torsdag 7 augusti 2008

FRA – samtal om läget.

Inleder med DN:s artikel om att statsministern har talat. Men det verkar inte innehålla något nytt. Därför går jag raskt över till en mycket välskriven kommentar, som hittade jag i Västerbottens-Kuriren om Demokratiska, kommunicerande och lärande ledare. Den är ett viktigt bidrag till FRA-debatten i den del som handlar om demokrati. Något för ledarna inom alliansen? Sedan en kort version av samtalet om FRA i P1 igår, som jag fann på Olofs blogg. Där finns också en länk till programmet.

Eftersom anledningen till samtalet i P1 igår, var inlägget på DN Debatt i måndags, vill jag själv göra en längre genomgång av det som sas i programmet med en del egna tankar. Jag har lyssnat ett antal ggr, för att kolla att jag inte missförstått. Pia Kinhult (m), regionråd i Skåne, som var en av de fjorton kritiska moderaterna, fick naturligtvis svara på de första frågorna och genom hela programmet var hon mycket tydlig och visade att hon var påläst och insiktsfull när det gäller lagens konsekvenser för alla samt betonade att lagen ska gälla för en längre tid än en mandatperiod, vilket innebär stora risker så länge vi inte har ett starkt lagligt stöd för konstitutionen.

Håkan Jewrell, statssekreterare i Försvarsdepartementet, sa sig först vara positiv till att det förs en diskussion kring dessa ”extremt viktiga frågor”, sedan följde en lång harang om hur länge frågan diskuterats och därefter rundade han av med att uttrycka sin stora förvåning över att debatten fortsätter efter det att lagen hade beslutats i riksdagen. Helt enligt skolboken i ”modern tillämpad demokrati”, modell s och m. Han betonade att det finns en klar och tydlig majoritet för lagen inom moderaterna och att kritiken rymmer en del missförstånd – bl a att massavlyssning och kopiering inte sker. Man baxnar – Håkan Jewrell borde skämmas när han vet hur beslutet pressades igenom med metoder, ovärdiga ett demokratiskt land! Dessutom far han med osanning om lagens innehåll. Så dum är han inte, att han inte vet vad lagen de facto handlar om.

Pia Kinhult förtydligade att proceduren kräver att alla operatörer ska leverera all sin trafik till FRA:s samverkanspunkter, utan att det finns något grundskydd för medborgarna. Allan Widman (fp), med på länk, talade om att det finns tillägg, som riksdagen beslutade om, vilka kommer att rätta till en del brister. Håkan Jewrell talade också han om beställningen från riksdagen, vilka ger utrymme för tillägg, som i sig är en ändring av lagen. Ett ganska slirigt resonemang mellan dessa båda herrar, som programledaren försökte klargöra utan att riktigt lyckas, tycker jag.

Clarence Craaford, Centrum för rättvisa, som anmält FRA-lagen för prövning i Europa-domstolen, refererade till domen den 1 juli 2008 i fråga om den brittiska lagen och domen år 2006 gällande den tyska lagen. Båda dessa domar, måste Sverige följa. Medborgarna måste veta vad myndigheterna gör och dessutom förstå för vilka ändamål, som lagen är avsedd. Misstag från statens sida ska kunna rättsligt prövas på begäran av medborgare, som drabbas. Craaford betonade också att lagen gäller för alla medborgare i Europa, då alla EU-medborgare har samma rättigheter och att Europa-domstolens krav bara anger en miniminivå. Detta då det sagts att den bara gäller andra än svenskar.

Tre lyssnare, som tidigare ringt in, fanns inspelade. Där talade två män, som var för lagen och en man, som var emot lagen. Den ene pratade om spioner och begärde att Nej-sägarna skulle tala om hur underrättelsetjänsten skulle skötas. Den andre pratade om terroristattackerna i USA, som man inte var förvarnade om. Det senare en sanning med stor modifikation, eftersom den information som fanns drunknade i det brus som mängden av information utgjorde. Den tredje var en man från Österrike, som inte ville att någon skulle granska hans brev hem till mamma. Tydligt var att inga kvinnor hade ringt in, vilket jag tolkar som en talande tystnad. Inläggen kommenterades av Håkan Jewrell, som bl a betonade att socialdemokraterna i grunden står bakom en lagstiftning om signalspaning i kabel.

Statsvetaren Tommy Möller fick frågor om vilka effekter det kunde få att politiker och medborgare är på kollissionskurs. Han menade att debatten speglar en allvarlig politisk kris inte minst för moderaterna med två olika idétraditioner, dels liberaler som, värnar den personliga integriteten samt medborgerliga fri- och rättigheter, och dels konservativa, som värnar statens rätt att ingripa för att klara den nationella säkerheten. Det hela kompliceras av att beslut idag tas i riksdagen för att sedan förankras i partiernas bas efteråt.

Ledarskribenten Maria Abrahamsson SvD var djupt orolig för att regeringen håller på att spela bort chansen att få fortsätta regerandet efter 2010. Hon föreslog att moderaterna skulle riva upp lagen och skriva en ny. Clarence Craaford stödde hennes förslag medan Pia Kinberg tyckte att hennes parti skulle ta tillfället i akt och göra de ändringar, som krävs både mot bakgrund av Europadomstolens domar och de brister som finns när det gäller författningsfrågor. Håkan Jewrell fick runda av debatten och talade då för att den av riksdagen antagna lagen är väldigt viktig och ”så pass bra” att den håller för den prövning, som kan bli aktuell, och att den är väl avvägd. Det är alldeles uppenbart att han är en av lagens inpiskare och synnerligen angelägen om att den inte rivs upp!!!

Alltså: Alla meddelanden om att slaget mot lagen nästan är vunnet är falska – fortsätt kämpa!

Andra som skriver om FRA är bl a: Opassande, Fritänk, Tomas, Dexion, Stockholm enligt Ankersjö, Fristedt.org, Backend Media och MinaModerataKarameller. Erik Laakso I På uppstuds kommenterar olika förklaringar vi hört om att FRA:s filter fungerar t ex som en poliskontroll på en väg eller en knarkhund. Intressant.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Att Jevrell ljuger som en häst travar, det kunde man konstatera redan innan omröstningen den 18 juni :) så det är inget nytt.

Tänk att man lät en så uppenbar lögnare komma fram igen...

Gun Svensson sa...

Antagligen därför att han utgår från att ingen orkar bry sig om vilket.