tisdag 24 mars 2009

Frihet, jämlikhet och broderskap år 2009.

Idag har jag här bredvid lagt in en ruta med koppling till Amnesty Internationals kampanj för mänskliga fri- och rättigheter på internet. Det lättade en del på den oro, som jag känt sedan jag igår skrev om vad Frankrikes Jacques Toubon och likasinnade håller på med när det gäller Telekom-paketet i EU.


Ett fritt internet är en nödvändighet för en fri åsiktsbildning, skriver Scaber Nestor m a a det som nu är på G inom EU, där fransmannen Toubon m fl försöker få in regler för internetoperatörer, som kommer att förändra internet i grunden. Mitt sinne för galghumor triggar igång en tanke: - Månne vad Regelrådet kan ha för åsikter i saken? Detta råd är en fristående statlig kommitté med rådgivande funktion, som granskar utformningen av förslag till nya och ändrade regler, som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. I min föreställningsvärld ska inte telekomföretag syssla med sådant, som hindrar oss från att utöva våra demokratiska fri- och rättigheter när vi är ute på nätet. Men, sedan jag läst artikeln av Marcus Jerräng i Computer Sweden, (tack Hax) inser jag att de stora telekomföretagen vill fortsätta som hittills d v s koncentrera sig på att sälja tjänster, som bara deras egna kunder kan använda.


Sedan jag prövat vad jag hittills tagit reda på mot det, som Hax skriver om, står det rätt klart att Telekompaketet utgör ett reellt hot mot det internet, som många människor jorden runt insett fördelarna av. Det sorgliga i allt detta är att den elit, som anser sig vara höjd över den diskussion, som förs i bloggosfären, väljer censur istället för att tro på dialogens möjligheter. Med detta är det inte bara det fria internet, som går i graven, utan i lika hög grad demokratin i den form, som vi känner den. Lambrinidisrapporten, som det röstas om i morgon den 25 mars 2009 är nu på motsvarande sätt utsatt för en attack från Toubon & Co. Den handlar om "De grundläggande rättigheterna på Internet" och röstades igenom i LIBE-utskottet den 17 februari i bred enighet med röstsiffrorna 44 - 0, sedan Inger Segelström (S) lagt ett antal ändringsförslag.

Det råder idag en obalans på Internet där det är de folkvalda som granskar folket och inte som i det övriga samhället där folket skall ha möjlighet att granska de folkvalda, skrev man samma dag på partiets EU-blogg. Tråkigt dock att det för Socialdemokraterna är viktigare att slå sig för bröstet och därmed äventyra ett gott slutresultat än att söka samförstånd över blockgränserna för den goda sakens skull. Det är annat än slaget om Telekompaketet där Eva-Britt Svensson (V) tog över efter Christoffer Fjellner (m), men uppenbarligen var det bara ett semifinalheat. Nu gäller det att vinna över Toubons lag, i båda dessa finalheat. Anohito har också sina tvivel.


Med en travestering på William Shakespeares ord vill jag rusa ut på Stora torget och utropa: - En statsman! En statsman! Vårt kungarike för en statsman, som kan ta oss ur denna mardröm!!! Men, jag inser raskt att de, som borde rusa till undsättning, tycker att det är OK att censurera d v s filtrera det, som han eller hon ogillar, och ger blanka f-n i vad det leder till i sin förlängning. Alltför svartsynt? Ja, kanske det, men överbevisa mig gärna om motsatsen.


Tecken i tiden är inte så upplyftande – Kommenterat om tidsandan; Stenudd om yttrandefriheten och Svenska Pen; Anders Widén om människan först; Calandrella – jag litar inte på regeringen; Karl Sigfrid som positivt föreslår att ACTA spolas till förmån för en förhandling om en liberaliserad upphovsrätt, medan mycket talar för det motsatsen – se DN:s artikel om den uppskjutna omröstningen om ett förlängt skydd för inspelad musik.


Avslutar med Rick Falkvinge, som välkomnar Thomas Bodström till bloggosfären. Efter detta blir hans liv inte detsamma som förut. Det vet vi, som redan deltar och hellre ser till den kloka massans kunskap istället för att fokusera på tecken som talar för motsatsen. Sätter till sist punkt med något som lockade mig att le: Stationsvakt, Mårtensson och Ögonblick i norr. Intressant.


Inga kommentarer: