fredag 9 november 2007

De´ e´ mycke´ nu

Ännu en undersökning om svenska folkets fusk seglar upp och jag har nyss lämnat SVT:s forum för diskussion efter Aktuellt-sändningen, där jag dristat mig till att efterlysa ett samarbete över blockgränserna. Vi skattebetalare har inte råd med denna osämja. Istället borde vi inrikta vår skapande förmåga på åtgärder för att komma tillrätta med det utanförskap, som leder till så mycket elände. Det är inte bara flyktingar och invandrare som behöver åtgärder för integration i det svenska samhället.

Tidigare idag har jag varit på det första seminariet som Regionplane- och Trafikkontoret inom Stockholms läns landsting arrangerade i sitt arbete för RUFS 2010 - En ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, rubricerat Mångfald och organisations- utveckling - Vad kan vi vinna med mångfaldsorganisationer? Av de inbjudna talarna stod chefen för näringslivsfrågor i Botkyrka kommun, Wadih El-Achkar, för ett nytänk som bara kan komma från någon som inte är präglad av nuvarande stuprörsmodell, där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och Socialförvaltningen var och en på sitt sätt angriper problemet med människors utanförskap. Wadihs idé är värd att prövas och - om jag förstod informationen rätt - kommer åtta kommuner på Södertörn att ansöka om EU-medel för att få prova en samordning av alla aktörer på den regionala arbetsmarknaden så att den individ, som står utanför, bara har en väg in och slipper att hamna i mardrömslika situationer. Det ska bli intressant att följa.

Inga kommentarer: