tisdag 19 augusti 2008

Några frågor till Carl Bildt

Hör på radion att det råder delade meningar om situationen i Georgien. DN skriver om oklarheter om antalet döda och om ryska truppers tillbakadragande samt om tillståndet bland civilbefolkningen i Tschinvali, den sydossetiska huvudstaden. När ord står mot ord försöker journalister ta reda på vad som egentligen hände, men vi får nog vänta ännu en tid innan vi kan få en fullödig bild av händelseutvecklingen.

Har också läst Carl Bilds bloggpost Nato och OSCE i fokus och undrar om han har ett bra svar på varför han och andra förefaller strunta i resolution 1325 i FN:s säkerhetsråd. Med stöd av denna resolution om kvinnor fred och säkerhet har kvinnoorganisationerna i Kaukasusområdet upprepade gånger uppmanat FN, EU och Georgiens president Sakhashvili att påbörja fredsförhandlingar mellan Georgien, Sydossetien och Abchazien och ställt sin expertis och sin erfarenhet till förfogande, men de har ännu ej blivit hörda, skriver organisationen Kvinna till Kvinna. Intressant.

Dessutom undrar jag hur det, som nu pågår mellan ministrar i EU och USA, stämmer överens med FN:s strategi när det gäller terroristbekämpning. Detta berörde jag den 13 augusti ”FRA-lagen vs det civila samhället” och återkom igår ”Var är kvinnorna i konflikten”, när tidningssidorna bågnade av uttryck för att en allvarlig dragkamp pågår, där Nato-anhängarna anser sig ha tolkningsföreträde. MinaModerataKarameller lät Gunnar Hökmark gästspela på sin blogg och han gav sin bild av situationen och att det som hänt och händer måste ge återverkningar i den svenska försvarspolitiken. En, vad jag kan förstå, rätt nyanserad bild av orsak och verkan. Hur som helst oroar konflikten även här och en läsare av Norrtelje Tidning bidrar med ett inlägg om behovet av ett upprustat försvar. Annars är det påfallande hur uppskruvat tonläget är mellan höger och vänster i synen på det som pågår. Det gäller både på tidningssidor och i bloggosfären.

Som vän av en fredlig samexistens är jag allvarligt bekymrad över att så få tänker på behovet av både förnuft och känsla för att komma framåt på ett klokt sätt. Det behövs både roder och vind i seglen för att seglatsen ska vara något att skriva hem till mamma om.


Inga kommentarer: