tisdag 13 november 2007

Omedveten diskriminering?

Läste nyligen artikeln i DN om riksdagsledamoten Karla Lopés, mp, som hoppat av sitt uppdrag då hon upplevt sig motarbetad av ett av de ledande språkrören Maria Wetterstrand, som säger sig inte ha haft någon avsikt att vara dum mot henne. Riksdagsgruppens ordförande Mikaela Valtersson lägger problemen i knät på Lopés, som hon upplever har haft problem med anpassningen trots all hjälp hon fått. Genast undrar jag om Miljöpartiets ledande kvinnor förstår skillnaden mellan integration och assimilation.

Inte så sällan blir kvinnor av annat etniskt ursprung än svenskt accepterade av sina medsystrar bara om de inser vem som har rätt till tolkningsföreträde när man har olika uppfattningar i en fråga. Jag kan rekommendera Miljöpartiet att använda sig av den MOD-utbildning som Studieförbundet Sensus utvecklat. Det finns många undersökningar som visar att vi svenskar är rätt omedvetna om våra diskriminerande attityder gentemot den som är i underläge.

Inga kommentarer: