måndag 6 oktober 2008

Objekt för andras åtgärder

Skrev den 29 sept i NT-bloggen om politikernas dilemma i samband med förändringar inom skolorganisationen. Då var det mycket, som poppade upp från mitt eget arbetsliv, inte minst från åren som huvudskyddsombud i kommunen. Ett uppdrag, som emellanåt var rätt tungt, då det ofta kretsade kring människor, som på olika sätt kom i kläm vid förändringar.

I en ledare i Piteå-tidningen har jag nyligen läst att det idag finns en nystartad organisation, Organisationen mot mobbning (OMM), som arbetar mot mobbning i arbetslivet. Som grund för sitt arbete utgår organisationen från Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). Initiativtagare är Rigmor Tjerngren, som Sydsvenskan skrev om i en artikel den 8 september 2008. Riksdagsman Christer Winbäck (fp) lär vara engagerad och han vill anordna ett seminarium i Riksdagen, som i sin förlängning ska leda till en nationell plan mot mobbning på arbetsplatser runt om i Sverige. Men, arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin är kallsinnig. Detta är inte en fråga för politiker, menar han.

Jag kan tänka mig att han ser det som en fråga för arbetsmarknadens parter. Men, så som det ser ut idag, med många långtidssjukskrivna på väg att bli utförsäkrade, är det uppenbart att parterna inte har klarat av detta. Tvärtom finns tecken på det motsatta. Jag förstår varför Piteå-Tidningens ledare lyfter fram den här problematiken, när jag i Arbetsmiljötidningen Du & jobbet kan läsa att Piteå kommun löser ut långtidssjuka anställda med avgångsvederlag. Hittills i år har 15 personer tagit vederlaget och slutat. Fackförbundet Kommunal varnar för att det är en trend som blir allt starkare i landet. Vad vet vi om hur det står till i Norrtälje kommun? Vad görs för att lindra människors lidande inför detta att vara objekt för andras aktiviteter, vilket förstärker känslan av att vara offer för andras åtgärder.

Därför blev jag glatt överraskad, när jag läste i dagens NT att Socialdemokraterna upptäckt att det krävs en bättre personalpolitik i kommunen. Men, då gäller det att de kan påverka majoriteten i den styrande alliansen. Dialog eller konfrontation? Ja, det beror väl på vilken avsikt man har.

1 kommentar:

Unknown sa...

Tyvärr är trycket från smygfascistiska krafter, mot dem som arbetar MOT MOBBNING enormt. Det kan t.o.m vara farligt att debattera de mest avancerade fallen öppet.

Sedan länge förekommer avancerad mobbning /pennalism lokalt i Sverige. Ex. många hemlösa har inte alls misskött sig och straffat ut sig ur sina lägenheter. Nej, i många fall handlar det om den Svenska extrema pennalismen. Läs mer t.ex här:
Länkstation: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

M.v.h
Morgan Ohlson (morgan.o@passagen.se)
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01