tisdag 2 september 2008

FRA vs Etik, Juridik och Politik

Övervakningssamhället är redan här skriver Susanne Wigorts Yngvesson, forskare och lektor i etik vid Teologiska högskolan i Stockholm i SvD. Hon väcker många tankar kring detta vad den tekniska övervakningen gör med oss människor och att FRA-debatten bara är begränsad till en del av det stora hela. Men, bara för att vi inte haft någon etisk diskussion kring hur vi människor försöker ta oss runt vårt moraliska ansvar för en samhällsutveckling, där vi väljer att lösa olika problem med mer övervakning, kan det inte tas till intäkt för att vi därför måste hålla tyst kring FRA-lagen. Tvärtom. Bättre sent än aldrig. MinaModerataKarameller har funderat i samma banor. Det känns bra. Det är alltid lättare att ta sig fram i den politiska snålblåsten om man har gott sällskap.

Anna Troberg vill lyfta blicken och ta diskussionen kring FRA-lagen från detta vad som är tekniskt möjligt till att tala om vad som är politiskt lämpligt, mot bakgrund av vad vi anser vara etiskt godtagbart. Hon ställer ett antal mycket bra frågor bland annat med tanke på den särskilda PUL (Personuppgiftslag), som gäller för FRA och som gör det möjligt för dem att upprätta sociogram – en sorts kartor över individers sökmönster och umgänge på nätet med hjälp av bland annat datorers IP-nummer, telefonnummer m m. Där kan vem som helst, utan egen förskyllan, bli kartlagd om man råkar ingå i misstänkta personers krets:

Är det moraliskt rätt att staten:

  1. ska ha möjlighet att ta del av din privata kommunikation?

  1. ska kunna kartlägga dina sociala kontakter?

  2. med stöd av FRA:s PUL ska kunna registrera etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv?

  3. ska kunna använda personlig information om dig för att köpslå med främmande makt?

  4. ska komma undan med att hålla dig ovetande och därmed omöjligöra en lagprövning med möjlighet till upprättelse i form av skadestånd?

I all mänsklig verksamhet kan fel uppstå och därför måste man upprätta säkerhetsystem. Det återstår att se om regeringen kan lyckas med det i den kompletteringsproposition, som riksdagen beställde när man under närmast kaosartade former tog sitt beslut den 18 juni.

Anna har även skrivit om hur en påhittig småländsk tidning skyddar sina uppgiftslämnare. Andra som skrivit om sociogram är Hax och Opassande. Annars har gårdagen gått i FRA-lagens tecken med visning av centergruppernas öppna hearingen i SVT24 under 4 timmar och dessutom Kunskapskanalens 2 timmar långa Forum. En bra redogörelse från Forum finns hos Fradga. En intressant reflektion om att det tar tid att vakna även för den som är partipolitiskt aktiv gör Lars-Erick. Jag vet hur det känns att bli ifrågasatt och nära nog berövad rätten att yttra mig, bara för att jag inte läst x antal riksdagsledamöters bloggar. Även här gäller: Bättre sent än aldrig. Om fler kunde bita huvudet av skammen och ställa sig på barrikaderna skulle vi kunna anta den utmaning, som Susanne Wigorts Yngvesson vill väcka oss till medvetenhet om, genom sitt inlägg.

Inga kommentarer: