fredag 17 oktober 2008

Vad kan vi lära av Riksrevisionen?

I ett nyhetsbrev läser jag om den avhandling som Organisationsforskaren Louise Bringselius, Ekonomihögskolan i Lund, ska disputera med den 14 november 2008. Hon har följt arbetet med sammanslagning av Riksdagens Revisorer och Riksrevisionsverket (RRV) från förberedelserna år 2002 till sommaren 2007. Jag citerar ur ett pressmeddelande från forskning.se:

Studien visar att medan det var stora problem med den administrativa kontrollen på myndigheten, var ledarskapet desto mer inriktat på kontroll när det gällde personalen.

Verksamheten kom att präglas av hierarki och distans efter riksrevisorernas tillträde. Detta är motsatsen till vad man brukar beteckna som nödvändigt för att motivera kvalificerad personal i denna miljö. Medarbetare på Riksrevisionen upplevde att de inte respekterades och missnöjet – personalmotståndet – växte.

Genom att vara mer lyhörd för personalens kritik hade många problem kunnat åtgärdas tidigare. I stället återkom dessa år efter år, säger Louise Bringselius.

Man vet idag att det är mycket svårt att lyckas med sammanslagningar under förhållanden av högt personalmotstånd. Därför är det viktigt att en konstruktiv dialog upprättas mellan ledning och medarbetare och det kan ske på flera olika sätt. På Riksrevisionen berättade personalen i stället om hur kritik kunde leda till sanktioner och om hur en tyst kultur därför etablerades.

Att man ska kunna uttrycka kritik som medarbetare är viktigt också av demokratiska skäl. Vår förvaltning måste vara öppen för synpunkter från både medborgare och medarbetare, eftersom den är en del av vårt demokratiska system. Det ligger i alla intresse att förvaltningen ska fungera optimalt, säger forskaren.”

Det låter som något för kommunledningen att dra lärdom av. Eftersom en del tolkar mina inlägg, som att jag vill komma åt kommunalrådet Kjell Jansson (m), måste jag här och nu en gång för alla deklarera – jag är inte ute efter Kjell Jansson!!! Istället för att gnöla ger jag honom ibland ett och annat tips. Här om var lärdom finns ifall han vill vara en bra ledare. Idag kan jag slå två flugor i en smäll - den ledare, som vill höja kunskapsnivån hos kommunens elever, måste visa studieflit även för egen del. Intressant.

Inga kommentarer: