lördag 28 mars 2009

I vår lilla stad Norrtälje.

Har nyss lagt ut ett långt inlägg på NT-bloggen om spelet i EU och i diskussionen i bloggosfären om upphovsrätten, som oftast ligger bakom den repressiva lagstiftningen. Inläggen i NT kan ännu så länge inte pingas hos Twingly, Bloggportalen, Nyligen.se eller någon annan, men det kommer nog. Norrelje Tidning är riktigt framåt när det gäller att ta till sig att det finns läsare som vill kommentera, men också det behov som en del av oss har att själva skriva d v s blogga. Tidningen är nu uppe i 18 bloggare, som skriver mer eller mindre regelbundet. Eftersom jag är rätt flitig här blir det inte lika ofta där. Till att börja med tänkte jag att skriva mera med ett lokalt fokus där, men sedan jag sett hur direktiv och lagar i EU påverkar våra liv lokalt, är det inte alldeles enkelt att göra en sådan åtskillnad. Jag tycker nog att alla lokalt i Norrtälje måste inse att det finns människor bakom de politiska besluten såväl i Bryssel/Strasbourg som i Stockholm och Norrtälje – människor som i olika hög grad tänker efter själva eller låter sig ledas eller förledas innan de går till beslut. Offentlighetsprincipen är till för att medborgarna ska kunna granska den makt som politiker har och då är internet ett bra verktyg. Som en medborgare med demokratiska fri- och rättigheter ogillar jag starkt att staten ska övervaka/kontrollera mig eller begränsa mina möjligheter att röra mig fritt ute på nätet. Det jag själv ogillar ska jag inte pracka på andra. Av det skälet är Karl Sigfrid (M) en av mina favoriter bland riksdagsledamöterna. Hans länk till ett yttrande från en vd för ett internetföretag är mycket läsvärd. Men därifrån åter till vår lilla stad.


Igår besökte jag gla Rådhuset här i Norrtälje, där lokala politiker annonserat att de finns tillgängliga för informella möten med allmänheten. Det blev en trevlig pratstund över en kopp kaffe och jag fick tillfälle att klara ut hur det förhöll sig med frågan om kommunens köp av parkmarken intill Brf Riddaren (f d Stadshotellet). Kommunen har anmält sitt intresse att få förvärva marken, sedan är det en fråga för Den Danske Bank och Brf Riddaren om de vill sälja eller om de ska låta någon annan ta över ägarskapet. Men vad jag har förstått riskerar Brf Riddaren att gå i konkurs och är i behov av en så ekonomiskt fördelaktig lösning som möjligt, men i detta som allt annat gäller – den som gapar över mycket mister ofta hela stycket. Skulle man inte vilja tillgodose norrtäljebornas önskemål om att åtminstone få ta parken i besittning, då får girigheten ansikten även i vår lilla stad.


Norrtälje kommun har tjänat 20 miljoner på att sälja av fastigheter som tidigare tillhörde E.G. Stenbergs Donationsfond. Tanken när kommunen förvärvade fastigheterna av stiftelsen var inte att de skulle användas i spekulationssyfte och därför är det inte mer än rätt att en del av dessa pengar används för att återföra en del av detta i allmän ägo. Ryktet går att det är Centrumfastigheter, som vill gå in som ägare, men det är i så fall en sak mellan dem och Den danske bank samt Brf Riddaren. På en direkt fråga om politikerna gått in i affären för att hjälpa Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, förnekade Berit Jansson (c ) detta på det bestämdaste! Intressant.


2 kommentarer:

Jens O sa...

Det är viktigt att även EU-debatten, får en lokal förankring. Det blir en radikal skillnad i den uppfattning om EU, som det får för befolkningen. De ser nu att det kraftigt, kommer att påverka dom även lokalt. Bryssel och EU, ligger inte långt borta. Det är även ett hemma, för alla oss invånare.

Gun Svensson sa...

Jens O: Håller helt med, men det är inte helt enkelt att väcka den som inte vill bli väckt ;-)