onsdag 21 november 2007

Norrtelje Tidning och Västra vägen

Under några dagar har Mats Dannewitz Linder (mp) gett oss läsare en bra redogörelse om turerna kring Västra vägen, som är tänkt att avlasta trafiken på Stockholmsvägen. Norrtäljeborna är urtrötta på att Stockholmsvägen så ofta blir igenkorkad av alla dem som måste passera Norrtälje på väg till/från sina hus norr och nordost om stan.

I dag tar tidningens chefredaktör Reidar Carlsson upp detta spörsmål i sin ledare rubricerad Svara på frågorna om Västra vägen som avslutas med en uppmaning till kommunledningen, med kommunalrådet Kjell Jansson i spetsen, att snarast besvara Mats Dannewitz Linders debattartiklar. Chefredaktören gör en riktig analys när han kommit fram till att tystnaden också talar, men då den är mera svårtolkad leder den inte så sällan till en massa spekulationer. Av allt jag hört de senaste åren drar jag bort det mesta, men kvar står information, som tyder på att egenintresse här sätts framför allmänintresse. Istället blir saken allt mer infekterad av ovidkommande saker, som har mera med de berörda kombatanternas personlighetsdrag än med själva sakfrågan att göra.

När jag var liten och vi i syskonskaran bråkade med varandra, hade vår mamma ett angreppssätt, som fungerade. Hon förklarade helt frankt att hon struntade i vem som startat bråket - hon begärde bara att den som hade hand om förståndet skulle använda det och se till att det blev ordning på torpet!!! Utan att vi syskon någonsin talat om det, förstod vi mycket tidigt att detta "att ha hand om förståndet" var något mycket viktigt; och som genom ett trollslag var friden återställd. Det som här krävs är: - Svara på varför det förslag till lösning, som vunnit så mångas gillande, inte kan genomföras? Eller omvänt: - Varför måste det förslag, som så många ogillar, drivas igenom till varje pris? För det finns väl någon i kommunledningen, som vill ha hand om förståndet?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag förstår poängen! Men vem avgör vad som är förståndigt? Tänk - hemska tanke - om det är "någon i kommunledningen"... Nä, förresten. Det är helt säkert du ;-)

Gun Svensson sa...

Det avgörs från tid till annan, men jag har en poäng i att jag har egen erfarenhet av att ett barn tre år gammalt vet vad det innebär att ha hand om förståndet! Vad som sedan trubbar av detta förstånd det tarvar väl en magisteruppsats ;-)

Rolf Carlsson sa...

Det kanske är så att Peters princip fungerar även inom politiken.

Kommer ni inte ihåg den?

Jo, den säger att men blir befordrad till dess man uppnår sin inkompetensnivå.

Gun Svensson sa...

Cson:Innan jag vet vem du avser när du talar om att uppnå sin inkompetensnivå, kan jag varken förneka eller bekräfta om jag tycker att du har en poäng med din kommentar.