tisdag 5 augusti 2008

I FRA-lagens kölvatten

I likhet med många andra har jag funderat vad gott respektive ont, som kan följa i kölvattnet av FRA-lagens stolta seglats, dess haveri och regeringens ansträngningar att göra vraket seglingsdugligt och svenska folket akterseglade.

En som beskriver detta på ett bra sätt är Rhodin, varför jag lämnar wo och länkar till hans blogg. Den artikeln kan jag tänka min som underlag för ett meningsutbyte med andra, vilka har varit med i processen. Enligt Rhodin befinner vi oss nu på nivå 4 - Pendling mellan vädjan och smutskastning. Nästa steg är Demoralisering, när alla ska hantera sin besvikelse över att regeringen framhärdade. Intressant.

Resonemanget bygger naturligtvis på den bild han har av hur utbrett motståndet mot lagen är. Regeringen har sin bild att det vid sidan av oppositionen, med rätt grumliga skäl för sitt motstånd, finns en förhållandevis liten grupp bestående av piratpartister, nyliberaler, drogliberaler, anarkister, paniskt rädda eller konspiratoriskt lagda människor. Denna brokiga skara har lyckats förvända synen på en del journalister, som helt obefogat gör livet surt för regeringen, eftersom man inte begriper bättre. Dessa tidningsmänniskor kan lyxa sig med idéer om demokrati, men här gäller praktisk politik – att få något uträttat!

Ja det är onekligen spännande tider vi lever i. Med Rhodins artikel i baknacken, ska jag nu ta med mig Idag-sidans artiklar om Engagemang som utmanar, för en mera koncentrerad genomläsning på bussen in till stan. Så får vi se vad det kan ge till i morgon. Avslutar med något som kan ge en annan vinkling på det som sker – Badlands Hyena och 14 nya fall av missförståndssjuka.


Inga kommentarer: