lördag 17 november 2007

Pragmatism råder i Södertälje

Med två partier, som båda dragit fördel av en del kommuninvånares negativa syn på flyktingar och invandrare och därmed fått vardera två mandat i 2006 års val, har övriga kommunpolitiker i Södertälje ställts inför utmaningen att samverka över blockgränserna i stället för att tvingas alternativt lockas spela ut varandra i enskilda frågor. Med sina 2 mandat är dessa nationalistiskt influerade partier lika stora som Pensionärspartiet (pp) och tillsammans är de lika stora som Kristdemokraterna (kd), Miljöpartiet (mp) och Vänsterpartiet (v), bara ett mandat mindre än Centerpartiet ( c) och Folkpartiet (fp). Redan efter valet ställdes ledande företrädare för de etablerade partierna inför uppgiften att acceptera en minoritetsregering d v s fortsatt styre för s-v-mp. Genom att ge och ta har s-v-mp med sina 31 mandat i förhållande till de fem partierna i Allians för Södertälje (m-c-fp-kd-pp) och deras 30 mandat nu lyckats ro budgeten i hamn för nästa år.

I en artikel i SvD idag berättas att kompromissen innebär att alliansen fått igenom 39 borgerliga krav genom att avstå från att lägga ett gemensamt motförslag. Länstidningen i Södertälje kommenterade uppgörelsen redan den 5 november med följande slutkläm: ”En partiledare måste ibland kompromissa för att de demokratiska krafterna i samhället tillsammans ska kunna uppnå det övergripande målet – att inte ge de odemokratiska främlingsfientliga intressena något reellt inflytande.”

Inga kommentarer: