tisdag 26 augusti 2008

FRA - Läget?

Maria Wetterstrand sågar i SVT Opinion Centerns utspel den 21.8. Något som uppmärksammas även av Politikerbloggen. Inför fredagens hearing, anordnad av grupper inom Centern, har detta stötts och blötts i media. Centerns riksdagsledamöter verkar vara helt övertygade om att de har lyckats finna en lösning. Men, både tekniskt kunniga och lagkloka har sakliga invändningar och försöker förstå hur Centerns företrädare resonerar. Sedan jag tagit del av riksdagsledamoten Eva Selin Lindgrens mejlväxling med Emma, undrar jag också.

I NT:s ledare idag tas riksdagens kvittningssystem upp till granskning och landar i en uppmaning till partierna att se över systemet. I går fann jag hos Daniel Frelén ett citat om detta system ur Olle Wästbergs nyhetsbrev ”Kvittningssystemet finns inte i konstitutionen. Om nu praxis utvecklat sig så att ledamöter använder det för att undvika att ta ställning eller att undvika att tala om för väljarna vilken åsikt de har, missbrukas det.” Det är fegt att inte rösta, är rubriken på NT:s ledare, men att – inför ett hotande nederlag vid omröstningen – tvinga en ledamot att gå med på en dålig kompromiss hopsydd under pågående debatt är inte mera hedervärt. Turbulensen kring FRA-lagens tillkomst, där många yngre ledamöter fick smaka på partipiskan och en del valde att kvitta ut sig, har lett till att beslutet inte vinner folkets respekt. När allt går juste till är det självklart att även de, som har en avvikande mening respekterar beslutet. Detta om formen.

Sedan till innehållet, som Clarence Craaford och Gunnar Strömmer, Centrum för rättvisa, benar ut i SvD:s Brännpunkt. Mark Klamberg har hittills gjort många genomgångar av FRA-lagen ur folkrättslig synpunkt, men här låter han Ulf Keijer belysa saken ur en ideologisk synvinkel. Keijers slutsats: ”Egentligen borde integritetsfrågorna lösas först lagstiftningsmässigt och därefter spaningsfrågorna i en ny FRA-lag.” Att det finns ideologiska värden, som är värda att stå upp för, när teknikens möjligheter kan locka oss på villovägar, det tar Nicklas Lundblad, fil dr i informatik, upp i SvD Kulturs serie I Fra-lagens spår, del 2. ”Det vi kan göra som medborgare är att fundera över om det går att demokratiskt upplåta vår makt till en stat som bara kan erbjuda en metod, och som tycks vilja ha ett öppet mandat, möjligen uppklätt i säkerhetens nya kläder”, skriver han. Han tycker också att riksdagens ledamöter måste fundera över, när man tappade sin lust att vilja ha mandat för olika åtgärder och börjat nöja sig med att godkänna en metod. Uppdatering sedan artikeln nu lagts ut på nätet.

Medan regeringen går ideologiskt vilse i den tekniska och juridiska snårskogen, träder andra fram och gör anspråk på att vara av en ädlare sort, som t ex Thomas Bodström för några dagar sedan i DN Debatt. Bland bloggare flaggar Anna för Piratpartiets inträde i Riksdagen; Johan Sundkvist argumenterar för författningsdomstol; Jinge skriver om FRA-mygel; MinaModerataKarameller uppmärksammar ett signalspaningssystem som Computer Sweden beskriver som en mardröm och till sist Gubben vid Rämen, som kan få till det. Intressant.


Inga kommentarer: