fredag 2 november 2007

Drevet går vidare

Lyckligtvis har jag haft en farmorsdag och inte haft tid att ta del av alla artiklar och bloggar som svämmar över av indignation över följderna av den skada, som politiska meningsmotståndare och skärrade alliansmedlemmer lyckats tillfoga statsministern och hans närmaste medarbetare. Jag har varit naiv nog att tro att striden om regeringsmakten ska kunna föras med sakliga och goda argument.

De senaste dagarna har jag dock blivit klar över att vanligtvis kloka människor kan skälla som bandhundar utan att ta reda på vad som gäller t ex i fråga om avtal för tjänstemän på högsta nivå vare sig det gäller stat, kommun eller landsting. Om eller när politikerna i ledningen uttalar att de saknar förtroende för en ledande tjänstman, då kan han eller hon inte längre vara kvar på sin tjänst och då har vederbörande enligt gällande avtal rätt till antingen en omplacering till annan tjänst eller ett avgångsvederlag. För en tjänstman i denna ställning är två årslöner inget ovanligt. Att månadslönen är i den storleksordningen brukar beslutas av en grupp politiker om de inte istället lagt fast vissa ramar och sedan delegerat saken till en chefstjänstman. Utan att ha kollat upp saken, utgår jag från att det varit en bred enighet bland politiker över partigränserna när det gäller löner och andra förmåner för politiskt sakkunniga tjänstemän, allt i likhet med arvoden m m till politikerna själva. Välbetalda tjänstemän brukar leda till höjda arvoden för politikerna. Den som ogillar den ordningen rekommenderas att tala med de politiker som de valt att företräda dem - de har alla del i detta.

Nu går vi till helgvila. Allhelgonahelgen är den helg då vi ägnar våra nära och kära, som inte längre finns hos oss, varma tankar. Men jag tycker nog att vi kan sända en och annan varm tanke till många andra i dessa dagar medan de är i livet.

Inga kommentarer: