torsdag 9 oktober 2008

Tankar kring politikerrollen.

Lars-Erick och många andra har haft många funderingar kring regeringens och riksdagens arbetssätt i principiellt viktiga lagstiftningsfrågor, vilket turerna kring FRA-lagen blottlagt. Lars-Erick har idag och tidigare lyft fram betydelsen av en ideologisk kompass och kopplingen tillbaka till ledande gestalter, som gått före och visat vägen i folkrättsliga frågor. Jag gör det därför lätt för mig och länkar till Lars-Erick samt bjuder in till en diskussion om detta. Vi båda har olika ingångar i problematiken; Han, som socialliberal under en lång följd av år och jag, som före detta socialdemokrat sedan lång tid tillbaka och hoppjerka i politiken som väljare. Sedan flera val tillbaka har jag röstat olika i kommunen, landstingen och riksdagen och då använt mig av möjligheten att rösta på en person, som jag har tyckt visat framfötterna i några sammanhang av betydelse för mig. Men, med partipiska och utkvittning har personvalsinslaget ingen som helst betydelse; demokrati och mänskliga rättigheter måste få ett starkare stöd i riksdagen och därför blir nästa viktiga fråga för svenska folket Grundlagsutredningens förslag, vilket ska presenteras senast under december månad. Turerna kring FRA-lagen eller lagarna kommer nog att hålla oss vakna till dess ;-).


2 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Vore fint med lite principiell debatt om politikerrollen. Märkligt nog har ännu ingen kommenterat den text jag la in idag om den.
Samtidigt vill jag påpeka att mina två senaste texter igår (8 okt) också egentligen handlar om detta. Dvs den om Civilkurage och Hans Lindblad, resp den om Veteranerna.

Gun Svensson sa...

Vi får nog ta den längre fram. Just nu är jag engagerad i ett projekt där vi ställer fem frågor till riksdagens ledamöter om FRA-lagen och lägger ut resultatet på en webbsida eller sajt som teknikerna säger. Adressen dit är
http://riksdagssvar.se/