måndag 25 augusti 2008

Riksdagens kvittningssystem har spårat ur.

Jippie! Har äntligen läst en kommentar om riksdagens kvittningssystem, som kommer från en trovärdig källa. Daniel Frelén skriver om detta på sin blogg, där han citerar ur Olle Wästbergs nyhetsbrev. Han är idag GD för Svenska Institutet, men var riksdagsledamot för folkpartiet åren 1976 – 1982 och skriver bl a ” Kvittningssystemet finns inte i konstitutionen. Om nu praxis utvecklat sig så att ledamöter använder det för att undvika att ta ställning eller att undvika att tala om för väljarna vilken åsikt de har missbrukas det.”

Och på den tiden hade tydligen förfallet ännu inte börjat, eftersom han kan berätta ”Man ansöker om kvittning på en blankett som lämnas till partiets kvittningsman. När jag satt i riksdagen hade socialdemokraterna en butter Kvittningsman, John Johnsson i Blentarp. När ledamöterna kom till honom med kvittningsanledningar han inte tyckte höll räckte han över en annan blankett: Avsägelse från ledamotskapet.” Intressant.

Nu fungerar det väl så att de största partierna har lika stor nytta av detta ”kryphål” för de samvetsömma, som annars stör ordningen. Men demokratins friska växt blir helt klart lidande. Intressant om FRA-lagen kunde ha det goda med sig att det blir en uppryckning både här och där i synen på de bångstyriga, som vågar tala öppet om sakernas tillstånd. Ja, jag undrar om det rent av kan vara så att vi bara sett början på en utveckling, där makthavare inte kan komma undan med att de har en blogg, som kommunikationskanal, och att de därmed kan bestämma dagordningen för de politiska samtalen. Tänk om grundlagen kunde bli nästa stora samtalsämne i bloggosfären! I vart fall har bloggosfären synat FRA-lagen ur alla möjliga aspekter och granskningen fortgår. Mark Klamberg kollar sortimentet i FRA-butiken; Törnebohm om integritet; scaber-nestor om att Junilistan också tagit tag i frågan; författaren Anders Widén, som hejar på oss alla som kämpar; Magnus Andersson om Centerns hearing på fredag; Folkpartiet i Nacka om en riksdagsledamots argumentation; Den osynlige patienten om vad som väntar bortom FRA; TV-bloggen om Utfrågning och debatt i Forum:FRA Kunskapskanalen den 1 september kl 20.00; Christian Engström, som lagt ut bilder från manifestationen den 18 juni utanför riksdagen, vilka får användas fritt; Fragment, som påminner om att politiker och dess väljare har ett ömsesidigt ansvar för demokratin; samt sist men inte minst MinaModerataKarameller, som inte ger upp tilltron till dialogens möjligheter.


Inga kommentarer: