fredag 12 september 2008

Seniornet behöver datorkunniga seniorers hjälp

Vi behöver fler datorkunniga seniorer som kan hjälpa oss att minska den digitala klyftan mellan de äldre i Rimbo med omnejd och den övriga befolkningen. Känner du några sådana som du tror är intresserade av att jobba ideellt några timmar i veckan med vår verksamhet "Prova på datorn i Rimbo" på Rimbo bibliotek?

Rolf Carlsson
Ordförande i SeniorNet Roslagen

www.senros.se

Inga kommentarer: