lördag 2 augusti 2008

Mod krävs när rädsla triggar oss

Igår fick jag ett mindre utbrott sedan jag noterat att det ingår i Ja-röstarnas strategi att på alla sätt misstänkliggöra våra motiv och vår mentala status, varför jag i en kommentar till några meningsfränder utbrast:

Det är klart att det finns ett och annat som "Hemliga klubben" inte vill att vi ska veta. Och de får gärna vara hur hemliga som helst och hur länge de vill för mig, bara de ger f-n i vad jag och andra gör på nätet!!! - - - Om det inte finns något som kan hållas för heligt, då går det åt h-vete med detta land. Vi befinner oss på ett sluttande plan. Civilkuragelag - jag skrattar på mig! Rädslan för allt och alla är snart var mans egendom och ur rädslan växer sådant som jag skulle vilja beskriva som en inre terror. Vi behöver inga terrorister utifrån eftersom vi är så duktiga på att skapa egna inre. Själv har jag slutat att läsa Göran Petterssons blogg eftersom jag inte vill att hans hjärnspöken ska tränga in i mitt huvud. Det betyder inte att jag slår dövörat till för världen utanför. Men, jag väljer vad jag vill ägna mig åt - inte han.”

Sedan har jag sovit på saken. Dagens första tanke gällde just detta – att det finns rädda människor, som mer eller mindre medvetet spelar på andras rädsla för att nå sina syften. Sedan talar de om andra som paranoida med förföljelseidéer. ”Den, som sa det den var det” brukar barn säga. Vi vuxna använder uttrycket ”Genom sig själv, känner man andra”. Eftersom det finns så många flitiga bävrar, som gräver fram saker kring FRA och deras kompisar i andra länder och de avtal som regeringen slutit om informationsutbyte m m, eskalerar det verbala kriget mellan de som varit och är FRA-lagens tillskyndare och oss som är dess motståndare. Och då drar man sig inte för någonting. Men, var och en bestämmer själv vad man vill sätta sin lit till, d v s vad man tar in som eget tankegods. Det krävs mod att ifrågasätta även sig själv.

Medan dom tror sig veta hur jag och andra är funtade, så har jag börjat fundera över hur det står till hos dom. Är det inte något speciellt med människor, som sysslar med den här typen av hemlighetsmakeri? Ja, det är det, men det stör mig inte så länge dom inte går för långt. När de gör anspråk på att allt, som finns i det interaktiva liv jag lever på nätet, ska levereras in genom FRA:s filter, då har det banne mig gått alldeles för långt och jag har all anledning att säga stopp och belägg. Och jag är i gott sällskap. Jag har något att dölja, du också... skriver MinaModerataKarameller och den, som tänker längre än näsan räcker, kan göra sitt för att debatten ska hålla sig till saken.

En som sakligt håller sig till vad som står i lag och förordning – och som inte kan snackas bort är Rhodin, som synat de lagar som gäller för FRA:s nuvarande och kommande verksamhet om FRA-lagen ligger fast. Ett försök till nyansering III tar upp till granskning den speciella personuppgiftslag som gäller sedan den 1 juli 2007 för FRA. Det är skrämmande läsning mot bakgrund av riksdagens beslut den 18 juni 2008. Rhodin har tidigare skrivit Ett försök till nyansering I och II – allt lika läsvärt. Intressant.

Inga kommentarer: