fredag 22 augusti 2008

Baksmälla?

Läser ledaren i SvD och njuter: ”Det är helt sant att socialdemokratin saknar svar om FRA. Thomas Bodströms utspel i frågan (DN 20/8) byggde vidare på den kritik som oppositionen tidigare anfört men presenterade egentligen inget alternativ. Men att motståndarsidan saknar svar betyder tyvärr inte att regeringen har rätt.” Det är sant som det är sagt, men också slutklämmen: ”Och det skulle inte skada om också socialdemokratin drog sitt strå till stacken, istället för att bara säga blankt nej och låta vänsterpartiet bestämma.” På annan plats läser jag att S och Mp tycker att det är svårt att ta förslaget på allvar.

Göran Eriksson gör en analys rubr FRA-lagen värre plåga än budgeten och kommer fram till att det inte är lätt att göra sig av med liberalismen och att centern och folkpartiet nu tävlar om att ta sig ur FRA-buren. Sedan man missat att läsa av vad medlemmar och väljare vill i frågan tävlar man nu om att minimera skadan. Intressant. Själv undrar jag om det verkligen är möjligt när politikerna i alliansregeringens inre kärna vägrar att lyssna.

Håller helt med MinaModerataKarameller – det måste vara tvättäkta lappar i ett lapptäcke annars går det åt skogen redan vid första tvätten. Sedan jag läst Hanna Hallins debattinlägg i Dagens Arena m a a ungdomsminister Nyamko Sabunis uttalande om opinionsmätningen att 7 av 10 ungdomar är emot FRA-lagen, är jag övertygad om att regeringen nu bara drivs av prestige – man kan inte ge efter för ”folket på gatan”. Men, om man inte tänker om på den punkten, då är det fler frågor än FRA-lagen, som kommer att ta stryk i den byk, som diskussionerna på nätet utgör. Nu har jag inte tid att ägna frågan mer tid för idag – man har ju ett liv också ;-)


11 kommentarer:

joop sa...

Jag läste bland dina komentarer på annan blogg att du tyckte att man inte skulle göra FRA till vänster/höger fråga. Detta lyser verkligen inte igenom i ditt senaste blogginlägg om FRA. Jag tänker att "hycklare" är enkelt att säga om en politiker, men du kanske ska fundera kring vad du själv skriver ibland.
Utan att bli för partipolitisk så citerar jag dagens DN-Ledare:

"Paradoxalt nog är det socialdemokraterna som erbjuder bästa reträttvägen. Frågan om signalspaning i kabel och FRA:s framtid är alldeles för stor för att avhandlas av tillfälliga riksdagsmajoriteter. Här behövs en blocköverskridande överenskommelse. Men först efter en rejäl genomgång i form av en parlamentariskt sammansatt utredning. Detta alternativ är inte bara det politiskt smartaste. Det är också, ur ett medborgarperspektiv, det bästa."

Att erkänna sitt misstag och sin envetna envishet vore nog den bästa borgerliga reträtten. Man kan inte vinna poäng på allt.

Gun Svensson sa...

Joolwi: Om man vill att något ska hålla över en längre tidsperiod är det väl viktigt att försöka nå enighet över blockgränsen? Och jag står fast vid att en rättstat behöver lagar som vilar på fundamentala rättsprinciper - det borde såväl moderater som sossar kunna begripa om det inte vore för allt stridslarm. Mest beroende på att sossar har svårt att hantera att de är i underläge, men om de som nu har makten vore förståndigare skulle de kunna sätta sig över det för den goda sakens skull.

Lars-Erick Forsgren sa...

Nyamko Sabuni är medlem i Fp Östermalm, tillsammans med FRA-kramarna CArl B Hamilton, Lars Leijonborg m fl, den avdelning som under Mark Klambergs ordf-skap demonstrerar MOT lagen den 16 sept. Ska bli kul få veta om de deltar i demonstrationen eller inte ;)

Läste f.ö. riksdagsprot att Gunnar Andren tycks tro att det går göra undantag för vissa grupper utan att först registrera och manuellt behandla den info som lagen säger ska insamlas.
Vart tog då integriteten vägen? Vet de vad de beslutat om för lag. Vet inte om jag ska skratta eller gråta.

Anonym sa...

"Om man vill att något ska hålla över en längre tidsperiod är det väl viktigt att försöka nå enighet över blockgränsen?"

