tisdag 9 september 2008

Detta förnekas av Sten Tolgfors

Bilden ovan har jag hämtat från Olofs blogg

Rick Falkvinge skrev redan den 8 mars 2007 - Ett av bevisen att Mikael Odenberg ljuger och illusterade sitt inlägg på bloggen med en bild ur ett inslag i Aktuellt dagen innan, där han klippt ut en bildsekvens från en av FRA:s datorer, som befann sig i bakgrunden, och förklarar vad det är vi ser. FRA övar på att kartlägga individers kommunikationsmönster. Jmfr den bilden med Olofs bild ovan. För den, som inte minns; MOD var då försvarsminister och gudfar åt Ingvar Åkessons FRA.

FRA från den 1 jan 2009 får laglig rätt att inom ramen för den egna “metodutvecklingen” (prop. s 72) massinhämta enskildas trafikuppgifter. Inhämtningen medges i lagen om signalspaning, medan långtidslagringen av uppgifterna är tillåten sedan tidigare enligt den särskilda PuL:en för FRA. SVT:s avslöjanden den 16 juni visar också att detta är något, som FRA redan ägnat sig åt i många år, och som man är mycket angelägen om att få fortsätta med. Myndigheten är vid insamlandet av trafikdata inte styrd av uppdragsgivarna, eftersom hela hanteringen sker inom det egna utvecklingsmandatet. Det bestämmer FRA över själv. Med allt detta råmaterial till förfogande är det en smal sak att sammanställa uppgifterna i t.ex. sociogram. Materialet får också utbytas med andra länder, och kan även användas i rapporteringen inom ramen för godkända inriktningar. Jag förstår hur svårt det måste ha varit för riksdagsledamöterna att få ett grepp om det beslut man tog den 18 juni när vi nu vet att återremissen sköttes under debattens gång och då kan det inte ha varit möjligt att få den överblick av lagens konsekvenser, som grupparbetet på nätet lett till. Intressant.

Avslutar med Intensifier som tillsammans med Mark och andra skrev det inlägg, som Tolgfors nu avfärdar som osanning. Ibland föreställer jag mig det surr, som pågår, när tankar om oss kritiker ska formuleras. Då spinns det som MinaModerataKarameller skrev om Ett semantiskt buller.

2 kommentarer:

Technicolor sa...

Min undran är i vilken mån det finns instanser som har någon form av koll på vad FRA håller på med och kan ställa dem till svars när de gör sådant de inte får göra. Iofs verkar de lagliga gränserna för deras verksamhet vara rätt luddiga...

Gun Svensson sa...

Datainspektionen påbörjade sin inspektion hos FRA den 4 september och den ska pågå under 6 veckor, om jag fattat rätt. Då går även den allmänna motionstiden ut för riksdagens ledamöter, vilket är ett intressant sammanträffande ;-)