onsdag 13 augusti 2008

FRA-lagen vs det civila samhället

Utan engagerade medborgare, ingen demokrati, säger signaturen Y i SvD.s artikelserie om Trender i tiden, och jag instämmer helt i det. Någon beskriver föreningslivets förmenta förfall, men är tydligen omedveten om att kontrollen av hur bidrag används, blivit så rigorös att det bara är föreningar med anställda funktionärer, som idag kan göra sig besvär. Samhället genomgår en förändring, som vi inte riktigt kan föreställa oss vidden av. Och det mesta som sker, beslutas av en relativt liten klick politiker och chefstjänstemän. Man rider högt på käpphästen "den representativa demokratin", som försett dem med detta mandat. Därför är det hälsosamt att FRA-lagen möter ett sådant motstånd och blottlägger hur demokratin fungerar i praktiken. Nu senast är det moderaternas partisekreterare, som bidragit till att skringra dimmorna sedan hans mejl publicerats på Politikerbloggen.

Där fick vi alla veta att det behövs ett nytt begrepp – antiterrorlagen. Ett gammalt beprövat knep när en företeelse blivit en belastning. Men, varför denna undanmanöver? Varför bevaka oss alla, med motiv att det måste ske för bekämpa terror? Genom att söka information hos organisationen Kvinna till kvinna kommer jag vidare. Denna organisation rapporterar om kvinnors situation i krig och konflikter, men de kämpar också för att bygga fred genom att verka för demokrati och därmed kvinnors deltagande i lösningar av problem. Det är mycket värdefullt för det civila samhället att det finns organisationer, som kan ge oss information ur ett annat perspektiv, eftersom tidningar och andra media inte alltid har de resurser som krävs för en mera allsidig bevakning.

De skriver bl a om mötet den 24 juli 2008 i New York anordnat av Center on Global Counter Terrorism Cooperation, där deltagare från hela världen samlats för att samtala kring viktiga frågor inför en översyn av FN:s strategi mot terrorism, som antogs 2006 av en ening generalförsamling. Då sågs detta som ett stort genomslag. FN:s medlemsländer skulle i linje med denna strategi gå från att fokusera på repressiva, mestadels militära, åtgärder för att bekämpa terrorism och satsa på fyra områden – inbördes beroende av varandra och därför måste beaktas jämsides. Regeringarna skulle beakta de orsaker, som bidrar till spridning av terrorism såsom fattigdom, diskriminering och marginalisering av grupper och brist på respekt för de mänskliga rattigheterna.

Det tydliga budskapet från mötet i New York är att terroristbekämpning slår undan fötterna på det civila samhället och urholkar de mänskliga rättigheterna.

Man kan undra hur regeringen tänkt kring FN:s strategi och hur den nu implementeras i Sverige genom bl a FRA-lagen. Att regeringen gör sin egen tolkning av innebörden i FN:s strategi står klart när man ser vad som sägs på regeringens webbplats. Och den enda svenska tidningsartikel jag funnit på nätet om FN:s strategi mot terrorism handlar om att skydd mot elterrorism är viktig för regeringen och fanns i Dalarnas Tidningar 2007-05-09. Intressant.

Till sist några länkar till andra som funderar kring FRA-lagen; MinaModerataKarameller, Opassande, Kanalen, Ordförandebloggen och Hjärnfilspån. Lars-Erick funderar även han kring samspelet mellan folket och politiker.

Inga kommentarer: