söndag 12 juli 2009

Stockholmsprogrammet – något att yvas över?

Om du inte känner till Stockholmsprogrammet, är du i gott sällskap. Men, det finns all anledning att informera sig, eftersom det handlar om rättsliga och inrikes frågor, där en ny handlingsplan för EU:s medlemsländer ska sjösättas för åren 2010 – 2014.


Stockholmsprogrammet ersätter det s k Haag-programmet, vilket gällt sedan 2005. Det finns 28 olika arbetsgrupper som förbereder kommissionens förslag inför EU-parlamentets utskott samt ambassadörernas Coreper I och II, vilka bereder frågor inför Ministerrådets möten. Det förslag (pdf-fil) som arbetats fram avslutas med orden: ”Kommissionen hoppas att rådet, efter en uttömmande diskussion med Europaparlamentet, kan anta ett ambitiöst program på grundval av detta meddelande före årets utgång. På basis av detta kommer kommissionen att lägga fram en handlingsplan för genomförandet av Stockholmsprogrammet så att åtgärder och tidsplan för 2010–2014 kan fastställas i detalj.”


Uppdatering: I detta sammanhang kan det vara befogat att ställa frågan: - Har någon tänkt tanken att det som hände i USA efter den 11 september 2001 kan leda till att fel slutsatser dras här i EU? Detta mot bakgrund av dagens artikel i DN.


Det nyvalda parlamentet ska således på relativt kort tid sätta sig in i detta omfattande program, så att stats- och regeringscheferna kan besluta om en åtgärdssplan vid toppmötet i december. Låt inte detta ske i tysthet, skriver Hax och jag instämmer. Hax har uppdaterat med många intressanta länkar till olika skribenter, som bidrar med mer info utifrån sina perspektiv. Anohito refererar också till Hax samt bidrar med en länk till den demonstration som anordnas av Nätverket Svart Måndag och en lång rad andra organisationer i Stockholm nu på onsdag den 15 juli kl 17 – 20.00 i Humlegården, då ministrar och tjänstemän samt journalister har anlänt till Stockholm. Gillar idén att vi tar med oss picnic-korg. Själv packar jag även med soppåsar för städning efteråt. Karl Sigfrid, Erik Hultin och Rick Falkvinge skriver också om detta. Har noterat att det pågått ett meningsutbyte mellan arrangörerna för de olika demonstrationerna som anordnas denna dag. Jag kan förstå det och tycker att NSM tagit ett klokt beslut. Mark Klamberg skrev om programmet för mer än en månad sedan, när vi andra var engagerade i valet till EU-parlamentet. MinaModerataKarameller ser hur det tävlas mellan kontrollivrarna bland politiker och aktörer inom rättsväsendet och de it-användare, som utvecklar eller skaffar sig utrustning för anonymitet på nätet. Hon undrar vad gott som kommer ut ur detta. Det undrar jag också. Tycker att det som pågår har påfallande likheter med ett eskalerande krig mellan reguljära arméer och frihetskämpar, som av makthavarna ses som terrorister.


Opassande funderar och gör sitt bästa för att vanmakten inte ska slå rot i våra sinnen. Kan vi inte göra något annat, kan vi i vart fall ropa ut att vi ser vad politikerna lånar sig till. Vilka effekter kan vi räkna med, när det gäller EU:s intresse i fråga om rättsliga och inrikes frågor? Ligger det något i det som Majestatis Pluralis skriver om The Masterplan? Min spontana tanke när jag läser detta inlägg är att det säger mycket om det förtroendekapital, som många politiker förskingrat genom hanteringen av lagstiftningen kring FRA:s verksamhet och de lagar, som följt med anledning av upphovsrättslobbyns aktiviteter. Uppdatering: Mitt i steget har också läsvärda funderingar kring Stockholmsprogrammet.


Lyssnade tidigare på P1:s program Från Platon till Pirate Bay och gläds åt att även den publika domänen fick en förespråkare i programmet. Det är min själ på tiden. Hittills är det Antipiratbyrån och Stim som fått dominera, som herremän på täppan.


Avslutar med Mårtensson som summerar det år då han haft en räknare installerad på sin blogg. Som trogen läsare önskar jag honom god fortsättning.

Intressant.

1 kommentar:

Erik Josefsson sa...

Mitt i steget efterlyste konkreta förslag på bättre saker att säga än "Nej".

Här är ett konkret förslag. Ta bort RFID ur passen och ersätt äkthetskontrollen med en vanlig scanner.

På så sätt blir en gränsövergång bara en fråga om vem du är och att du har rätt att gå över gränsen. Inte ett tillfälle att dammsuga dig på alla dina personuppgifter, din kompletta reselogg, alla dina rabatter, resekamrater samt personer du delat hotellrum med (det finns en massa minne på de där RFID-chippen...).

Minimera dataöverföringen vid varje transaktion helt enkelt. Inte mer data än nödvändigt helt enkelt.


- En liter mjölk, en Aftonbladet och två bullar tack.

- Det blir 53 kronor och 34k personuppgifter varsågod.