söndag 17 augusti 2008

FRA-lagen och Georgien.

I SvD:s ledare använder Claes Arwidsson den animerade filmen Star Wars som utgångspunkt för ett resonemang om gott och ont, men också vad som kan anses vara rätt och fel i konflikten mellan Georgien och Ryssland. Precis som om det skulle finnas någon enhetlig bild om konflikten, dess orsak och verkan. Det verkar vara så att man ser på det hela med olika glasögon beroende på var man själv befinner sig på höger-vänster-skalan i politiken och att ordkrig pågår här som där om än i mindre skala. En som försöker vädja till förmån för fred i området är Mikhail Gorbachev, Sovjetunionens siste president tillika fredspristagare, i ett inlägg rubricerat ”A Path to Peace in the Caucasus” i Washington Post den 11 augusti. En motvikt till det höga tonläget hos George W. Bush, som med tanke på rävspelet bakom Irak-kriget inte borde blåsa upp sig som han gör.

En välgörande frisk synpunkt, långt från krigslarmet, fann jag när jag läste Dick Bengtssons inlägg. Han skriver bl a Om FN vore starkare och hade större auktoritet så vore det ju där eventuella avgörande beslut borde fattas enligt demokratiskt beslutade regelverk. Än så länge kan vi bara konstatera att även i den storpolitiska världen gäller sandlådedokrinen ”min pappa är mycket starkare än din och därför är det här min spade”.Här hade jag gärna flikat in Johanne Hildebrandts ”Krig är en relation”, men då den ligger oåtkomlig för mig i AB:s plusmaterial, nöjer jag mig med att ifrågasätta hennes slutsats: kvinnor borde styra världen. Jag är inte alls så säker på att det skulle vara bättre. Själv efterlyser jag kloka män och kvinnor besjälade av en ambition att mäkla fred och om Nato vore under FN:s ledarskap skulle jag inte ha några invändningar; ibland behövs ”en stark juste pappa”, när bråkstakarna i sandlådan inte vill ta reson.

Att konflikten där borta leder till att trycket stiger i diskussionerna här hemma, är inte heller att förvåna. Det visar försvarsminister Sten Tolgfors inlägg på SvD:s Brännpunkt. Men jag tycker verkligen det är magstarkt när han avslutar den tredje viktiga punkten, som handlar om underrättelseverksamhet, med

Inte minst för Sveriges möjligheter att fatta välgrundande och självständiga politiska beslut är en välfungerande underrättelseverksamhet av vikt. Därför är också den nya signalspaningslagen en förutsättning för den som vill värna vår säkerhet och militära alliansfrihet.”

Det är uppenbart ohederligt att dra ett likhetstecken mellan en väl fungerande underrättelseverksamhet och signalspaningslagen; vanligtvis kallad FRA-lagen. Det ena förutsätter faktiskt inte det andra. Men här finns en låsning, som inte kan förklaras på något annat sätt än att det handlar om en liten maktfullkomlig klicks prestige. Som en motvikt har jag funnit andra som fortsatt argumenterar i hopp om att statsministern ska våga vara den kraftfulla rättfärdiga person, som behövs för en bra lösning av denna konflikt: MinaModerataKarameller, Mark Klamberg, Aktivdemokrati, Lars-Erick, Svensk Myndighetskontroll, Ledarbloggen och Folkpartiet i Nacka. Hjärnfilspån, ställer den intressanta frågan Har medborgarna en skyldighet att balansera sig? Att man kan vara obalanserad på ett oacceptabelt sätt skriver Helen Törnqvist om, samtidigt som hon håller fast vid sitt fokus inför seminariet den 29 augusti.


6 kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Gun Svensson sa...

Kunde inte se kopplingen mellan kommentaren och innehållet här.

Anonym sa...

The Pentagons alarming project: Avian Flu Biowar Vaccine

There is alarming evidence accumulated by serious scientific sources that the US Government is about to or already has weaponized Avian Flu. If the reports are accurate, this could unleash a new pandemic on the planet that could be more devastating than ... [20 hours ago - PrisonPlanet]
Entities: Antibody, Pandemic, Virus

Gun Svensson sa...

How do you know that?

Anonym sa...

http://english.gov.cn/

http://www.chinascience.org/

http://www.xinhuanet.com/english/

http://www.chinadaily.com.cn/

Gun Svensson sa...

???