tisdag 21 oktober 2008

Alla dessa lagar...

Medan vi väntar på att politikerna i riksdagen ska besluta om den lag som Tidningen Journalisten skrivit om och som gäller Säpo:s verksamhet, läser jag Lars-Ericks inlägg och Mark Klambergs analys av densamma. En kort intervju med Mark kunde vi höra i P3:s Kvällspasset. All makt måste balanseras – dessa ord uttalad av journalisten och författaren Peter Bratt vid den samtalskväll, som Fores anordnade den 9 oktober i Stockholm, har etsat sig in i mitt minne. Fanns det något att lära av IB-affären, var det just detta – All makt måste balanseras! Därför undrar jag: - Kan man säga att de 15 punkter, som presenterats som en acceptabel kompromiss inom alliansen, utgör en balans mot det som FRA:s teknik förser statsmakten med i förhållande till oss medborgare? Det har jag och många med mig svårt att tro, även om vi ännu inte sett den färdiga lagtexten.

Mark Klamberg, skrev igår i SVT:s Opinion om den granskning som Datainspektionen nyligen avslutat. Han har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att många i bloggosfären kunnat öka sin kunskap om lagar som rör FRA:s verksamhet i förhållande de lagar, som ska garantera ett skydd av folkets privata sfär gentemot statens och dess myndigheters anspråk. Detta i kombination med all den kunskap om teknikens möjligheter, som många bloggare besitter, har det verkligen handlat om mycket givande lektioner i livets universitet. Genom FRA-lagen gör staten intrång i allt, som rör det liv som vi lever med hjälp av nätet. Marks inlägg Media på hans egen blogg, visar på de öppna källor, som han använt sig av för att granska vad FRA-lagen och alla andra därtill hörande lagar handlar om. Intressant.

Det är mycket nu... hört talas om Future Group? Erik Hultin skrev om den redan den 12:e augusti. Hört talas om Datalagringsdirektivet? Hax är uppdaterad. Intressant. Återkommer om detta. Det är helt obegripligt att ledande politiker blivit så hjärntvättade att de vill dra oss in i detta. Hur ska vi kunna bygga spärrar mot en ändamålsglidning när all denna trafikmängd blir tillgänglig för staten, som behöver FRA:s utrustning och kompetens för att kunna tillgodogöra sig det som man är ute efter? Idag yttre hot – imorgon något helt annat. Mark Klamberg tydliggör vilka databaser, som det här är fråga om, och Mark begär att även dessa ska granskas. Glömmer inte i första taget ledaren i tidningen Barometern, den 27 augusti, där ett samtal med en nyrekryterad chef vid FRA gav upphov till följande konstaterande: ”Antingen har vi signalspaning och då kan integriteten i undantagsfall kränkas. Eller har vi ingen signalspaning och låter buset härja fritt i cyberrymd, via telefon och fax. Det är bara för politikerna att välja åt oss som röstat på dem.”

Buset???!!! Denna formulering inspirerades av den chef vars främsta uppgift är att förklara för allmänheten vad FRA egentligen sysslar med och beskriva nyttan med signalspaning. Man kan undra vilken bild de har av oss som rör oss på nätet? Som om vi vore annorlunda än de, som rör i andra miljöer, t ex i Riksdagshuset.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vi HAR FÅTT NOG.. JOINA NU::: Läs Info http://www.youtube.com/watch?v=2hgot4uGRDk