Ja det brukar heta så. Men är det inte bättre att låta de olika förslagen finnas kvar tydligt i en valrörelse så att väljarna får säga sitt. Om allt görs upp i ett slutet rum mellan sossar och moderater på Helgeansholmen så snuvar de ju oss på demokratin

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Det var intressant info - kan det tolkas som att Östermalms fp-avd sitter på lösningen? Om de kan komma överens skulle de kunna lösa upp knuten - som en del kallat den gordiska. Jag har även läst kloka ord om vikten av att inte göra saker svårare än de är. Kan det vara så att det är så viktigt att hålla ihop alliansen att det är viktigare än de liberala idéerna, men isåfall kan man verkligen undra vad man ska använda makten till?!
Populisten: Du har en poäng - men jag utgick (för en stund iallafall) att dessa båda partier befolkas av sunt tänkande varelser, då livet som politisk vilde lärt mig att det är individer som tillsammans skapar vad kollektivet vill vara bärare av. Det är när man tänker tvärtom som det blir fel. Och jag som röstat på ett antal individer på de olika nivåerna kommun-landsting-riksdag trodde att dessa individer var kapabla att stå på sig i frågor där öppenhet och ett demokratiskt sinnelag kan göra skillnad, får naturligtvis skylla mig själv. Men, innan jag ger upp hoppet vill jag göra vad jag kan för att de ska inse vidden av detta beslut: 1. sättet som beslutet kom till på och 2. lagens räckvidd som gäller alla invånares privata sfär samt 3. om 1 och 2 kan kallas en demokrati värdig en rättsstat - vad står då oss demokratiskt sinnade till buds? Blankröstning är en väg som du tror kan väcka parlamentet till insikt, men om de inte kan se bortom FRA och istället se det som händer nu som allvarliga signaler om att något är fundamentalt fel, hur ska de kunna ta intryck av blanka valsedlar?

Lars-Erick Forsgren sa...

Haha, farmor! Det föreligger ingen enighet, vad jag vet, på Östermalm. Gissar att medl-mötena är rätt livliga, om nu FRA-kramarna går på dem...

Att hålla ihop alliansen är definitivt inte viktigare än de liberala idéerna! Vad ska vi med en allians-regering till när den bryter sina egna grundläggande värderingar?

Men skulle regeringen backa och riva upp FRA-lagen, vilket f.n. inte verkar troligt, då finns det kanske inte bara en chans att rädda de liberala frihetsvärdena, utan även en möjlighet för alliansen att överleva valet.

Nu ser det mörkt ut. Enda chansen är att "de 6" i fp går ihop med s om att riva lagen, och därmed faktiskt indirekt ger alliansen en chans, en chans som prestigen verkar förhindra regeringen att ta.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Det är så tråkigt att allianspartierna tagit över sossarnas dåliga manér med makten framför allt. Jag tror att man skulle kunna återvinna en del av den förlorade respekten gentemot väljare om de bestämde sig för att vara sant demokratiska i alla lägen, även om det inte skulle gå så snabbt då. Det är just detta att det ska gå så fort nuförtiden, som gör att människor börjar se politik enbart som en födkrok för människor som inte klarar att försörja sig på annat sätt. Själv klarar jag den diskussion genom att jag har ett antal exempel på hedervärda människor i alla partier. Och att vi som ändå visar vad vi tycker. Sedan är det naturligtvis inte så kul att s och m gjort upp så att vi endast har en variant med s k "personvalsinslag". Det ser jag som ett tecken på rädsla och brist på tillit till väljarna.

Lars-Erick Forsgren sa...

Farmor, ja vi tycker nog lika i vart fall om det du berörde i din senaste replik. Jag har på min blogg, och även på den hemsida jag fyllde innan jag började med min separata blogg, skrivit mycket om detta om att maktsträvandena tagit över från ideologierna. Brukar uttrycka det så att vad ska man med makt till om man inte vet vad man ska göra med den. Det måste finnas en ide(ologi) i botten, som inte bara är en etikett och som stämmer med det praktiska agerandet dessutom!
Jag vill nog mena att FRA-debatten visar på denna allt djupare spricka mellan teori och praktik för alla partier. (Inkl s och v, som ju i sina ideologier knappast är ngra beskyddare av personlig integritet, men nu i vart fall ger sken av det.)
Och detta gör att förtroendeklyftan mellan partierna, som är en del av staten i st f ombud för väljarna, och medborgarna också fördjupats. Se även mitt blogginlägg idag söndag.
Kan väl tillägga att efter 50 års (ja, jag började som pojke) aktivt o ideellt arbete inom fp så är jag inte längre medlem. Däremot kvarstår jag vid min socialliberala ideologi.

Ulf sa...

Hej!
Du har fått en utmärkelse med vidhängande "plakett" av mig på min blogg.
Ha en bra dag.

Gun Svensson sa...

Ulf: Jag känner mig verkligen hedrad av din gest. Hör av mig senare.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Du har helt rätt i att FRA-debatten blottlagt en hel rad saker, som hittills varit dolt för människor som jag själv d v s "folket på gatan". Där jag känt mig rätt hemmastadd sedan jag för 22 år sedan lämnade det aktiva partilivet och begärde utträde ur SAP. Vid sidan av det partipolitiska livet rensas tankarna från en massa bråte och jag tycker mig ha fått ett mera öppet sinne och ser att tillvaron är mera komplex än vad jag - "inbäddad" bland "trosfränder" - tidigare kunde se. Något jag unnar alla s k rättrogna i alla partier.