måndag 12 november 2007

Läkarna i Skåne tar strid för mera pengar

Sedan jag intresserat mig för hur det ser ut när det gäller pengar till vården har jag funnit en artikel i Sydsvenskan som visar att Läkarnas fackförening inom Region Skåne begärt central förhandling när det gäller 2008 års budget. Det skedde efter ett samråd där samtliga fackliga organisationer påtalade att budgeten är underfinansierad med helt orealistiska sparbeting. Det betyder att Regionstyrelsen måste hålla ett extra möte före Regionfullmäktiges möte i december, men det kommer inte att innebära någon ändring av det förslag som presenterats. Budgetbeslut är bara ett planeringsbeslut, vilket innebär att de fackliga organisationerna har möjlighet att begära MBL-förhandlingar före genomförandet av varje del av de planerade åtgärderna. Det ser ut att bli en tuff tid framöver för vårdpersonalen inom Region Skåne.

Men den vakne regionmedborgaren kan göra en insats. På regionens webbplats uppmanas skåningarna "Ställ en fråga som du skulle vilja svara på! Var med och utforma en enkät som går ut till 10.000 skåningar nästa år." Det sker inom ramen för Skånedialogen. Demokrati eller en fråga om marknadsanpassning?

Inga kommentarer: