onsdag 8 oktober 2008

Kors, det gick att påverka i EU

Läser hos Hax att Frankrikes president Sarkozy är skitsur över Europa-parlamentets beslut om tilläggen i Telekompaketet, som garanterar ett rättssäkert agerande gentemot internetanvändare.

Eftersom jag i likhet med många andra hade skrivit till Sveriges ledamöter i EU-parlamentet, och vädjat om att rättssäkerhet måste garanteras i bl a den del av förslaget, som handlade om att stänga av internetanvändare utan att detta prövats i en domstol, var jag naturligtvis intresserad av hur det avlöpte. Bakgrunden var den information som jag fått via Hax, där han berättat att Claes Fjellner (m) misslyckats att få med sig tillräckligt många i sin egen partigrupp och därför överlämnat stafettpinnen till Eva-Britt Svensson (v). Larmet gick och allt fler engagerade sig.

Mark gör sig till tolk för oss alla, när han tackar en rad nyckelpersoner, vilka bidragit till den lyckliga utgången. Mark började att läsa in sig på förslaget och skrev en bloggpost där han konstaterade att det fanns delar i paketet, som i likhet med FRA-lagen, var av vikt för internetanvändares integritet oavsett partipolitisk tillhörighet. I kommentarsfältet hos Hax får vi också en förklaring till en del av turerna kring detta förslag. Oscar Swartz har för några dagar sedan gjort en sammanfattning, men, den förklaring, som Erik Josefsson lämnat till Hax, om varför Gunnar Hökmark var förhindrad att rösta med Fjellner, tycks ha gått Oscar förbi. Saken var den att Gunnar Hökmark i sin roll som ordförande i partigruppen inte kunde göra på annat sätt. Politiken har sina egna oskrivna lagar ;-)

Per Garthon (mp) kommenterar artikeln i Journalisten (2-22 oktober 2008) där Kjell Hägglund, redaktionschef på Residence & Science, berättar en dramatisk historia om hur en oheliga svensk moderat-sosse-allians i EU-parlamentet lyckades stoppa ett ”integritetskränkande och internetkorrumperande” förslag till EU-direktiv. Faktamaterialet har Hägglund hämtat från ett antal EU-bevakande bloggar, inte från de stora mediernas EU-korrar. Därutöver har jag hittat ett inlägg av Jonas Sjöstedt (v), numera bosatt i USA, men med erfarenhet av elva år som EU-parlamentariker. Han skriver om den svenska ovanan att ta till partipiska. Detta i jämförelse med hur det går till i USA och EU. Intressant.

Avslutar med en runda hos andra med fokus på FRA – Opassande, som ordar om det stundande ”läxförhöret”; MinaModerataKarameller, som bjuder på en verkligt fräsch blogg med topphemligt innehåll; Rick Falkvinge, som analyserar de inlämnade motionerna; och Christopher Kullenberg, som funderar kring argument sprungna ur olika ideologier.

Inga kommentarer: