söndag 10 augusti 2008

FRA - inte på dagordningen

Läste i morse Rolf Gustavssons kolumn ”FRA-debatten raderar regeringens varumärke” och kände en viss tillförsikt. Den visar att finns iakttagare som klarar att analysera FRA-vännernas ideologiska krigslist att nonchalera oss motståndare och pröva hur klokt det kan vara att inta ståndpunkten att lagt kort ligger.

Rolf Gustavsson skriver bl a ”Till maktens självbedrägeri hör ofta önsketänkande om att kritiken ska ebba ut. Men spektaklet om FRA-lagen fortsätter och har redan fått ett nytt, pikant inslag. Både regeringen och lagrådet tycks ha glömt bort att Sverige som medlem i EU är underordnad den gemensamma marknadens krav på icke-diskriminering, t ex i den växande tjänstesektorn. FRA-lagen är ju medvetet och explicit diskriminerande, vilket drabbar exempelvis advokater med kontor utanför Sverige. Därför begär den unge juristen Robin Lööf i en välargumenterad skrivelse att EU-kommissionen prövar FRA-lagen”.

För vilken gång i ordningen någon sakkunnig försöker förklara FRA:s arbetsmetod, vet jag inte, men eftersom det, som tidigare sagts, inte fastnat hos de lagstiftande politikerna låter jag Max Klurig förklara saken en gång till. Sedan visar Liza Marklund i en artikel i Expressen att FRA-anställda inte skiljer sig från andra när det gäller mänskliga beteenden. Den är verkligen informativ och är ett exempel på vad som händer, när nitiska personer får tillgång till uppgifter om andra och deras beteenden. Men också hur svårt det är att kunna bevisa oegentligheter när myndighetspersoner är inblandade. Något som även Fria vingar skriver om. En riktig slutsats av detta måste vara att begränsa tillgången till svenska folkets liv på nätet!!! Eftersom vi inte är emot underrättelseverksamheten, som sådan, kommer här ett motförslag från Enligt min humla.

Igår talade statsminister Fredrik Reinfeldt i Vaxholm, men allt annat han pratade om försvann in i missräkningens dimmor – vi förväntade oss en bra förklaring till den låsning, som finns kring den lag om signalspaning, vilken så skamligt piskades igenom den 18 juni. Ett alldeles enastående exempel på tillämpad representativ demokrati modell 2008. Men icke sa Nicke. MinaModerataKarameller och Folkpartiet i Nacka säger vad många av oss andra vill ha sagt om detta. Besvärande är att även Jan Björklund bitit sig fast i FRA-lagens nödvändighet, vilket SVT berättar om. Oavsett vad Reinfeldt och Björklund önskar kommer upproret mot FRA-lagen att fortgå med oförminskad styrka. Även om vi numera allt oftare får besök av både bloggtroll och bloggsordiner ;-). Men bort det, när man läser om Det stora grupparbetet, som sker på nätet. Där finns t ex Rhodin som sätter in FRA i ett större sammanhang. Intressant.

Andra som kämpar på är bl a Svart måndag – nätverket för FRA-lagens upphävande och under tiden finns det kreativa människor som funderar på utvägar för att vi ska kunna bevara vår frihet på nätet utan insyn, vilket Kulturbloggen skriver om och som vanligt har Badlands Hyena sin alldeles speciella syn på saken idag och tidigare. När makten inte lyssnar är satir något, som kan hålla modet uppe.

Inga kommentarer: