måndag 13 oktober 2008

Avlyssning och fildelning intressanta samtalsämnen.

Sedan förra veckan ingår jag i Nätverket riksdagssvar, som bildats på initiativ av Emma Marie Andersson. Vi som medverkar är enskilda medborgare med skilda politiska värderingar. Det vi har gemensamt är en önskan om att få ta del av de enskilda ledamöternas syn på signalspaningslagarna. Vi tror att riksdagsledamöternas svar, och kanske särskilt deras kommentarer, kan visa i vilken utsträckning de förstår lagarnas konsekvenser för demokratin. Per mejl ställer vi fem frågor, som kan besvaras med Ja, Nej eller Vet ej och dessutom finns utrymme för kommentarer. Med politikernas svar vill vi synliggöra i vilken utsträckning det finns ett glapp mellan deras åsikter/ kunskaper och de ståndpunkter, som vi medborgare företräder. Resultatet redovisas på en webbsida uppbyggd för detta ändamål.
Efter ett första mejl, som hittills gett rätt mager utdelning, är det nu dags för en påminnelse. Samtal om FRA och FRA-lagen är långt ifrån avklarad. Dess inverkan på vår demokrati har det skrivits åtskilligt om, men jag tror att Lars-Erick är den som i ”Vad har Gutenberg med FRA och demokrati att göra” uttryckt våra funderingar kring detta ämne bättre än många andra. Intressant.
Att avlyssning är ett ämne, som har intresserat och fortfarande intresserar människor visar bl a det faktum att en rad filmer har producerats sedan decennier tillbaka, men här finns även nya på detta tema. Medan vi väntar på riksdagsledamöternas svar är det läge att gå på bio. Bloggen filmpedabloggik gör en bra redovisning. Där finns även ett boktips för den som vill sätta sig in i fildelning, upphovsrätt och försörjning. Johan Söderberg har skrivit en bok om detta som heter: Allt mitt är ditt. Det är en utmärkt bok som alla borde läsa som är intresserade av frågor om upphovsrätt och framtidens medier. ”Vad gäller film, musik, TV och numera även bokbranschen – läs boken och försök att ta in i alla fall lite information om hur världen vi andra lever i ser ut och inte hur ni tror den ser ut”, skriver Mikael. Copyriot har läst och kommenterat. Ett ämne värt att sätta sig in i med tanke på att regeringen har lämnat ett lagförslag med långtgående räckvidd till lagrådet för synpunkter, vilket Rick Falkvinge skrivit om. Till detta vill jag återkomma längre fram.

6 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Två saker anmärkningsvärda hittills betr riksdagssvaren.

Dels att de är så få. Men med ngt fler svar från v pga deras antipati till lagen.

Dels att de fåtaliga svaren är så undanglidande eller rent aggressiva i några fall.

Som jag skriver i min av Farmor här åberopade artikel (som finns även på Arvid Falk) så verkar det inte som att riksdagsledamöterna vill (eller inte kan?) kommunicera med sina väljare.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/vad-har-gutenberg-med-fra-och-demokrati.html

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Jag tolkar nog trögheten som att de värjer sig och att en del är så trött på envisa medborgare att de känner ett behov att fräsa ifrån. Det kan jag förstå, men det betyder inte att de kan anse frågan överspelad. De tycker nog att vi ska vänta tills vi fått se lagtexten kring de 15 punkterna, men då de inte förändrar den i saken viktigaste punkten, nämligen att staten med tvång vill skaffa sig tillträde till det som hör till vår privata sfär, är det inget skäl att låta våra frågor vara obesvarade.
Vill ge dig en eloge för din förmåga att sätta ord på den saknad många av oss känner när det gäller synen på demokratisk förankring. Helt klart menar riksdagens ledamöter att vi i valet gett dem ett pund att förvalta fram till nästa val och att vi under tiden inte ska lägga oss i. Detta på nationell nivå, medan man på kommunal nivå i bl a Tyresö kommun inbjuder till medborgarpanel med stöd av internet.

Lars-Erick Forsgren sa...

Ja, farmor, vi ska rösta och sedan hålla käft tills vi får rösta nästa ggn om fyra år.

Och under tiden ska de (en alltför stor del i alla fall) få sova sig igenom mandatperioden och trycka på knapparna ja el nej bara utifrån vilket block de representerar.

Tänk om partierna skulle avskaffas.
Tänk om varje ledamot skull tvingas ta självständig ställning till varje fråga.

Tänk om regeringen därför tvangs att argumentera både lättfattligt och välgrundat!
Tänk vilken skillnad - tänk vilken demokrati!

Anonym sa...

Vill lägga till en sak till vad Lars-Erik skrev och det är den okunnighet som vissa svar avspeglar. Jag tror att de som är lite klokare och medvetna om sin okunnighet också avstår från att svara av just det skälet.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick och Michael: Vi är ju inte ute efter att sätta dem på det hala utan vill komma underfund om hur stort gapet är oss emellan i denna för oss medborgare viktiga fråga. Det förefaller som att de tycker att vi om vi vill kommunicera måste göra det på deras villkor. Men vi håller i och istället för att spekulera om orsaken till deras ovillighet måste vi fortsätta fråga hur vi ska tolka deras tystnad.

Lars-Erick Forsgren sa...

Michael. Ja, och den tystnaden avslöjar då i sin tur en omfattande okunskap.

Och den som försöker sätta sig in i en fråga och säger ifrån, den får sparken.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/camilla-och-johan-dubbelsparken.html