onsdag 1 oktober 2008

FRA-lagen – rond 3.

Såg igår att olika aktörer i bloggosfären börjat analysera innehållet i överenskommelsen, som Camilla Lindberg och andra kritiker i Folkpartiet ansåg vara helt OK. Även om Mark Klamberg vill vänta tills han får se lagtexten, finns det andra, som bestämt sig för att kolla om de 15 punkterna är värda ens papperet som de står på. Själv börjar jag förstå att det nya egentligen inte är någon större skillnad mot tidigare, annat än att kundkretsen hos Ingvars Kabelverk smalnat av till försvaret och regeringskansliet. Men all trafik i kablarna ska även i fortsättningen levereras till FRA:s filter vid samverkanspunkterna – dock med den skillnaden att nu ska en specialdomstol pröva en begäran om fiske i vissa trafikstråk. Specialdomstol? Känns det tryggt? Motbilder har lyckats bena ut vad trafikstråk kan betyda sedan Sofia Könberg, politisk sekreterare hos Carl B Hamilton, svarat på en fråga om vad som menas med detta nyord.

Christian Engström berättar om ett samtal med en riksdagsledamot och Anna Troberg talar om att slå in kilar i alliansfasaden. Jens O. tycker att behovet av upplysning bland riksdagens ledamöter är skriande och bidrar själv med en hel del intressant material. Sagor från livbåten har en tänkvärd betraktelse om säkerheten som en chimär med FRA. Rick Falkvinge, bidrar med vad han klurat ut och Hax förklarar att vi nu har ett tvåfrontskrig. Dick Erixon undrar om S ska rädda den dåliga FRA-lagen och Lars-Erick har funderingar om FRA-lagen, Rond 3... och sedan...? Folkpartiet i Nacka funderar kring liberalismens ställning och Niklas Frykman skriver om att han på fredag ska åka till folkpartiets partiråd, som fått en betydligt viktigare roll i folkpartiet än tidigare då de avgör viktiga frågor mellan landsmötena, Folkpartiets kongress.

Det sista var intressant, undrar vilka som är med vid partirådets möten. Själv skrev jag tidigare i en kommentar till Maria Abrahamssons ledarstick i SvD något i stil med att det är naturligt att den, som dagligen sysslar med analyser av det politiska spelet, funderar kring regeringens och oppositionens svängrum i frågan. Men, jag och andra, som sett sättet att driva igenom lagen, som så diktatoriskt att lagen enbart av det skälet borde rivas upp, värjer oss mot statens totala intrång i vår privata sfär. Idag talar alla om hur bräckligt skyddet för vår integritet är på nätet, varför FRA:s massinsamling inte skulle spela någon roll. Men, det är skillnad när allt om oss samlas in på ett och samma ställe och FRA dessutom har sin egen variant av PuL, som ger dem rätt att registrera sådant som annars är förbjudet. Vi medborgare måste stålla oss frågan varför GD och anställda hos FRA tillåts vara så otroligt bekväma att de inte ens behöver redovisa några andra alternativ än att beröva oss förtroendet för nätet. Det begär man att vi kritiker ska komma med!!! Det visar bara politikens kapitulation inför administrationen. Jag bryr mig inte om vem som gör vad, jag begär bara att de politiker, som oavsett kulör anser sig själva vara förståndiga, sväljer prestigen och visar prov på detta förstånd i denna sak.”

Avslutar med en tänkvärd text med strofer värdiga en elegi över demokratin och alla dessa ord om värdet av ett aktivt folk författad av Fragment.

27 kommentarer:

Anonym sa...

Hela systemet är ett skämt.

Maffian spionerar på folk med hjälp av Fra.

Man mår Illa.

EFTERLYS DIREKT DEMOKRATI SÅ VI NÅGON GÅNG SLIPPER ALLA DESSA KANALJER OCH DETTA KONTROL SKRÄP SOM MOTARBETAR SAMHÄLLSUTVECKLINGEN.

Gun Svensson sa...

Mike: Du måste inse att direktdemokrati är en omöjlighet. Alla norrtäljebor ryms inte på Stora torget och dessutom skulle väderleken ställa till det. Det är inte solsken alla dagar. Nej, vi får nog behålla systemet med att vi väljer våra företrädare, som vi ändå måste tro är möjliga att påverka - annars får vi skapa opinion för att göra oss av med dem i nästa val. Men, när det gäller FRA-lagen brinner det i knutarna, varför vi måste göra allt vad vi kan för att påverka dem som nu är valda.

Anonym sa...

Det känns tryggt att regeringen slutligen preciserade vilka som har rätt att ta del av vår privata sfär.

Ett Axplock av departement under Regeringskansliet.

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsdomstolen
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmarknadsstyrelsen
ILO-kommittén
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Medlingsinstitutet
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Finansdepartementet
AP-fonderna (första till fjärde samt sjätte och sjunde AP-fonden)
Statens ansvarsnämnd
Arbetsgivarverket
Bokföringsnämnden
Ekonomiska rådet
Ekonomistyrningsverket
Statens fastighetsverk
Finansinspektionen
Forskarskattenämnden
Fortifikationsverket
Kammarkollegiet
Konjunkturinstitutet
Krigsförsäkringsnämnden
Kronofogdemyndigheten
Lotteriinspektionen
Länsstyrelserna (21 st)
Nämnden för offentlig upphandling
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Statens pensionsverk
Statens personadressregisternämnd
Premiepensionsmyndigheten
Riksgälden
Skatterättsnämnden
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Tjänstepensions- och grupplivnämnd
Tullverket
Statens utlandslönenämnd
Verket för förvaltningsutveckling
Försvarsdepartementet
Delegationen för militärhistorisk forskning
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarets underrättelsenämnd
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Krisberedskapsmyndigheten
Kustbevakningen
Pliktverket
Rikshemvärnsrådet
Riksvärderingsnämnden
Statens räddningsverk
Styrelsen för psykologiskt försvar
Totalförsvarets forskningsinstitut
Överklagandenämnden för totalförsvaret
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Allmänna reklamationsnämnden
Fastighetsmäklarnämnden
Handikappombudsmannen
Integrationsverket
Jämställdhetsnämnden
Jämställdhetsombudsmannen
Konsumentverket och Konsumentombudsmannen
Marknadsdomstolen
Nämnden mot diskriminering
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Resegarantinämnden
Ungdomsstyrelsen
Jordbruksdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmiljöverket
Banverket
Bergsstaten
Bolagsverket
Glesbygdsverket
Statens haverikommission
Statens institut för kommunikationsanalys
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Statens Järnvägar
Järnvägsstyrelsen
Konkurrensverket
Luftfartsstyrelsen
LFV
Oljekrisnämnden
Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Post- och telestyrelsen
Rederinämnden
Rikstrafiken
Rymdstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Stängselnämnden
Svenska ESF-rådet
Sveriges geologiska undersökning
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Vägverket
Socialdepartementet
Barnombudsmannen (BO)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Försäkringskassan (FK)
Handikappombudsmannen (HO)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Läkemedelsförmånsnämnden (LFN)
Läkemedelsverket (LV, eller Medical Products Agency (MPA))
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA).
Premiepensionsmyndigheten (PPM)
Smittskyddsinstitutet (SMI)
Socialstyrelsen (Sos)
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).
Statens folkhälsoinstitut (FHI)
Statens institutionsstyrelse (SiS)
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet

Anonym sa...

@farmorgun
Re:Din kommentar om direktdemokrati.

Det skulle faktiskt vara väldigt enkelt att införa direktdemokrati till en i sammanhanget ganska låg kostnad.

Alla tekniska system finns redan, såsom datorer på alla bibliotek, gratis e-legitimation genom din bank.
osv.

Det är nog bara viljan hos makthavarna som fattas.

Gun Svensson sa...

Jan S: Först ett tack för att du anstränger dig att visa avgränsningen som blir med beställaren Regeringskanslitet ;-)
Sedan några ord om e-demokrati. Jag vet inte om människor har sådan tilltro till tekniken och om den är så utvecklad att vi skulle kunna ersätta ritualen att gå till vallokalen. Dessutom tycker jag att just det att kunna gå till en vallokal känns betydelsefullt. Annars finns det väl försök på sina håll som visar att det är möjligt att göra enkätundersökningar. Cint är ett företag som sysslar med det.

Mark Klamberg sa...

Famorgun,
Jag väntar inte på lagtexten för att bedöma förslaget. Jag tycker att överenskommelsen är dålig och står fast vid riv upp. Det som kommit fram i bloggosfären och media är tillräckligt, samverkanspunkterna blir kvar och FRA kommer fortsatt att spara på vanliga människors trafikdata (vem som kommunicerar med vem)

Lars-Erick Forsgren sa...

Två kommentarer.

Detta med Sofia Könbergs svar betr trafikstråk. Verkar vara ett sätt att med tekniktermer blanda bort korten. Kanske ngt som FRA programmerat politikerna med. Var finns våra internettekniker som kan förklara det mera begripligt. Såg en förklaring, som visade på motsägelser, men....

Direktdemokrati via datorer och internet? Med en FRA-lag?!!!!
Du skämtar - vi vill ha rösthemlighet också. Utan att storebror kollar oss över axeln.
Du svarar "tänkte inte på det"... gissar jag ;)

Anonym sa...

@Lars-Erick Forsgren:

Beträffande ordet "Trafikstråk"...

"finns våra internettekniker som kan förklara det mera begripligt. Såg en förklaring, som visade på motsägelser, men...."

Jag har arbetat med datorer och internet och IP och ... i ett antal tiotals år...

Mitt svar är samma som Anders Björk fick i konstitutionsutskottet när han pressade Carl Lidbom...

VET HUT, FRA-kramare!

Det som FRA och "FRA-lagens" företrädare håller på med är trams! Det finns inget sådant ord vedertaget i datavärlden!

Anonym sa...

Såg just ett inslag på Aktuellt, där Säpöskäfen vill ha tillgång till FRA, för att jaga terrorister och ett fall nämdes.

Vilhelm Agrell tyckte, i stort att det nu är kalopps av lagen. Men att givetvis Ska Säpo ha tillgång till FRA-shoppen, för att just jaga terrorister.

Anonym sa...

Lars-Erick
Förlåt, måste haft en temporär härdsmälta;)

jens o
Jag tycker att SÄPO har börjat att jaga lite väl mycket terrorister, vet inte ifall jag känner mig speciellt mycket tryggare när dom har gjort sitt "arbete".

http://metro.se/se/article/2008/09/10/17/2635-57/index.xml

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article381933.ab

Anonym sa...

Har hittat en ny blogg, där SVT opinions redaktion bloggar.
Kan vara intressant att veta, för framtida behov.
Även de har ett inlägg, om Säpoinslaget från 1/9-08.

Lars-Erick Forsgren sa...

Alla av de sex är inte lyckliga över hur de 15 punkterna skrivits.

Så, hur ska vi hantera det? De har ju annat att syssla med än FRA-lagen. (Vilket de flesta av oss andra har också.)

Lars-Erick Forsgren sa...

FARMOR, du frågade i en kommentar hos mig (som jag inte hittar just nu) om vilka som sitter i fps partiråd.
Svar: Vet ej. Dock ej alla riksdagsled.
Kanske kan vi fråga Niklas Fryxell?

Vet dock att FRA-frågan kommer upp, och att en del riksdagsled nåtts av vår oro. Men hur mkt de tagit till sig är svårare att bedöma.

Du kan ju försöka maila Barbro Westerholm (mor till Johan mitt i steget) i riksdagen. En trevlig kvinna, som vet vår oro, men (ännu) inte kommit fram till vår (inkl sonens) ståndpunkt.

Lars-Erick Forsgren sa...

äsch. Frykman heter han ju. det går för fort och blir fel ibland ---- särskilt när datorn hänger sig, man hinner inte rätta-

Lars-Erick Forsgren sa...

skriv niklas.frykman@eskilstuna.se du med.
Hoppas han hinner svara innan han ska packa ihop väskan o resa till Sthlm.

Lars-Erick Forsgren sa...

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/

Där finns programmet till fp´s partiråds möte i morgon.
Offentligt möte. Anmälan obligatorisk pga säkerhetsbestämmelse.

Kanske ngn vill gå och lyssna?

Gun Svensson sa...

Lars-Erick och alla andra:Jag är verkligen tacksam för alla era kommentarer som jag fått användning för i min nya bloggpost om SÄPO -
http://farmorgun.blogspot.com/2008/10/spo-mot-ndring-av-fra-lagen.html
Fick dock inte med det sista om FP:s partiråd, men jag har ännu inte skrivit min bloggpost i NT,så jag kan kanske peta in denna upplysning där.

Lars-Erick Forsgren sa...

OK Gun, ser att det lyckads få in en länk om partirådet i NT-bloggen.

F ö har jag en grej om FRA-shoppen oxå.

Anonym sa...

