programmet omsatts i ett handlingsprogram vid toppmötet i december. Men det är det, som är så bra med att blogga – man lär sig under vägs. Det finns alltid någon som är bättre påläst och som delar med sig av sina rön. Det är en av många fördelar med att vara aktiv med hjälp av internet.


Fick nyss i en kommentarstråd till ett av mina inlägg en länk till Utskottet för rättsliga frågor i EU och ser att där finns Cecilia Wikström (FP) och Christian Engström (PP) som ledamöter. De har en viktig roll i de trianguleringar som sätts igång både före, under och efter behandlingen av rättsliga frågor i Europaparlamentet. Parlamentet ska nog vara med i fråga om själva programmet, men jag är osäker när det gäller parlamentets inflytande i fråga om Handlingsprogrammet.


På min vanliga bloggrunda såg jag också att Alliansfritt Sverige snappat ut information om datalagringsdirektivet, som ska inrangeras i svensk lag för att börja gälla den 1 april 2010. Vågar jag gissa att brottsbekämpningen kommer att bli det stora slagnumret i valrörelsen inför valet 2010.


Avslutningsvis berättar MinaModerataKarameller, Bloggen Bent och Scaber Nestor om hur stolligt e-bokhandeln Amazon.com uppfört sig, när en upphovsrättsinnehavare dragit tillbaka rättigheterna att sälja böckerna ”1984” och ”Animal farm”. Det inträffade visar dock på något mycket intressant – den som tror sig köpa en e-bok i själva verket bara får låna en kopia, som kan raderas från läsarens konto om eller när rättighetsinnehavaren vill välja en annan distributör eller en annan distributionsform. Det säger något om e-bokhandlarnas begränsade förmåga att ta fram en teknisk lösning med fokus på kunden.

Intressant.

1 kommentar:

Anonym sa...

Rart av dig att komma ihåg "Gubben". Men härligt att se att du inte tappat formen!
Stor sommarkram!
Gubben