måndag 27 oktober 2008

Öppenhet vs Bunkermentalitet

Tidigare idag har jag i NT-bloggen kommenterat dagens ledare, där chefredaktören Reidar Carlsson funderar kring vilka avsikter Pär Nuder och Margareta Winqvist kan ha med sina böcker. Jag lutar åt att det inte är helt enkelt att veta, eftersom de rimligtvis inte kan veta hur läsarna förhåller sig till det, som de får sig till livs. Själv ser jag det mera som arvegods från Nuders och Winqvists tid i partitoppen. Men inte mindre intressant för det.
Däremot är DN:s artikel ”Ny skarp kritik mot Nuders bok”, där Urban Ahlins inlägg hos Newsmill uppmärksammas, ett intressant fenomen. Här ser vi grabben, som kommit upp sig och på vägen upp lärt sig en s k hederskodex, med vilken partiet håller interna kritiker på mattan. Ursprunget för DN:s artikel är Urban Ahlins eget inlägg hos Newsmill. En artikel, som måste ses som en bannbulla – främst mot Pär Nuder, men kanske i än högre grad inåt och nedåt i partiet. I denna bunker biter man ihop och jobbar på – allt för partiet, vars ledare i decennier levt högt på att kunna tära på medlemmarnas lojalitet. Men ett sådant ledarskap är definitivt förlegat idag. Idag måste en ledare göra sig förtjänt av medlemmarnas och väljarnas respekt. För att lyckas med det krävs öppenhet och ett förhållningssätt, där man gör upp med gamla förlegade patriarkala fasoner. Den tiden är förbi när engagerade människor biter ihop och jobbar på för ett parti vars ledning uppträder maktfullkomligt. Det är mot den bakgrunden, som jag läser Katrine Kielos mycket insiktsfulla artikel ”Öppenhet är ingen fluga” i Dagens Arena. Böckerna, artiklarna och debattinlägg är allt tillsammans ett utomordentligt underlag för en kurs i ledarskap, som partistyrelsens ledamöter ser ut att vara i behov av – om en mer levande demokrati är något, som man strävar efter. Intressant.
Men jag tvivlar starkt på det. Just nu är jag tillsammans med åtta andra medborgare engagerad i ett litet demokratiprojekt på webben - Riksdagssvar Det går ut på att med hjälp av fem frågor få igång en dialog med riksdagens ledamöter utifrån vad vi känner till om den s k FRA-lagen och därtill hörande annan lagstiftning. Medan merparten av alliansens ledamöter krumbuktar sig på sitt sätt, kan vi se att även socialdemokraterna, som röstade nej, har oväntat många ledamöter ovilliga att svara på våra frågor. Det tar högst tre minuter av deras tid. Men, vi ger inte upp, förrän vi klurat ut vad det är som hindrar dem och alla andra riksdagsledamöter att vara öppna gentemot oss och andra väljare, vars intresse växer vartefter informationen sprids om vårt arbete.
Andra som skriver intressant om demokrati är Jonas Morian I Promemorian, Arvid Falk, Opassande, Olof, Scaber Nestor, Lars-Erick och Mark Klamberg.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Hej , jag tror att den patriarkala ledarstilens dagar är räknade. Det tror jag vi i mycket har bloggandet och allt som det för med sig att tacka för. Men de patriarkala tendenserna i ledarskap kommer att finnas kvar länge, så länge det finns män som tror att det räcker att peka med hela handen för att massan ska lyssna. Och så länge både män och kvinnor hänger sig åt härskartekninker i olika form för att få sin vilja fram.

Lars-Erick Forsgren sa...

Man behöver inte blanda in begrepp som feminism eller patriarkala tendenser. Börjar man tala i sådana termer spårar debatten så lätt ur.

Det vi behöver är helt enkelt en öppnare attityd, dvs en mera demokratisk inställning till ledarskap.
FRA-frågan har öppnat ögonen på bristerna, vilka i och för sig funnits länge, i vår demokrati.

Samtidigt har faktiskt internet med bloggar gett möjligheter att praktisera öppenhet i debatten på ett mera effektivt sätt än tidigare.

Vilja till öppenhet, till att ha ett medborgarperspektiv är inget nytt (Jfr mina favoriter: Adolf Hedin, Torgny Segerstedt, Ingrid Segerstedt-Wiberg, Wilhelm Moberg, Waldemar Svensson, Hans Lindblad),
men det borde vara lättare i dagens kommunikativa miljö!!!

Det är bara det att motkrafterna också är starka idag.
Därför behöver vi skapa kreativa, demokratiska nätverk, både för att diskutera viktiga frågor och för att lyfta och stötta de goda krafterna, att samarbeta, att ständigt bevaka dagens lagstiftare för att inte integritetskränkande och rättsosäkra lagar skall klubbas igenom. Etc

Thomas Hallgren sa...

Offentlighet (= Öppenhet) är ju en av grundprinciperna i en demokrati. Just den principen är nog den som får ta mest stryk i hela debatten om FRA.

Jag skrev lite om det här.

Håller med Lars-Erick. Det är våran (medborgarnas) skyldighet att slåss för demokratin. Min förhoppning är att det "nätverk" vi nu bildat på riksdagssvar.se är ett embryo till något mycket större.

Anonym sa...

Jag förstår inte hur debatten skulle spåra ur om man ser det ur ett feministiskt perspektiv. Vad är alla så rädda för så fort ordet feminism används? Jag hävdar att det är partirarkala tendenser som vi ser när det handlar om ledarskap. Se bara hur kvinnliga ledare framställs i media kontra hur manliga ledare framställs. Men jag menar att man på intent vis ska börja tala om manligt respektive kvinnligt ledarskap för jag tror inte att det finns något sådant. Vi är alla olika indivier men det kön vi har gör att vi behandlas olika beroende på om vi är män eller kvinnor. Könet gör också att vi har helt olika utgångspunkter utifrån ett maktperspektiv och det är här de patriarkala tendenserna kommer in. Det handlar om att bibiehålla och befästa den priviligerade position man har. Sedan kan det handla om ett manligt kollektiv som vill bibehålla sin överordnade position eller så kan det handla om att man vill tysta en debatt som skulle kunna skada sin egen posistion. Det viktiga är att det helt enkelt handlar om makt, vem som har den, vem som får ifrågasätte den och vem som utmanar.

Jag anser vidare att Mona Sahlin utmanar på alla dessa fronter. Och jag är helt och fullt överygad om att hon kan föra sin egen talan utan att befästa kritiker med munkavle. En debatt ska vara öppen. Men tänk på vem som säger vad, mot vem och hur det som sägs framställs.

Gun Svensson sa...

Feministen: När jag använde ordet patriarkal, var det utifrån ett historiskt perspektiv den tid då Patriarken var förhärskande i såväl näringsliv som samhällsliv. 71 år gammal vet jag att kvinnor inte nödvändigvis är bättre ledare än män - ett gott ledarskap är som mycket annat något som man kan lära sig OM man inser att man behöver det.

Lars-Erick: Jag vet inte vem som oftast får spader av ordet feminism, men det är med det som så mycket annat att ibland man måste se bortom språkdräkten för att se människan. Kvinnor som råkat illa ut p g a mäns övergrepp fastnar lätt i en offerroll och har svårt att se ett annat sätt att tackla problemet.
Orättvisor på grund av kön måste bekämpas som alla andra orättvisor, vilket bäst sker i organisationer och företag, som insett värdet av det demokratiska ledarskapet, som dock fått dåligt ryckte i brist på bra metoder att sätta upp och nå realistiska mål. Då är just förebilder, som dem du nämner av värde.

Kanalen: Du har helt rätt i att Offentlighetsprincipen är en grundbult i ett demokratiskt samhällssystem. Den 20:e oktober skrev jag om olika motioner i riksdagen där man kan anta att motionärerna vill begränsa offentlighetsprincipen och i något fall säger det rent ut.

Anonym sa...

Det är också den betydelsen jag har i partiarkal.

Lars-Erick Forsgren sa...

Haha, ja Farmor, du använde begreppet patriarkala fasoner på ett naturligt sätt, det ledde inte tankarna på sidospår. Och jag instämmer i din kommentar ovan.

Men "feministen", ditt inlägg visar just hur debatten spårar ur, genom språkbruket. Sorry. Menar du detsamma som Farmor skulle du ha gett det en annan språkdräkt för att inte motverka ditt eget syfte.

Kanalen, nu läser jag just om ditt blogginlägg (helt ovetande om ditt kön). Det var ett mycket bra och belysande inlägg - till offentlighetens och demokratins försvar!

Jag vill dessutom hoppas att "frågarnätverket" kan o kommer att innefatta många, många fler. För detta är en stor och våldsamt viktig fråga. Frågan om demokratins restaurering - för sin överlevnad.

Anonym sa...

Jag ser inte hur debatten spårat ur. Ni läste nog inte riktigt vad jag skrev. Men men så är det ofta om man nämner det fruktade f ordet.

För att förtydliga mig. Jag ser patriarkala strukturer precis såsom farmorgun menar. Jag säger inte att vare sig män eller kvinnor är bättre eller sämre på vissa saker beroende av sitt kön. Jag säger inte heller att det finns vissa kvinnliga respektive manliga ledaregenskaper. läs inte in saker som jag inte säger bara för att f ordet används.

Vidare anser jag det vara ytterst märkligt att feminsim alltid är ett sidospår. Ledarstilar handlar om makt, vem som tillåts säga vad, vem som får utmana och ifrågasätta. Vem som tilltalas och vem som inte tilltalas. När det handlar om makt handlar det också om feminism på ett eller annat sätt.
Är det en slump att den det talas om är en kvinna som heter Mona. Att det är en man som heter Per som är besviken och en man som heter Urban som vill ha rättningi leden. Nej jag tror inte det. Men jag skall inte besvära denna blogg med feministiska sidospår...

Nedslag sa...

Hej

Villken bra text du har blir lika glad varje gång jag läser era alster men gråtfärdig över det som händer i vår riksdag. Det är tur att jag får dessa andningshål.

Tack för att du delar med av dina insikter.

Tindra-Annette

Gun Svensson sa...

Feministen: Med så ömma tår kommer man inte framåt i världen.

Tindra-Anette: Tack själv - du tillför också oss andra dina livserfarenheter.