Min spontana reaktion på det refererade innehållet var att regeringen har lekt illusionister igen och blåst Lindberg & Co. med hokus pokus som inte betyder någonting. Nu kan de pressa dem genom att säga att de själva var med och förhandlade fram tramset och att det inte är seriöst att rösta nej till sitt eget förslag.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Din bloggpost var bra. Jag uppskattar verkligen det jobb du lagt ner för att klarlägga vilka som är med och bestämmer.

Banal.blogg: Camilla & Co är inga svikare eller lurade, de har fallit offer för ett dåligt ledarskap. Först inför beslutet den 18 juni, då en exempellös påtryckning användes och sedan ett missbruk av kvittningssystemet för ett ändamål, som det inte är avsett för. Samvetsömma riksdagsledamöter måste kunna rösta nej, som de har lagligt stöd för, och blir respekterade även då. Sedan fortgår det dåliga och nu med ett politiskt rävspel, som kallas kompromiss i den politiska jargong, som gräver demokratins grav.Jag har i en kommentar till Nils Frykman (jag inbillar mig att yngre människor inte har så inpyrda sinnen) sagt att det centrala inte vem som ÄGER samverkanspunkterna, utan att de överhuvudtaget måste finnas samt att politikerna inte sätter ett tryck på administrationen att ta fram alternativ – nu är man så infernalisk i sin argumentation att de begär att folket – utan några utredningsresurser – ska klara av detta. Vi har utan några andra resurser än våra möjligheter att dra slutsatser kring det som vi lyckas rota fram synat detta och om ni har någon respekt för det folk som valt er skulle ni sätta åt alla klutar för att vända tillbaka och kräva bättre upp!
Ingen, som inte varit med om hur det kan gå till när MAKT demonstreras, kan göra sig en föreställning om vad dessa kvinnor har varit med om. Därför dömer jag inte dem, utan de ledare och deras anhang, som använder sådana metoder för att få sin vilja igenom.

Anonym sa...

Jag syftade inte på omröstningen i juni, utan på förhandlingarna som resulterade i det nuvarande förslaget. Det verkar obegripligt att ledamöter som under sommaruppehållet hotat fälla sin egen regering plötsligt ställer sig bakom i princip samma förslag utan att de har blivit förda bakom ljuset.

Gun Svensson sa...

banal.blogg: Du kan inte bortse från den process som pågått sedan dagarna före den 18 juni.Som du säkert sett finns det en rad andra som också tror att det blivit en radikal skillnad på förslaget under hösten. Man gör t ex stort nummer av att Centrum för rättvisa sagt att det är OK, men om man läser på deras hemsida så säger de "om det skrivs in i lagen" och att de vill se lagtexten innan de kan veta säkert. Det är ledarna i de olika partierna som har huvudansvaret - inte de som utsatts för för extrem press. Varför lämnar Mark sina uppdrag, tror du? Han har sett det hela från nära håll, då Birgitta Ohlsson är hans hustru. Tappa inte fokus - demokratin bärs upp av partier och ledarna är de som anslår tonen i ett parti. Nu, sedan man redan kväst dessa kvinnor en gång tidigare, talas det om en kompromiss där man måste ge och ta, precis som om det handlat om en förhandling mellan jämbördiga parter. Ibland undrar jag om demokratin har en chans med sådana ledare.

Anonym sa...

Så du menar på allvar att partipiskan har vint över ungdomsförbunden också? Se på Magnus Anderssons reaktion. Visst har det varit enorma påtryckningar, men skamlös bullshit i GOP-anda och formuleringar som går att ignorera i tillämpningen av lagen är nog nyckeln till den här situationen. Det är inte första gången alliansen använder nyspråk om man säger så.

Anonym sa...

Som sagt...

http://christianengstrom.wordpress.com/2008/10/02/trafikstrak-var-bara-en-luring/

Gun Svensson sa...

banal.blogg: OK, jag har nu läst Magnus Anderssons tillfredsställelse med det nya förslaget och förstår att den som varit inne i processen under hårt tryck till slut ger med sig. För honom är uppenbarligen inte partipiskan något problem, utan han ser det som att Fredriks och Annies insats banade vägen för "förbättringar" - det är ett val som uppenbarligen en majoritet inom Centern valt, men den mest aktive inom Centeruppropet Erik Hultin slutar sitt inlägg med "Oavsett vilket så ska jag noga begrunda allt detta för att se om jag efter en smula eftertanke är lika positiv. Återkommer om det senare." Det skrev han den 25 september och har vad jag kan se sedan dess varit helt tyst.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Gun Svensson sa...

@disa: Tog bort inlägget då det var oläsligt.