torsdag 12 mars 2009

ACTA här hemma och i EU

Erik Hultin skriver om den tvärpolitiska debattartikel, som han, Karl Sigfrid, Erik Josefsson och Erik Laakso lämnat in till SvD:s Brännpunkt och som handlar om bristen på insyn kring ACTA-avtalet och det meningsutbyte de haft i saken med EU-kommissionens talesman i handelsfrågor, Peter Power. Saken kommenteras även av Karl Sigfrid och Erik Josefsson.


Scaber Nestor har tidigare berättat om att han med stöd av offentlighetsprincipen här i Sverige begärt att få ut handlingar från Näringsutskottet. Enligt SvD och DN avslog utskottet häromdagen en begäran från en privatperson om att offentliggöra de hemligstämplade dokumenten, som just nu finns inlåsta i ett kassaskåp. Nu väntar han på det skriftliga svaret för att kunna bedöma hur han ska gå vidare i saken.


Eva-Britt Svensson (V), ledamot i EU-parlamentet, har engagerat sig i saken och lagt ett tilläggsförslag den så kallade Cashman-rapporten, som handlar om offentligheten inom EU. Hon vet själv inte vad förhandlingarna handlar om, skriver SvD, men har precis som många andra hört rykten om att tull och polis ska få möjlighet att söka igenom privatpersoners bärbara datorer, mobiltelefoner och mp3-spelare i jakten på till exempel piratkopierade skivor och filmer.


Här passar det att redovisa de svar som jag hittills fått på mitt mejl till EU-ledamöterna i Bryssel:


Eva-Britt Svensson (V): Idag känns det mycket bra – fått igenom mitt ändringsförslag för öppenhet och offentlighet om ACTA-förhandlingarna! Ang Telekom-ändringsförslaget så är det helt rätt att Fjellner hade samma uppfattning som jag. Däremot hade han inte stöd i sin partigrupp för att lägga ändringsförslaget, vilket jag hade, eftersom jag är med i en partigrupp som är konfederal och det gör det lättare att verkligen kunna genomföra den politik man går till val på.


Sedan jag bollat tillbaka och frågat om det bara är den som springer sista sträckan som ska ha cred, svarade hon:


Alla som springer sträckan ska ha cred! Men ibland är politik maratonlopp och då gäller det att vara uthållig och ha bra support med stärkande dryck under loppet.

När det gäller politik så anser jag att alla - trots olika politiska lösningar - ska ha en eloge för jag utgår från att de drivs av samma sak som jag. Ett bättre samhälle - det enda som skiljer är att vi har olika "metoder" för att nå målet. Eva-Britt.


Kommentar: Vi kan inte ropa hej förrän vi är över bäcken. Eva-Britt Svenssons förslag måste gå igenom även i slutomröstningen, skriver Karl Sigfrid. Annars gillar jag Eva-Britts förhållningssätt, då det kan innebära att partier från höger till vänster skulle kunna bli överens om att internetoperatörernas uppgift är att leverera trafikdata åt sina kunder på rimliga villkor, inte att därutöver fungera som upphovsrättslobbyns förlängda arm i jakten på människor, som laddar ner upphovsrättsskyddat material. ACTA-avtalet kan vara ett avtal som bakvägen tvingar på Europa en lagstiftning som upphovsrätts- och patentlobbyn drivit fram i USA och vars effekter när det gäller kreatörers oberoende i förhållande till industrin men också för gemene man inte blivit ordentligt belyst.


Svaret från Olle Schmidts (FP) assistent blev som följer:

Tack för ditt mail. Olle kandiderar återigen för sitt tredje mandat period och just Internet och immaterialrätt är en av de frågor som han jobbar med just nu. Vi (både Olle och Folkpartiet) vill naturligtvis verka för ett fritt Internet. Internet är ett fenomen som ska uppmuntras och inte begränsas. Med detta sagt vill vi ändå påminna om att respekt skall visas för olika upphovsrättsskyddade verk samt det egna ansvaret som var och en har när de surfar runt på Internet.

Däremot är vi starkt emot att man skulle ge nätoperatörerna den makt som skulle innebära att de själva kan vidta åtgärder mot olaglig nedladdning. Vi lever i en rättstat och denna makt är endast reserverat för domstolarna. Just nu är vi fullt upptagna med direktivet om en tidsförlängning av skyddstiden för musiker. I detta är vi starkt emot de förslag som presenteras av kommissionen och håller nu på med arbete som skall resultera i förändring av direktivet.


Svaret från Inger Segelströms (S) m fl assistent skriver:

Jag tror att de flesta svenska parlamentariker är ganska enade om att vi inte vill ha internetleverantörer som måste agera polis eller att man blandar in upphovsrättsfrågor i telecompaketet. Vi valde att stödja parlamentets kompromiss då vi tyckte att detta var ett väldigt stort framsteg i jämförelse med kommissionens ursprungsförslag. Det fanns också vissa ändringsförslag som också oroade, vilka vi kunde medverka till att rösta ner.

Under behandlingen av telecompaketet har vi skrivit under ändringsförslag från moderater, som p g a av att dessa inte i tid fick tillräckligt stort stöd, till sist fick läggas av Vänstern. Vi lyckades efter en intern diskussion i vår partigrupp att få i stort sett hela socialistgruppen att stödja dessa förslag. Det var ett fåtal svenskar som röstade emot dessa förslag; Goudin (jl), Hökmark (m), Lundgren (jl), Wohlin (kd).

Kommentar: Utöver detta fick jag från Socialdemokraterna en redogörelse om den s k Lambrinidis-rapporten, som behandlar integritet och säkerhet på Internet. Men till den vill jag återkomma till då jag behöver kolla upp ett par saker.


Anna Ibrisagic (M) svarar:

Jag anser att Internet inte bör överregleras och att man ska försöka behålla tillgången till Internet så fri och jämlik som möjligt i linje med tanken om network neutrality.

Detta är även Moderaternas ståndpunkt och den moderata delegationen har aktivt jobbat för att åstadkomma detta också. Våren 2008 kom det till exempel förslag från franskt håll om att möjliggöra avstängning från Internet för de som gjort sig skyldiga till olaglig fildelning och att det var internetleverantörerna som var ansvariga för att upptäcka detta. Vi moderater förespråkade då att ingen kommunikation skulle kunna filtreras och att ingen ska stängas av från Internet utan juridisk prövning. Det vann vi stöd för här på parlamentet. Vi har också verkat för att öppna upp telekommarkanden för mer konkurrens. Vi har också drivit igenom att alla telekomoperatörer ska konkurrera på lika villkor ända fram till varje hushåll. För konsumenterna innebär det ett större utbud av tex bredbandstjänster till lägre priser.


Hélène Goudin, Junilistan (uppdatering 09-03-23)

Junilistan anser att det är oacceptabelt att EU-samarbetet alltmer används för övervakning och kontroll av medborgarna. Obekväma beslut som medlemsstaternas ministrar ogärna fattar på hemmaplan klubbas istället igenom i EU. Datalagringsdirektivet och antipiratlagen (IPRED) utgör exempel på kontroversiella EU-beslut som påverkar den personliga integriteten. EU-parlamentet diskuterar dessutom ett franskt förslag, som innebär att fildelare ska kunna avstängas från Internet. ACTA-fördraget, som ger tullen möjlighet att kontrollera och konfiskera datorer, mp3-spelare och liknande om de misstänker illegal fildelning, arbetas likaså fram utan offentlig debatt. EU ska vara ett samarbete för öppenhet, demokrati och frihet – inte för kontroll och övervakning. Junilistan tar ställning mot de förslag som innebär mer kontroll ocjh övervakning av medborgarna och stödde kravet på att EU inte ska stänga av fildelare från Internet, ett förslag som presenterades vid omröstningen om telekompaketet.


- - -

Så långt har jag alltså fått svar från V, S, FP och M – saknas gör Miljöpartiet och KD. Intressant.


En av de kandidater som ställer upp för Junilistan i det kommande valet är Johan Olson, som just nu är aktiv tillsammans med Niklas Starow i Nätverket Svart Måndag med en debattartikel, som hittills publicerats i Arbetarbladet.se och Jönköping.nu


I det sammanhanget kan det passa att referera till en viktig fråga som jag fann hos Joshua Tree: - Hur kan man som upphovsman ignorera den känslan och låta bolag låsa in ens verk? Frågan är föranledd av att en blivande skådespelare bett att få använda hans story om FRAnk och Jessie i ett eget projekt, vilket gör honom glad och stolt.


Hax berättar om en av de första effekterna av IPRED är att Kungliga Biblioteket tvingas stänga sina öppna nätverk. Svensk Myndighetskontroll diskuterar med en moderat ledamot om hur lagen kan tolkas.


Andra som bloggar om upphovsrätt: Opassande, Anders Widén och Mårtensson.


3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag kan inte undgå att fundera över de svar du fått, farmor. De ger mig ett intryck av att i stort sett samtliga partier går i otakt med sig själva.
Kan man driva en politik på hemmaplan och en annan i EU?
Eller misstolkar jag en del av svaren?

Förstår du vad jag menar så har jag rätt. Förstår du inte får jag förklara....*S*

Gun Svensson sa...

Michael: Man kan naturligtvis tolka det på olika sätt, men jag tycker mig se att de som verkar i EU har förstått att EU-politiken far illa av att folket börjar tycka att alla kränkande påfund kommer från det hållet, medan man här hemma är så prestigebundna att de inte kan backa och göra om.

Anonym sa...

Hej!

Vi på Junilistan får be om ursäkt för att din e-postfråga tycks ha hamnat mellan stolarna. Det var vare sig medvetet eller särskilt önskvärt.

Jag kan hur som helst berätta att Junilistans ledamöter, Nils Lundgren och Hélène Goudin, i veckan röstade för att allmänheten skulle få tillgång till alla handlingar som rör de pågående Acta-förhandlingarna (ändringsförslag 109) samt till Cashmanbetänkandet (A6-0077/2009) i sin helhet.

Om du har möjlighet får du gärna skicka oss enkäten på nytt. Adressen är helene.goudin@europarl.europa.eu