tisdag 9 september 2008

Makten slår tillbaka!

Igår ställde jag frågan Hur kommer makten att slå tillbaka?. Idag läser jag DN Debatt där försvarsministern Sten Tolgfors tar till orda. Det är en replik på Mark Klambergs m fl debattartikel i förra veckan. Hade någon väntat att han skulle säga något annat än det som han säger här? Självklart inte. Sten Tolgfors är bara en av alla dem, som köper tjänster i GD Ingvar Åkessons dataspaningsbutik, med det missvisande företagsnamnet Försvarets Radioanstalt (FRA). Det finns en rad andra myndigheter, som kan göra beställningar i den butiken och när den nya lagstiftningen träder i kraft, då kan även regeringen och dess olika departement beställa tjänster hos FRA, utan föregående beslut i någon rättsinstans.

Sett i det ljuset är det inte att misstänkliggöra när man utgår från att FRA:s särskilda variant av PuL för sin personuppgiftsbehandling har ett vidare syfte än vad som ryms inom andra beställares regelverk och att detta vidare syfte inte finns där utan någon särskild avsikt. För den, som inte minns vad FRA:s PuL gav utrymme för, repeterar jag: Ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller sådant som rör hälsa eller sexualliv. I skydd av försvarshemligheter kan det mesta frodas.

Vid centergruppernas hearing medverkade bl a ordföranden i Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden, Anders Eriksson (f d chef vid Säpo), som – i egenskap av granskare av spanaren FRA – efterlyste tydligare regler både när det gäller såväl sökbegreppen som regeringskansliets möjligheter att själva göra beställningar för i lagen ospecifierade uppdrag. Där medverkade även Clarence Craaford, Centrum för rättvisa, som på goda grunder anmält lagen till EG-domstolen för mänskliga rättigheter. Det är verkligen skämmigt att Sveriges medborgare måste sätta sin lit till denna överbelastade domstol. En annan medverkande var Anna Serner, VD för Tidningsutgivarna. Helt kort har hon även kommenterat Beatrice Asks och fem andra justitieministrars inlägg på DN Debatt för tre dagar sedan: ”Sopa rent framför egen dörr brukar vara bra. Har Ask helt missat sin egen regerings arbete att öka riskerna i Sverige genom FRA-lagen????”. Det kan man undra, men det gäller även det faktum att det tycks vara lättare att se problemen tillsammans med kollegor inom EU, än att väcka sin egen statsminister till besinning. Dennis Töllborg är en person, som jag sett och hört ett par gånger i samband med debatter om FRA-lagen. Han har då varit så frustrerad att mitt intresse väckts. Sedan jag läst en artikel av Patrik Nyberg på den lättlästa webbtidningen Sesam från 2005 förstår jag varifrån Töllborg fått sitt rättspatos – han borde få en alldeles egen timme i Kunskapskanalen!

Mark Klamberg, en av dem som dragit på sig försvarministerns beskyllningar om misstänkliggörande på felaktiga grunder, ställer frågan Varför ska vi ha en borgerlig alliansregering om den ... ? I avvaktan på att Mark och andra går i svaromål ger jag ordet till Mitt i steget, en av dem som tillsammans med Mark och andra gjort det arbete, som låg bakom deras debattartikel och som Sten Tolgfors nu försöker avfärda som oseriös. Väl lamt försök, kan man tycka, varför jag – mot bakgrund av vad jag lärde mig igår – är nyfiken på vilka andra grepp som kommunikations- konsulterna rekommenderat. Möten bland partitrogna för att stärka motståndskraften; Inlägg i Ring P1; slå in en kil mellan pirater och andra med hjälp av nyheten i TV4, där The Pirate Bay utpekas som ansvarig för att foton i Arbogamålet lagts ut på nätet. Vän av ordning förfäras och piratpartiets medlemmar får annat att tänka på! När det gäller detta spinn hänvisar jag till Jonas Morian I PromeMorian, som förklarar varför TPB rent tekniskt inte kan pekas ut som ansvarig. Sedan länkar jag till Rick Falkvinge i hopp om att han kan påverka TPB att gå en kurs i Service och bemötande om de vore måna om sitt varumärke i förhållande till andra människor än de redan frälsta piraterna. Till sist: MinaModerataKarameller, som skriver intressant om Offentlighetsprincipen.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Som alltid får man en god resumé av det senaste kring FRA (och mycket annat) när man läser Farmorguns blogg.
Man skulle bara önska att fler som av olika skäl inte kan eller vill utnyttja internet fick ta del av den mycket värdefulla information som verkligen finns att tillgå på nätet.
Speciellt när det gäller "FRA-lagen" som jag betraktar som den kanske viktigaste demokrati- och integritetsfråga som förekommit i Sverige sedan i alla fall 2:a världskriget. Och i denna fråga har den svenske medborgaren inget att säga till om förrän vid valet 2010. Inte heller kunde vi ana detta vid valet för två år sedan.
Någon större skillnad mellan Göran Perssons krav på "folkets mandat" och nuvarande regerings agerande ser jag inte.
Hoppet står nu till att modiga riksdagspolitiker ställer upp i höst och ser till att det händer något.

Beträffande det missvisande företagsnamnet Försvarets Radioanstalt (FRA) som Farmorgun tar upp känns det just nu mera relevant med "Ingvars Kabelverk (IKV)". Detta är en liten lustifikation jag vågar mig på med anspelning på Sveriges största kabeltillverkare fram till 1970-talet nämligen Sieverts Kabelverk i Sundbyberg.
Jag hoppas att alla vet att chefen för FRA heter Ingvar Åkesson!

Gunnar Hellström

Anonym sa...

http://beta.newsmill.se/artikel/2008/09/09/newsmill-ett-hot-mot-demokratin

Gun Svensson sa...

Gunnar: Tack för ett gott skratt - Ingvars Kabelverk, det var fyndigt!

Kraxpelax: Åsiktsfrihet råder, men jag behöver inte bidra till reklam för andra bloggportaler än den som jag redan är med i.

Lars-Erick Forsgren sa...

.. önskar att fler kunde ta del av...

Japp, skriv insändare, skriv debattinlägg i tidningarna.

Trots allt når man ut till fler den vägen än i detta i och för sig gigantiska grupparbete.

Gun Svensson sa...

Ja, jag gör faktiskt både/och, men det förutsätter att Ja-sägarna går i svaromål, men de duckar - hittills i alla fall. Jag dröjer väl ännu någon dag, så får vi se. Jag har i vart fall vidarebefordrat info från Borgerligt Nej till FRA till ett antal lokala politiker som jag hoppas tänker som jag.