torsdag 19 mars 2009

Datalagring m m – ett steg i taget?

Läser i SvD att Moderaterna backar till EU:s miniminivå när det gäller tiden för datalagring , men är beredd att gå längre än EU-direktivet i andra delar. Thomas Bodström (S) vårdar sin baby och tröstar sig med att det viktiga nu inte är hur lång tid uppgifterna sparas, utan att lagen blir verklighet. Sedan ställer han nyttan för Hells Angels mot en försämring för brottsoffer med den kortare lagringstiden – simpelt så det förslår!!! Inget argument är uppenbarligen för lågt för den, som är van att tjäna den rättvisa vi har. Sedan noterar han att när lagen väl är på plats kan den förlängas om det behövs. Intressant.


Mark Klamberg, som tidigare lärt oss att vara uppmärksam på detaljerna, pekar på några saker som det gäller att kolla upp, bl a kopplingen till polismetodutredningen. Som det verkar handlar det om att uppgifter ska kunna tas ut utan att en domstol prövat saken. Intensifier har också noterat backningsläget men kompletterar med uppgifter om läget i Tyskland, där datalagringen redan är ett faktum. Karl Sigfrid, klarar ut vad M sagt tidigare och pekar på betydelsen av de villkor som måste uppfyllas för att uppgifter ska lämnas ut. Han reagerar också på Bodströms uttalande, det hedrar honom. Annie Johansson (C ) har dock en något annorlunda minnesbild vad gäller moderaternas tidigare inställning.


Calandrella har verkligen tagit sin uppgift på allvar – förutom att bemöta en insändare i Metro och fundera kring skampålen som införts i och med IPRED-lagen ser hon på datalagringen med en ung människas klara ögon och undrar varför så bråttom. Datalagringsdirektivet är under prövning i Europadomstolen, vore det inte klokt att vänta? Nja, tänker jag. Sverige ska ju ta över Ordförandeskapet i EU om några månader och då vill väl ledargarnityret ha städat undan detta. Det lär vara så att Sverige är anpassligare än de flesta andra i EU-familjen. Stefan Stenudd tar itu med påståendet att fildelarna är orsak till IPRED och alla dessa lagar. Fildelning i sig är ingen olaglig teknik - Bloggtidningen reder ut begreppen. Opassande bjuder på goda argument om upphovsrättens inlåsningseffekter. Ting och Tankar bjuder på en tipslista.


Sedan inlägget hos Morfar Gunnar Från Sundskär till kontrollsamhället, där han återger den tidigare moderatledaren Gösta Bohmans uttalande år 1975 med anledning av vad han då visste om den övervakning/avlyssning som USA ägnade sig åt och vad detta kunde leda till i sin förlängning. Värt att läsa en gång till och undra: - Varför är det, som var så uppenbart då, så fjärran hos alldeles för många moderater idag? Jag säger bara FRA.


Förmodligen ligger det en hel del i Anders Widéns iakttagelse. Avslutar med Deepedition som skriver tänkvärt om hur illa den, som är brinnande i sin tro, passar i den organisation, som ser som sin uppgift att förvalta pundet. Jag tror att många, som bärs upp av en ideologi i sitt politiska värv, kan känna igen sig, även om det inte är av samma dignitet.


Inga kommentarer: