söndag 4 november 2007

Demokratins väv - kräver starka trådar

Jag har förstått att många, som deltar i debatten, ser på demokrati som en individuellt konstruerad väv. En väv, där var och en själv avgör vilka krav man kan ställa på trådarna i varpen. Många i Fredrik Reinfeldts innersta krets har tidigare levt i tron att det varit helt OK att bryta mot de lagar som de ogillat. Med sådana trådar i varpen brister väven, när den sätts på prov. I Täby kommun avgick Carin Wiklund Jörgensen (fp) från alla sina uppdrag, sedan hon misslyckats med att tala moderaterna tillrätta. I sitt yrke som domare, vet hon att grundlagen säger att all makt utövas av folket, som lyder under lagarna. I media har hon jämfört det, som hänt och händer i Täby, med det som skett i Ryssland; De nya makthavarna slumpar bort det, som hittills ägts gemensamt av folket, till privata företagare. I Täby har moderaterna egen majoritet och anser att de kan göra som de behagar. I Alliansen är de visserligen tongivande, som det största partiet, men de är beroende av ett gott samarbete med tre andra partier. Ska det samarbetet fungera vill det till att några dygder kommer till heders.

Själv har jag funnit att redan de gamla grekerna kom fram till att Rättrådighet, Mod, Vishet och Måttfullhet var nödvändiga trådar i varpen, för att folkets okunnighet inte skulle bli ett hot mot demokratin. I dikten "Kort föreläsning om friheten" klarlägger författaren Artur Lundkvist att frihetens gräns heter rättvisa och diktaren Gunnar Ekelöf belyser gränsernas betydelse i den glasklara iakttagelsen "utan stränder inget hav".

Inga kommentarer: